Diskussion Biologisk mångfald Eftersom vi har så många olika

Diskussion Biologisk mångfald
Eftersom vi har så många olika miljöer på jorden, har livet kunnat utvecklas åt så många olika håll.
Man brukar tala om biologisk mångfald på tre nivåer:
mångfalden av arter, inklusive samspelet mellan arter
genetisk variation inom och mellan enskilda bestånd och populationer
mångfalden av ekosystem och naturtyper (skog, odlad mark, våtmarker, sjöar och
vattendrag)
Det gruppen ska diskutera är följande:
Vad finns det för argument för att behålla den biologiska mångfalden?
(Gå gärna igenom de tre nivåerna av biologisk mångfald)
Vem kan stå bakom dessa och varför?
Vilka motargument finns det? Vem kan stå bakom dessa och varför?
Vilka konsekvenser skulle olika typer av påverkan kunna få?
Följande kommer att bedömas:
Om du kan använda olika typer av argument, dvs om du kan motivera VARFÖR du tycker
på ett visst sätt.
Hur väl du kan motivera ditt argument med hjälp av kunskaper kring ekologi och
evolutionen.
Hur väl du kan analysera olika typer av argument.
Du kan även visa andra kunskapskvaliteter.
OBS!
Glöm inte att säga ditt namn när du framför din åsikt!