Innehåll

advertisement
Innehåll
Inledning
Birgitta Johansson
7
Miljardsatsning på bevarande av biologisk mångfald
Johan Bodegård
21
Klimatförändring ritar om utbredningskartan
Thomas Elmqvist och Jon Norberg
29
VARFÖR BIOLOGISK MÅNGFALD?
Biologisk mångfald – inte bara arter
Thomas Elmqvist och Kerstin Johannesson
41
Använd hela landskapet!
Gunilla Almered Olsson
51
Bevara arter – försäkring för framtiden
och inget natursvärmeri
Margareta Ihse
61
Nötskrikan – värd sin vikt i guld
Tore Söderqvist
73
Bevara alla arter – regel med undantag
Petra Andersson
83
Hur värderas biologisk mångfald?
Maria Johansson
95
Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen:
”Främmande arter är ett problem”
105
BEVARA ARTER – HUR DÅ?
Satsar svensk naturvård på fel arter?
Ulf Gärdenfors
115
Dyr felsatsning kan minska förtroendet
för naturvården
Mårten Bendz
129
5
Bonden – en nyckelart
Urban Emanuelsson
139
Caroline Trapp:
”Naturbetesmarker är ett ekonomiskt dilemma”
Naturvård är mer än rödlistade arter
Lena Gustafsson
Per Simonsson:
”Bevara arter i skogen
– etisk fråga mer än ekologisk”
149
157
165
Havets nyckelarter måste fungera
Kerstin Johannesson
171
Naturen i staden – skyltfönster för arter
Malin Almstedt och Urban Emanuelsson
183
Vem vill ha den rufsiga ”Rioparken”?
Johanna Alkan Olsson
191
Bevara arter – kan det löna sig?
Göran Bostedt
201
NÄR INTRESSEN KOLLIDERAR
Botniabanan och naturen
– kompensation skapar konflikt
Christer Nilsson
211
Kris, kreativitet och kunskap
– om konstruktiva konflikter
Peter Schantz
221
Carl-Johan Engström, Uppsala kommun:
”En hållbar stadsutveckling får inte
styras av särintressen”
229
Ordlista
236
6
Download