Hästmyra Hästmyran är Europas största myra. Den finns i hela

advertisement
Hästmyra
Hästmyran är Europas största myra. Den finns i hela
Sverige. Drottningen blir ungefär två cm långa och
arbetarna blir 5-14 mm. Den trivs bäst i barrskog. Dom
bygger ofta bo i ett liggande träd, telefonstolpe eller
liknande. Drottningen gnager bot i träet, föder en kull
arbetare och så småningom växer kolonin till en
storlek på 2-3 000 medlemmar. Hästmyran äter allt.
Den lever på söta växtsafter, insekter och andra
småkryp. Den är för det mesta uppe på natten så det
är inte så vanligt att man ser den. Dom har stora
mandiler
Download