Pedagogisk planering för ”Växter, kryp och djur omkring oss” i biolog

advertisement
Pedagogisk planering för
”Växter, kryp och djur omkring oss”
i biolog, svenska och engelska i åk 1-3 v 41-45
Du vet redan en hel del om naturen vi har runt omkring oss. Du kan namn på träd,
växter, småkryp och djur och har också läst och lärt dig mer om en del arter.
Allt i naturen hör ihop på olika sätt och forskare i hela världen gör fortfarande
nya spännande upptäckter om hur växter, småkryp och djur fungerar
tillsammans. Människan har i alla tider försökt förklara sådant de sett och
upplevt i naturen. De har också hittat på berättelser och sagor där barn ofta är
inblandade.
Mål
Det här ska du lära dig…
… sortera och gruppera småkryp, fåglar och djur på olika sätt
… genomföra undersökningar
… se skillnader och likheter mellan insekter och spindeldjur
… ge exempel på enkla samband i naturen
… återberätta fakta med hjälp av en tankekarta
… använda engelska språket när du pratar
Undervisning
Det här ska vi arbeta med:
• Skriva en lista på alla småkryp, fåglar, djur och växter som vi tillsammans
har sett, på fritiden och på skolan.
• Rita bilder och göra ett väggcollage.
• Sortera arterna på listan på olika sätt
• Studera och dokumentera en myra och en spindel
• Dokumentera likheter och skillnader mellan myran och spindeln
• Arbeta med frågan ”Vem äter vem?”
• Läsa och återberätta fakta om en växt, en insekt eller ett djur.
• Dramatisera Rödluvan på engelska utifrån filmen från Little Red Riding
Hood - Kids Stories - LearnEnglish Kids British Council på youTube
Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att….
… sortera de arter vi listat i olika grupper
… genomföra undersökningar
… undersöka skillnader och likheter mellan en myra och en spindel.
… muntligt beskriva hur en näringskedja du dokumenterat fungerar
… återberätta fakta från olika texter om en art du valt
… prata engelska
Download