Kursplan i engelska

advertisement
Wallerska skolan
Kursplan i engelska för åk 2-6
Reviderad 2008-09-16
TALA
Åk 2
Sånger
Sånglekar
Rim och ramsor
Enkla ord och fraser
Räkneord
Veckans dagar
Färger
Åk 3
Enkla dialoger
Engelska ord utifrån olika intresseområden, t.ex. kläder, djur, frukter
Åk 4
Berätta till en bild
Presentera sig själv
Hälsnings- och artighetsfraser
Enkla frågor och svar
Åk 5
Vardagssituationer, t.ex. fråga om vägen, handla och beställa mat
Enkla samtal
Återberätta en enkel text
Översätta enkel text (från engelska till svenska och tvärtom)
Åk 6
Återberätta en faktatext, skönlitterär text och /eller enkel tidningsartikel
LYSSNA
Åk 2
Sånger
Sånglekar
Rim och ramsor
Enkla ord och fraser
Räkneord
Veckans dagar
Färger
Enkla instruktioner
Åk 3
Enkla berättelser och TV-program
Åk 4
Enkla dialoger
Olika engelska dialekter
Åk 5-6
Mer avancerade texter och dialoger
LÄSA
Åk 2
Ordbilder
Åk 3
Mycket enkel text med bilder
Åk 4
Enkel text
Åk 5
Enkla engelska böcker
Enkel faktatext
Åk 6
Faktatexter
Längre skönlitterära texter
Enklare tidningsartiklar
SKRIVA
Åk 2-3
Av enkla ord
Åk 4
Enkla texter, t.ex. till bilder
Ord, fraser och enkla meningar
Åk 5
Översätta enkel text (från engelska till svenska och tvärtom)
Brev, meddelanden
Egna upplevelser
Åk 6
Enkla berättelser
Återberätta faktatexter
Återberätta skönlitterära texter
Återberätta tidningsartiklar
REALIA
Åk 4-6
Högtider
Vardagsliv i engelskspråkiga länder
Download