Pedagogisk planering SO ” Nyheter” årskurs 2 Syfte Konkretisering

advertisement
Bergby Centralskola
ht13/vt14
Vivian Faust
Pedagogisk planering SO ” Nyheter” årskurs 2
Syfte
Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
-
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur
olika perspektiv,
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och
modeller,
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter …
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar …
Konkretisering av målen
Genom att titta på barnnyheterna ”Lilla Aktuellt”, ska du kunna återberätta, jämföra och
reflektera över din egen och andras livssituation. Detta gäller människor, djur, natur och
miljö.
Arbetssätt
Vi tittar på ”Lilla Aktuellt” en gång i veckan.
Vi diskuterar, jämför och reflekterar.
Vi sammanfattar nyheterna i en ”nyhetsbok”, vi skriver och ritar om nyheterna vi sett.
Bedömning
Vi bedömer din förmåga att diskutera, jämföra och reflektera över nyheter.
Download