PP Samhällstrukturer

advertisement
Pedagogisk Planering för åk.5 under vt-2016
Ämne/ämnen som ingår: samhällskunskap och svenska, sva.
1. Inledning
Kunskaper om samhället gör att vi kan orientera oss och ta
ansvar för vårt handlande i en värld där det ställs allt högre
krav på oss.
2. Mål till eleven
Du kommer att utveckla din förmåga att:




Förstå hur privatekonomi hör ihop med arbete, inkomst och
konsumtion.
Få en förståelse för hur Sverige är indelad i kommuner och landsting.
Få en förståelse för vad skatter är och vad kommuner, landsting och
kommuner använder skattepengarna till.
Söka, välja ut och sammanställa information.
Du kommer att utveckla dina kunskaper om:




Privatekonomi, arbete, inkomst och konsumtion.
Hur samhället är uppbyggt.
Vad skatter är och vad de används till.
Hur du söker fakta och sammanställer information.
3. Vi kommer att bedöma:




Din förmåga och kunskaper om:
Privatekonomi, arbete, inkomst och konsumtion.
Hur samhället är uppbyggt.
Vad skatter är och vad de används till.
Hur du söker fakta och sammanställer information.
Vi bedömer dessa kunskapskrav:
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar sina kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att undersöka
hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället
är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika
samhällsstrukturer.
I beskrivningar av samband inom olika samhällsstrukturer kan eleven använda
begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
4. I undervisningen kommer vi att arbeta med:



att undersöka, inhämta och bearbeta information från olika källor
att förstå och använda ord och begrepp
att titta på filmer
Du kommer att:

ta del av lärarledd undervisning, jobba själv, pararbete och
grupparbete
läsa i böcker, på nätet(www.so-rummet.se) och se filmer för att
inhämta fakta
öva på att se samband mellan olika samhällstrukturer
få träna på att beskriva och redogöra för vad du lärt dig
att lära dig genom att göra olika studiebesök i närsamhället.
vara med och utforma ett prov/test som kommer att genomföras i
klassen.
få träna på att göra en powerpointpresentation


Vi kommer att inhämta information från:
Boken Koll på samhället och Puls samhällskunskap.
Internet, studiebesök, filmer






5. Slutuppgift
För att du ska kunna visa vad du lärt dig under arbetsområdet ska du:


Genomföra det skriftliga testet du varit med om att utforma.
Redovisa din powerpointpresentation.
Download