Bedömningsmatris för lärare

advertisement
Kunskapskrav för betyget: E
Kunskapskrav för betyget: C
Kunskapskrav för betyget: A
För att kunna nå kunskapskravet behöver
du visa att…
Eleven har grundläggande kunskaper om olika
Eleven har goda kunskaper om olika
Eleven har mycket goda kunskaper om olika
Du har kunskaper om det svenska
samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att
samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att
samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att
rättssystemet, om brott, domstolar, lagar och
undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är
undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är
undersöka hur rättsliga strukturer i samhället
dess eventuella påföljder.
uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla
uppbyggda och fungerar och beskriver då
är uppbyggda och fungerar och beskriver då
samband inom och mellan olika
förhållandevis komplexa samband inom och
komplexa samband inom och mellan olika
samhällsstrukturer.
mellan olika samhällsstrukturer.
samhällsstrukturer.
Eleven använder begrepp på ett i huvudsak
Eleven
fungerande sätt.
fungerande sätt.
använder
begrepp
på
ett
relativt
Eleven
använder
begrepp
på
ett
väl
fungerande sätt.
Du kan använda centrala begrepp (ord) som
hör till kunskapsområdet, du kan t.ex.
förklara vad ett brott är, vad en lag är och
vad en påföljd är.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter
i några samhällsfrågor med enkla resonemang
och till viss del underbyggda argument och kan
då i viss utsträckning växla mellan olika
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i
några
samhällsfrågor
med
utvecklade
resonemang och relativt väl underbyggda
argument och kan då i förhållandevis stor
utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika
ståndpunkter i några samhällsfrågor med
välutvecklade
resonemang
och
väl
underbyggda argument och kan då i stor
utsträckning växla mellan olika perspektiv.
perspektiv.’
Du har åsikter i olika frågor kring normer,
regler och lagar. Du kan förklara varför du
tycker som du gör. En fråga som vi
diskuterat är varför man har lagar i ett
samhälle och varför man använder sig av
påföljder. Du har fått möjlighet att ta
ställning till vad du själv tycker är bra eller
dåligt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur
Eleven
utvecklade
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang
individer och samhällen påverkas och påverkar
resonemang om hur individer och samhällen
om hur individer och samhällen påverkas och
varandra och beskriver då enkla samband
påverkas och påverkar varandra och beskriver då
påverkar varandra och beskriver då komplexa
mellan olika faktorer som har betydelse för
förhållandevis komplexa samband mellan olika
samband mellan olika faktorer som har
individers möjlighet att påverka sin egen och
faktorer
betydelse för individers möjlighet att påverka
andras livssituation.
möjlighet att påverka sin egen och andras
kan
som
livssituation.
föra
har
relativt
betydelse
väl
för
individers
sin egen och andras livssituation.
Du visar att du har tankar kring hur en
människa kan hamna i brottslighet på grund
av det som den möter i sitt liv, i sin familj,
kanske i skolan och i samhället i stort. Du
visar att du kan tänka kring hur samhället
påverkas av att människor begår brott.
Download