SH 8 Arbetsliv Vi ska träna på att: • Reflektera över hur individer och

advertisement
SH 8 Arbetsliv
Vi ska träna på att:





Reflektera över hur individer och samhällen samverkar och
förändras.
Analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika
perspektiv.
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån
fakta, värderingar och olika perspektiv.
Söka information från olika källor.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och
värderingar.
Vi kommer att arbeta med:
Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor som
arbetsmiljö och arbetsrätt.
Några orsaker till val av yrke och löneskillnader.
Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar.
Detta kommer att bedömas enligt kunskapskrav i LGR 11:
Dina kunskaper om hur samhällsstrukturer är uppbyggda.
Du kan förstå och använda begrepp.
Du kan söka information om samhällsfrågor och undersöka dem ur olika
perspektiv.
Du kan uttrycka och värdera ståndpunkter med underbyggda argument.
Lena Hansson 2014
Download