Planering samhällsekonomi

advertisement
Samhällsekonomi
E
I beskrivningarna kan eleven
använda begrepp
och modeller
på ett i huvudsak fungerande sätt.
C
I beskrivningarna kan
eleven använda begrepp
och modeller på ett relativt
väl fungerande sätt.
A
I beskrivningarna
kan eleven
använda begrepp och modeller på
ett väl fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper
om olika samhällsstrukturer. Eleven
visar det genom att undersöka hur
sociala, mediala, rättsliga,
ekonomiska och politiska strukturer i
samhället är uppbyggda och fungerar
och beskriver då enkla samband inom
och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om
olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att
undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga, ekonomiska
och politiska strukturer i
samhället är uppbyggda och
fungerar och beskriver då
förhållandevis komplexa
samband inom och mellan
olika samhällsstrukturer.
Eleven kan föra relativt väl
utvecklade resonemang om
hur individer och samhällen
påverkas av och påverkar
varandra och beskriver då
förhållandevis komplexa
samband mellan olika faktorer
som har betydelse för
individers möjligheter att
påverka sin egen och andras
livssituation.
Eleven har mycket goda kunskaper om
olika samhällsstrukturer. Eleven visar
det genom att undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga, ekonomiska och
politiska strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar och beskriver
då komplexa samband inom och mellan
olika samhällsstrukturer.
Eleven kan föra enkla resonemang
om hur individer och samhällen
påverkas av och påverkar varandra
och beskriver då enkla samband
mellan olika faktorer som har
betydelse för individers möjligheter
att påverka sin egen och andras
livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och
nyanserade resonemang om hur
individer och samhällen påverkas av
och påverkar varandra och beskriver
då komplexa samband mellan olika
faktorer som har betydelse för
individers möjligheter att påverka sin
egen och andras livssituation.
Vad ni ska lära er inför det skriftliga provet:





Tillgång och efterfrågan och ekonomiska system.
Ekonomiska kretsloppet
Politiskt spel – Konjunkturer
Hur ett välfärdssamhälle fungerar.
Relevanta begrepp.
Texter att läsa finns som pdf-filer på min blogg. Direktlänken är:
https://fredrikastin.wordpress.com/2016/03/04/arbetsmaterialsamhallsekonomi/ För varje vecka har ni i läxa att läsa de aktuella sidorna och
besvara frågorna till texten. PÅ denna plats kommer jag efter hand även lägga
in genomgångar och annat material vi använt oss av, så håll utkik. Dessutom
finns filmer på [email protected] under kategorin
”Samhällsekonomi År 9” som ni kan ha nytta av. Direktlänk dit finns här:
https://fredrikastin.wordpress.com/category/samhallsekonomi-ar-9/
Samhällsekonomi
Här kommer det vi planerar att hinna med varje vecka:
Vecka 10:
Inledning- och Del 1 Ekonomi – mötet mellan behov och
tillgångar 326-331
Vecka 11: – Del 2 Olika ekonomiska system 332-335 (se filmen Ekonomiska
system)
Vecka 12: – Del 3 Den lilla ekonomin 337-341 (filmen Ekonomiska
kretsloppet)
Vecka 14:
Del 4 De samhällsekonomiska målen 342-349
Vecka 15
Det vi inte hunnit med och Repetition
Vecka 16 :
Prov
Lycka till!
Fredrik
Download