Undersök Ramsviksträsk/Östersjön, Protokoll - Björnö

Elevblad, Björnö – Bilaga 3
Undersök Ramsviksträsk/Östersjön – protokoll
Nu ska du ta reda på vad som finns i sjön Ramsviksträsk och jämföra det med fynd från Östersjön. Håva efter
småkryp och växter i vattnet. Leta på olika ställen. Undersök och sortera djuren med hjälp av bestämningsnycklar
och fälthandböcker. Beskriv dem. OBS. Skada inte växter och djur – ta kort på fynden istället.
Material: Håv, lupp, burkar att samla fynd i. Bestämningsnycklar för sjö och hav.
Namn på undersökare:
Datum:
Småkryp i vattnet och strandkanten (leta under stenar och i blåstången). Vad är det för småkryp? Kort beskrivning av varje småkryp.
I sjön:
I Östersjön:
Alger (till exempel blåstång, fintrådig alg) Vad är det för alger? Kort beskrivning av varje alg.
I sjön:
I Östersjön:
Andra växter och fynd (till exempel blåmusslor). Vad är det för fynd? Kort beskrivning av fynden.
I sjön:
I Östersjön:
Sammanfatta och jämför. Var fanns det flest antal arter? I sjön eller i Östersjön?
Ge exempel på några skillnader mellan fynden i sjön och de i Östersjön.
Biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter av växter och djur på en plats. Var tror du att den biologiska mångfalden är
störst, i sjön eller i Östersjön?
Vilka slutsatser kan du dra av din undersökning?
Hur tycker du att undersökningen gick? Vad skulle kunna göras bättre?
www.skargardsstiftelsen.se