TA REDA PÅ HUR HAVET MÅR:
LÄS
NYA
HAVET!
om miljötillståndet i svenska havsområden
havet 2015 / 2016
havet
2015/2016
LÄS OM
d Miljötillståndet i Sveriges hav
d Forskare ska märka Östersjötorskar
för att bättre uppskatta bestånden
d Rekordliten havsisutbredning
i Östersjön
d Varmare klimat försvårar
vikaresälars fortplantning
d Nya stora förluster av ålgräs
i Västerhavet
d Havsörnar mår bättre – men miljögifter längs Höga kusten oroar
d Viktiga maneter behöver övervakas
d Vattnet i Bottenhavet försämras av
övergödningen i Östersjön
... och mycket mer.
Fortsatt syrebrist i östersjön trots stort inflöde
Förändrade näringsvävar ger magrare djur
Proteinkonsumtion bidrar till övergödning
Friska sjögräsängar motverkar klimatförändringar
Flera miljögifter minskar i sillgrissleägg
HAVET 2015/2016 ÄR GRATIS!
Ta ett exemplar, ladda ner som pdf eller
beställ på www.havsmiljoinstitutet.se/
havet2015-2016
Finns även att ladda ner på
www.havochvatten.se och
www.naturvardsverket.se