Miljögifter - Textalk Webnews

advertisement
Miljögifter
Film om miljögifter
Vilka är miljögifterna och varifrån kommer de?
1.Tungmetaller
• Kvicksilver (Hg) – i amalgam, termometrar, skydd mot
mögel
• Kadmium (Cd) – i handelsgödsel, laddningsbara batterier
• Bly (Pb) – bilbatterier, kablar, plaster, tidigare i bensin
2. Organiska miljögifter
• PCB – användes förr i industrin (plaster och elektronik)
• DDT – bekämpningsmedel (nu förbjudet i Sverige)
• Dioxiner – bildas vid förbränning i t ex fabriker
Hur påverkas människor och djur av miljögifter?
Människan
• Allergi, cancer, fosterskador, sämre
motståndskraft mot sjukdomar, skador på
nervsystemet
Djur
•
Rovfåglar drabbas hårdast eftersom de är högst
upp i näringspyramiden där gifterna ansamlas
•
DDT – rovfåglar lägger ägg med tunna skal som
krossas när fågeln ruvar
• PCB – sälar får dålig förmåga att fortplanta sig
Vad kan vi göra för att minska problemen?
• Återanvända och återvinna produkter som
innehåller de farliga miljögifterna
• Handla ekologiskt odlade produkter
• Minska eller sluta med användning av farliga
miljögifter
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards