Östersjön
Östersjön, ett innanhav i Nordeuropa, är ett unikt hav. Salthalten är lägre
än i världshaven, men Östersjön är trots det ingen sjö. Vattnet i Östersjön
kallas brackvatten. Bara ett fåtal djur- och växtarter klarar sig i
brackvatten. Därför måste vi ta bra hand om de arter som lever här! Vårt
vackra hav med sin skärgård är en utmärkt plats för båtsporter, fiske,
dykning och annan rekreation. Östersjön lider dock av problem, som
övergödning och förstörelse av skärgårdsnaturen. De goda nyheterna är
att var och en av oss kan påverka vår miljö:
•
•
•
•
Vanliga tvättmedel innehåller samma ämnen som t.ex. Substral: göd
dina växter, men inte algerna i Östersjön!
För båtfarare kan det vara obehagligt att tömma septitanken. Men inte
så obehagligt som den årliga algblomningen – du tar väl ditt ansvar i
den här saken!
Också andra än människan vill använda skärgården – tänk på de
häckande fåglarna när du rör dig i skärgården!
Det finns stora områden i skärgården som får användas av alla, men
även platser med begränsad användning. Respektera dessa områden!
Mer information om närområdets natur får du på adressen
www.helsinki.fi/tvarminne, och om Östersjön på adressen www.fimr.fi.
Marko Reinikainen
Amanuens
Tvärminne zoologiska station