Erbjudande från Naturskyddsföreningen

Erbjudande från Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen på Gotland och Havsnätverket inom Svenska
Naturskyddsföreningen erbjuder följande aktivitet för skolor, i första
hand för åk 2 - 6.
Syftet från vår sida är att öka kunskapen och intresset för livet i
havet hos eleverna och även ge information om föreningens verksamhet,
f.a. om Natursnokarna, vår barn- och familjeverksamhet. Eventuellt kan
det
inspirera till projekt i någon klass, i vilket fall vi kan hjälpa till ytterligare.
Så här har vi gjort hittills, men upplägget kan modifieras efter
Lärarens önskemål. Programmet har hittills genomförts vid 14 skolor,
fyra i Nacka(pilotprogram efter direktkontakt med resp. skola), två i
Vaxholm och
Åtta på Gotland.
Timme 1 (mycket dialog)
- Skillnad mellan sött, bräckt och salt vatten (provsmakning)
- Varför är Östersjön bräckt (utvecklingen efter istiden)
- Östersjön är ett ungt hav
- Inga djur trivs egentligen i Östersjön, men vissa salt- och vissa
sötvattensarter klarar av det bräckta vattnet
- Exempel på söt- och saltvattensfiskar
- Vandrande arter (ål, öring...)
- Kräftdjur, musslor, snäckor, maneter etc
- Främmande arter (havstulpan, sandmussla, kammanet etc)
- Tång o.a. alger
Timme 2
Demonstration av ett antal fiskarter och en dissektion.
Barnen delas in i grupper och dissekerar själva en eller ett par fiskar
(och ev. andra djur) och skriver ett enklare protokoll.
För de äldre årskurserna avrundning med lite om miljöproblem och vad
vi
själva kan göra.
Det blir ett medskick hem med information till föräldrarna.
Normal kostnad är 1200 kr för en halvdag (inkl. material) plus resor med
bil från Hellvi enligt Gotlands ersättningsnorm. Detta är under
självkostnad i de fall ledaren arvoderas av Naturskyddsföreningen. I
detta fall kommer ledaren att göra det ideellt, men behöver ändå viss
ersättning för material. Priset är satt till 800 kr plus resor, men kan
rabatteras om flera skolor nappar på erbjudandet under samma vecka.
Eventuellt överskott går till Havsnätverket inom
Naturskyddsföreningen.
Lämpliga tider är må - on de flesta veckor f.o.m. v 13 (23/3).
Om intresse finns kan vi skicka över en rapport över projektet för de
första 14 skolorna.
Referenser:
Ektorp
Saltängen
Skuru, Röda Huset
Gotland
Vaxholm, Resarö
Vaxholm, Montessori
Ewa Strand
Daniel Weiland
Ullrika Modin
Hans-Eric Ekengren (skolförvaltningen)
Birgitta Syrén
Michaela Sjöstedt
.
Vi hoppas du finner detta intressant och ser fram mot en kontakt.
Med vänlig hälsning
Charlie Wijnbladh
Naturskyddsföreningen på Gotland
[email protected]
08 - 7179010
0498 - 228306
0708 - 397687
Detta meddelande kommer med delägd Bra Miljöval-vindkraftsel
___________________________________________________________
________
_______________