Välkommen! - Kyrkmobarnen

advertisement
Välkommen!
Föräldramöte HT 2014
4B
Dagordning
















Välkommen
Maria
Likabehandlingsplanen
Skolråd
Elevråd
Kamratstödjare
Schema
Läxor
Rutiner/regler
Ämneslärare
Kommunikation/information
Skola på webben
Aktivitetslista
Fritids
Läsårstider
Övriga frågor
Maria
 Finns
i klassen hela dagarna
 På fritids på morgon och eftermiddagen
 En månad till att börja med.
 Kan blir längre
 Telefon till Maria 070-4902807
Likabehandlingsplanen
 Kyrkmonsskola
 LISA-
dokumentation ett system där vi för
in saker som händer.
 Kränkande behandling
 Olycksfall osv.
 Åtgärder
Majblomman
 Majblomman.se
Skolråd, elevråd &
kamratstödjare




Skolrådsrepresentanter från varje klass
Även personal och rektor på skolan sitter
med, ett forum där vi har möjlighet att
påverka.
Elevrådet där sitter representanter från åk 1-5,
som tar upp aktuella händelser saker
eleverna önskar eller vill förändra.
Kamratstödjarna arbetar med Petra Waxin
och stödjer vår ROS- arbete på skolan.
Schema














Vi slutar 14.30 måndagar, tisdagar och fredagar.
Matematik
Svenska
Engelska
Musik
So
No
ROS
Idrott
Slöjd
Bild
Olika mattider , frukt macka eller liknade kan behövas för att orka.
Visselpipan
Ansvar
Läxor
 Vi
kommer att ha läxa fredag till fredag.
 I början matematik och engelska
 Magic digitalt – inloggning lyssna, öva
hemma.
 Studentlitteratur
Rutiner /regler
 Mobiltelefoner.
 Fokus
på lektionerna
 Veckans planering
 Om eleven inte gör det den ska?
 Utmaning
 Idrott
Ämneslärare
 Vad
innebär det?
 Varför har vi inte börjat med det?
Kommunikation/information
 Mail,
sms och bloggen.
 Skola på webben frånvaro
 information från rektor, idrottslärare osv..
Aktivitetslista
 Föräldramöte
höst och vår
 Jul
 Skolavslutning
 Ska
vi fortsätta med den?
Fritids
 Gruvan
 Lovdagar
 Tider
Läsårstider
Övriga frågor
 Frågor
som ni vill diskutera med varandra
Tack för i kväll!! Sara & Maria
Download