Utvärderingsfrågor och svar på dessa från hantverksgruppen

advertisement
Bilaga 2
Utvärderingsfrågor och svar på dessa från
hantverksgruppen/föreningen Kreativ Mötesplats
efter verksamhet i 2 terminer
1. Vad har våra träffar i hantverksgruppen gett dig
socialt?
-
-
Mycket, det är skönt att ha gemenskapen, kunna vara i en
kravlös gemenskap, mycket glädje och omtänksamhet finns.
För mig har det inneburit att jag kommit med i ett härligt gäng
där vi har kul ihop & stöttar varandra på olika sätt då det
behövts. Min tidigare isolerade tillvaro har brutits och jag ser
fram mot våra halvdags-träffar 2 ggr/vecka.
Jag har fått kontinuitet gm gruppens träffar vilket är viktigt för
mig. Mitt behov av att träffa trevliga människor tillfredställs
genom denna grupp.
Jag har genom gruppen träffat många nya människor som delat
med sig av både kunskap, erfarenhet och skratt.
Det känns gott i hjärtat att veta att jag har tillhörighet här.
Många goa skratt föds här. Fina möten där jag kan vara mig
själv. Intressanta speglingar! Tips på olika andra aktiviteter.
Att komma ut ur isolering, att få vara delaktig i en grupp.
2. På vilket sätt har träffarna påverkat ditt hantverksut-
övande?
- Positivt, får nya idéer, lär mig också nytt.
- Jag har kommit loss och skapat mycket pga att jag hittat till
gruppen. Det är roligare att skapa tillsammans än att ”sitta
ensam på sin kammare”. Det har även resulterat i flera
gemensamma utställningar som varit kul att ordna med
tillsammans och givande att slutföra.
- Att jag fått lära mig nya roliga utövanden och att jag fått dela med
mig av det jag kan till andra i gruppen.
- Jag har blivit mer aktiv pga att jag kommit med i gruppen.
- Jag känner mig mer inspirerad. Jag hantverkar mer hemma än
tidigare pga gruppens inverkan. Jag har provat på nya tekniker
som gör att jag utvecklas.
- Det öppnade min fantasi och lusten att skapa själv i stället
för att köpa nytt.
3.Hur önskar du att verksamheten ska vara i framtiden
inom ramen för våra nuvarande målsättningar?
-
Gärna egna större lokaler så att vi får plats med vävstolar
och symaskiner mm.
Jag önskar att gruppen kan fortsätta ha verksamhet fler timmar
de gånger vi träffas, kanske heldagar. Det vore även bra med
större lokal som gör att vi kan ta in fler deltagare i gruppen.
En lokal med många fönster, då kan vi visa omvärlden vad vi gör
och vad duktiga vi är!
Jag tycker att vi kan lära oss nya saker genom kurser eller
föreläsare som vi tar in som ”idéspruta”!
Kravlös men med ett innehåll som gör att jag känner mig
inspirerad. Jag vill gärna lära mig mer inom olika tekniker. Jag
önskar och vill att vi ska förverkliga vår ”vision”.
Att gruppen ska fortsätta att träffas och skapa och att det
ska finnas några som lär ut olika hantverk.
a. Vad är viktigt att bevara?
-
-
Gemenskapen, att bara får vara om det känns så!
…att bevara en verksamhet av detta slag för ”daglediga” i alla
åldrar. Denna grupp är oftast bortglömd, ingen har tänkt på att
sjukskrivna, arbetslösa, el. daglediga av annan orsak behöver få
komma med i ett socialt sammanhang. Det är ju det man mister
då sjukskrivning eller arbetslöshet blir ett faktum.
att vi accepterar och bryr oss om varandra, att höra av oss till
någon i gruppen som uteblivit en dag för att uppmuntra.
att vi är en liten förening.
Kravlösheten, kamratskapen, kreativiteten. Att fortsätta ha
dagverksamhet för oss som av olika anledningar står utanför
arbetsmarknaden är oerhört viktigt.
Människorna/gruppen som redan finns. Hålla kvar det sociala
engagemanget.
b. vad kan vi göra annorlunda/mera av, för att utveckla
verksamheten?
- Ha workshops, kurser av olika slag. Ha större lokaler
- Ha en större mer ändamålsenlig lokal så att vävstolar och
symaskiner kan stå framme så man inspireras till att använda
dem. Söka pengar för att åka på studieresor/inspirationsresor till andra hantverkare för att ”vidga våra vyer”.
- att fortsätta förkovra oss i det vi kan och att lära oss nytt.
Därför är studiebesök viktigt.
- En annan större lokal där vi kan ha vatten och diskbänk för
arbete med ull och snickarbänk för ”hård-slöjd” för att t ex
kunna arbeta med ståltråd och trä, kunna spänna fast sina
arbeten.
- Ha kurser, lära sig nya saker. Studiebesök på andra liknande
ställen. Ta in kunskap utifrån t ex om nya garner och
tekniker.
- Bjuda in olika textilkonsthantverkare till gruppen för att få
inspiration och nya skapande idéer.
Download