E-Post

advertisement
Diabetes typ 1 (felaktigt kallad barndiabetes) är en livslång sjukdom
Den påverkar alla i familjen på ett eller annat sätt och är ofta jobbig att hantera. Att få
träffas och umgås med familjer och barn i samma situation är ett privilegium som är få
förunnat i vardagen. Den tunga situationen gör att familjerna och barnen har det tufft i
vardagen...
Diabetesvardag är en förening som har till uppgift att tillsammans med Dalarnas landsting
anordna sommarlägret i Sälen varje år. Detta läger är till för barn och ungdomar med
diabetes i Dalarna och deras familjer.
Vi verkar för att dessa barn och ungdomar samt deras familjer ska få en inspirerande och
lärorik vecka i Sälen varje sommar. Målet är att låta dem hitta idéer och verktyg som kan
hjälpa dem i det vardagliga livet. Att få utbyta idéer och erfarenheter är av stort värde för
alla inblandade och ger dessa barn och ungdomar ett avbrott i vardagens besvärligheter.
Bara vetskapen av att alla andra på lägret är likadana är ju för barnen och familjerna
avslappnande, alla kämpar med sina måltider, kolhydraträkningar, insulinmängder.
Man tar sprutor, programmerar sin pump, tänker på måltider, aktiviteter och allt annat...
Och ALLA gör samma sak.. Man sticker inte ut, man är inte annorlunda, man inser att det
finns fler som drabbats..
Det är så mycket värt.
Föreningen är helt ideell och verkar för att rekreations och informationslägret som
anordnas tillsammans med Landstinget Dalarna varje år i Sälen ska ge en så meningsfull och
nyttig upplevelse som möjligt.
Detta möjliggörs genom sponsorer och bidrag tillsammans med intäkter från diverse
arrangemang och familjerna själva.
Dessutom bekostas många av barnens aktiviteter gnm den monterhyra som utställarna på
minimässan betalar.
Även om lägret delvis bekostas av landstinget Dalarna så innebär ett deltagande under
lägerveckan ca 10 000:- för en familj. 2700:-/vuxen och 1100:-/barn.
Ytterligare aktiviteter under veckan kostar familjerna också och det är där ni som företag
kommer in.
Årets aktiviteter
Varje år sätter vi i styrelsen olika teman på veckan, det handlar oftast om kost, motion,
rörelse och livskvalitet.
Detta innebär att vi kommer ha olika inspirationspass med olika föreläsare. 2013 hade vi tex
Lars Erlman, mannen som helt otränad bestämde sig för att genomföra ”Klassikern” på 24
timmar. Han föreläser bla om sin resa genom livet för att kunna uppnå detta.
Vi hade också besök av representanter från Leksands IF som pratade om vikten av träning,
kost och motion.
Årets tema kommer kretsa runt begreppen ”Att leva med Diabetes”. Vi kommer erbjuda
barnen och ungdomarna riktade aktiviteter under ett par tillfällen, vi har föreläsare som
kommer inspirera oss i form av Frida Kullgren. Hon kommer också att vara med under
minimässan och signera och sälja sin bok ”Från Ungdom till Ungdom” som handlar om tips
och råd till barn och ungdomar från en som lever med diabetes själv. Dessutom kommer
Jenny Bergström som driver hemsidan ”Hälsostark Diabetes” att föreläsa om kost, Yoga och
diabeteshantering.
Utöver detta så har vi en heldag på Experium vid Lindvallen, detta kostar ca 400:-/familj.
Under lägerveckan kommer också en aktivitet med någon form av dans/rörelse skola komma
upp och ha träning med barnen och ungdomarna några dagar. Detta kostar ca 10 000:Vi anordnar också en specifik ungdomsaktivitet och barnaktivitet för att dessa ska komma
samman och lära känna varandra, det handlar om tex teambuilding med hinderbanor osv.
Förra året kostade detta ca 3000:- per aktivitet.
Allt detta är aktiviteter som föräldrarna själva får betala utan hjälp från sponsorer och andra
bidrag.
Vad kan ni som företag göra?
I alla år som föreningen verkat har vi bett företag och andra organisationer om
bidrag/sponsring för att barnen och familjerna ska få en så bra upplevelse som möjligt. Dom
bidrag vi får in används för aktiviteter för barnen och deras familjer. Detta har gett en bra
respons och i år har vi 2 olika upplägg för sponsorer och utställare.
Alt 1:
Ni som företag/förening ställer upp som sponsor med valfritt belopp. Dom flesta brukar
ställa upp med ca 2000:- och uppåt. Det kan också vara tex att en livsmedelsbutik ställer upp
med ett par kartonger Dextrosol, lightläsk, osv, osv. Ett IT-företag kan tex ställa upp och låna
ut en projektor och duk för filmvisning under veckan.
Det kan också vara leksaker till barnen eller liknande.
Detta ger en plats med länk under ”sponsorer” på föreningens hemsida, det ger också en
plats i det informationsblad om lägret som skickas ut till deltagande familjer i slutet av April.
Vi kommer också ha en ”vägg” i entren till Tandådalens Fjällhotell där företagen kommer
presenteras.
Alt 2: (företag inom livsmedel/läkemedel/diabeteshantering)
Ni som företag ställer upp som utställare under den ”minimässa” som är planerad under
veckan. Kostnaden för detta är 3500:-. I detta ingår eget bord i utställningen där ni har en
chans att presentera er och ert sortiment.
Detta är ett ypperligt tillfälle att visa era produkter, nyheter osv. Många nydebuterade
familjer kommer finnas på plats och kan verkligen dra nytta av den information ni har att
delge.
Det finns möjlighet att övernatta på fjällhotellet för dem som reser långt. Detta innebär en
tilläggskostnad som landstinget fakturerar.
Detta ger en plats med länk under ”sponsorer” på föreningens hemsida, det ger också en
plats i det informationsblad om lägret som skickas ut till deltagande familjer i slutet av april.
Vi kommer också ha en ”vägg” i entrén till Tandådalens Fjällhotell där företagen kommer
presenteras.
Vi i föreningen diabetesvardag hoppas för alla diabetesfamiljer att ni kan tänka er att ställa
upp på något av ovanstående alternativ.
Ni är välkomna att kontakta oss för ytterligare diskussioner på nedanstående
kontaktuppgifter.
På webbplatsen finns ytterligare information och en presentation av årets styrelse.
Kontaktuppgifter:
E-Post
Webbplats
Facebook
[email protected]
http://www.diabetesvardag.nu
https://www.facebook.com/Diabetesvardag
Mvh// Föreningen Diabetesvardag
Download