Ljunga södra FVO

advertisement
201
Våra fiskevatten
Ljunga södra FVO består av ca 50 km strömmande vattendrag: Ljungan, Alderängsån, Granån, Hegelån samt
bäckar. I området finns dessutom ett 50-tal sjöar, sel och
tjärnar samt ett 50-tal vindskydd med ved. Stora o Lilla
Grundsjön ingår numera i vårt FVO, se separat folder.
Fisketips:
Bästa fiske 1/6 - 31/9 gällande sommarfiske. Mete med
mask i åar och bäckar och till viss del flugfiske
Fiske med spinnspö, kastflöte och mask eller flugkast samt
spinnare fiskar bäst i tjärnar och sjöar.
Bestämmelser:
Sportfisket sker med ett spö för hand från land eller is.
Angling är tillåtet vintertid. Några sjöar är öppna för båtfiske men endast för handredskap. Fiskerättsägare har i vissa fall andra regler.
Fiskeguide och karta fås gratis vid lösande av fiskekort.
Fiskerättsägare löser fiskerättsbevis. Årskorten gäller från
datum till datum. Minsta mått på fångad ädelfisk 25 cm.
(gäller sjöar och tjärnar). Endast fyra fångade ädelfiskar/
vatten och dag. Fiske i strömmande vatten är tillåtet från 1/
6 - 30/8. Detta gäller även Ljungans strömmar.
Övrig tid är fredat från allt fiske. Flodkräfta samt flodpärlmussla är totalt fredade i samtliga vatten inom området.
Hällsjön Max 2 fiskar/fiskedag. Endast flugfiske. Flugkast
får användas.
Flytring med flugspö är tillåtet
Enbart fiskerättsägare som har reducerat tillstånd i vissa
sjöar.
Kontaktperson:
Kjell Edbom
0691-326 35
070-307 96 74
Tillgång till:
Fiskeshop, Apotek, Bank, Post, Livsmedel, Kiosk, Bensin.
Gratis båt i Stora Grundsjön och gratis fiskestugor vid
Storåstjärn och Stora Grundsjön.
När du inte fiskar:
Ålhuset i Aldern Borgsjö-Erikslund: Borgsjö kyrka & klockspel, hembygdsgård, Borgsjö skans, St. Olofs källa,
Slöjdmuseét (Gösta Sundin),
Troll & Tomtemuseét (Birgitta Axelhulth),
Ånge Naturrum, Stenvalvsbron vid Gammelbodarnas fäbodar, Timmerrännan vid Getterån, Snödskallegrottan
(Medelpads största grotta).
Fiskevård:
Put and take. Öring planteras varje år i områdets vatten. I
Ljungan planteras det 3-årig öring. I tjärnar på området
planteras årligen 2- och 3-årig öring samt regnbåge. Vårt
Put and Takefiske i kanalen planteras i omgångar varje
sommar med regnbåge. Stora biotopförbättringar har
gjorts i områdets åar och bäckar för lekområden. Byte av
vägtrummor som är vandringshinder är genomfört. Samtliga vatten är biotopkarterade.
Fiskekort:
100 kr/dygn, 450 kr/år, Familjekort 700 kr/år.
Put and Takefisket i kanalen vid Ljunga kraftverk i Johannisberg. Öppet söndag - måndag - onsdag kl 17.00 21.00. Fångad fisk vägs av vaktmästare. Fisken kostar 80
kr/kg. Bestånd regnbåge. Vi säljer kaffe. Fullständigt handikappanpassat med brygga - toalett- vindskydd. Kanalen
kan bokas av företag och sällskap på övrig tid än de tider
som anges för allmänhetens fiske. Tel - Fax 0691-326 35,
070-307 96 74.
Försäljning av fiskekort:
Ljungaverkskiosken,
Shell Fränsta,
Frendo, f.d Statoil Borgsjö,
Jaktia Ånge ,
Fritidsboden Ånge,
OK Östavall,
Irene Mattsson, Grundsjön 0690-600 40 LJUNGANDALEN
FISKE
Stig Nordin 0691-325 17,
Kjell Edbom 0691-326 35, 070-307 96 74,
Lars Skägg, Grundsön, 070- 644 80 36.
2
Ljunga Södra
Fiskvårdsområde
Läge/färdväg:
Ljunga södra FVO ligger på södra sidan
Ljungan. Information vid Shell i Fränsta,
Ljungaverkskiosken samt f.d Statoil
Borgsjö. Samtliga informationsställen ligger vid E14, 7 mil väster om Sundsvall
mot Östersund.
Kontakt:
Kjell Edbom
0691-326 35, 070-307 96 74
Ljunga södra fvo
Fredriksdal 746
840 10 LJUNGAVERK
Fiskarter:
Öring, Regnbåge, Abborre, Gädda, Harr
Fiskemiljö:
Området består av sjöar
samt 50 km strömmande
vattendrag.
Komsta-Åse
FVO
Portbergets
jaktområde
Ljunga södra FVO
Roggåns
FVO
Download