Verksamhetsplan för 2013 - Välkommen till Flyggtjärn och FK Laxen

advertisement
Verksamhetsplan för 2014
Vi kommer att sätta ut ca 750 kg fisk under året. Det blir 500 kg
regnbåge i slutet av maj månad och till hösten i slutet av augusti 200
kg regnbåge, samt 50 kg röding och eventuellt några hundra dm stora
småöringar.
Vid förra utsättningen på hösten bar vi fisken längre bort till djupare
och kallare vatten, vilket var bra för den verkade klara sig bra då, utan
att det dog någon. Vi ska också fortsätta med att ha mindre med fisk i
tunnorna när vi bär ner dem till sjön så fisken slipper må dåligt av
trängseln som blir om man har för mycket i kärlen.
Som tidigare kommer vi också att kratta och fixa till vägen strax före
premiären, om det behövs.
Vi har som vi nämnt tidigare utökat bevakningen med fem man
ytterligare och räknar med att hålla mer koll kring sjön för att vi ska
slippa tjuvfiske. Men medlemmarna bör som reglerna föreskriver,
också hjälpa till att kolla vilka som fiskar och att medlemmarna också
bär kortet utanpå kläderna, då är det lätt för en annan medlem att se
om man har behörigheten att fiska i sjön.
Det här är planeringen, men har någon ett bra förslag ytterligare är han
eller hon välkommen att höra av sig och berätta.
Styrelsen
Download