- Trosa AFK

advertisement
Trosa Amatörfiskeklubb
BRÖDERNA BRISTAMS ÅRLIGA VANDRINGSPRIS för Trosa AFK:s medlemmar.
I TAFK finns 4 årliga vandringspriser för tyngsta fisk inom arterna:
 Lax (Östersjö och Atlant)
 Öring (havsöring, insjööring samt regnbåge)
 Abborre
 Gädda
 Priserna delas ut på TAFKs årsmöte som vanligtvis äger rum i januari varje år. Därefter
får vinnarna behålla priset till påföljande år då det lämnas över till nästa vinnare. Man
kan dock vinna flera år i rad. För att denna tävling skall bli så rättvis som möjligt har vi
ett antal regler som måste följas (se nedan).
Eftersom catch & release gäller för flera arter kommer vi också ta ställning till sådana fångster
där fisken returneras tillbaka. Detta innebär att en återutsatt fisk kan få företräde till priset.
Reglerna skall så långt som möjligt även åtföljas i dessa fall (se nedan).
Regler:
 TAFK årsavgift skall vara betald innan fisken anmäls.
 Fisken skall vara fångad med spö i Södermanlands län med tillägg för allt vatten söder
om Nynäshamn (Sthlm län) och ner till länsgränsen mot Södermanland i vatten som är
tillgängliga för alla klubbens medlemmar. (kust, åar och insjöar) inga privata sjöar.
 Regnbågar räknas endast om de är vildfångade i havet. Ej Put & Takesjöar
 Foto på fisk och fiskare måste bifogas eftersom bilderna kommer att finnas på hemsidan
och i våra album. Även en bild på t ex måttband, spö med kända mått eller foto av
vågmarkeringen, om fisken vägs. För gäddor räcker längdmått eftersom alla fiskar över
75 cm skall återutsättas.
 Fisken skall helst vara vägd på krönt våg men det finns många vågar som är godkända
och dessa bör användas vid återutsättning av fisk.
 Fisken måste vara uppmätt (längd och helst omkrets vid största punkt)
 Fångstrapporten skall vara korrekt ifylld.
 Anmälan med färgfoto på fotopapper och som skall vara i format 15 x 10 cm
och vara inne senast den 31 december för att godkännas.
X---------------------------------------------------------------------------------------X
FÅNGSTRAPPORT
Art:…………………………………..Datum:……………………Återutsatt : ………..
Vikt:…………………………………Längd:……………Omkrets:……………..
Plats:…………………………………………………………………………………………………………..
Redskap och beten:…………………………………………………………………………………..
Namn, adress;…………………………………………………………………………………………..
Skickas med foton till: Curt Collin Havsörnsgatan 10 61932 Trosa
Senast 31 december för att godkännas.
Ordförande
Percy Bristam
070-715 29 34
Sekreterare
Thomas Stenström
0156-108 94
Kassör
Curt Collin
0156-123 17
Tävlingsledare
Johan Axelsson
0156-194 11
Tävlingssvarare
0156-265 15
Org.nr
817606-2050
Bankgiro
646-8979
Hemsida
www.trosaafk.se
Pb/14
Download