anmalan

advertisement
SVENSKA
SPECIMEN
TÄVLINGEN
Ankomstdatum
Reg.Nr
Web: http://www.svenskspecimen.se/sst . E-mail: [email protected]
Fångstdatum:____ Tid:_______
Vågtyp:________________________
Art:_________________________________
Vittne till fångsten:_______________________
Vikt:_______gram) Längd:________(cm)
______________________________ Tfn:________
Bete:___________________________ Vittne till vägningen:____________________
Metod:
Bottenmete
Flötmete
Frilina
Spinn
Trolling
Flugfiske
Ismete
Pimpel
_______________________________ Tfn:______
Övriga upplysningar:____________
Annan:_______________________________
_____________________________________________________
Fångstplats:______________________ _____________________________________________________
Kommun:____________________________
Fångstman:_____________
HÄRMED INTYGAS ATT FISKEN ÄR FÅNGAD ENLIGT
NEDAN ANGIVNA REGLER OCH GODKÄNNES ATT VISSA
UPPGIFTER PUBLICERAS PÅ INTERNET:
Adress:____
Tfn:______________
________________den ________
Fångstmannens underskrift
Fångstklubb: _______________
REGLER:
Särsklida:
*0
Person som lämnar felaktiga uppgifter kommer
att avstängas under det resterande året samt
tidigare gjorda anmälningar stryks.
*1
Om tävlingens regler inte följs godtas inte anmälningen.
Allmänna:
*2
Fisken skall vara spöfångad.
*3
Maximalt antal spön är 4 st per person.
Maximalt antal poänggivande fiskar är 3 per art och klubb.
Vägning:
Vägning skall ske på våg som är krönt eller kontrollerad mot
krönt våg.
Vid vägning skall en lämplig kröningsklass/vågtyp som är
anpassad efter fiskens vikt.
Eventuell plastpåse eller vågnät skall dras ifrån vikten.
Fotografering:
Fotografering är obligatorisk.
Fotografiet skall visa fisken liggande mot ett plant
underlag med ett referens föremål.
Fotografiet behöver inte skickas in utom vid följande fall :
*4
Fisken skall vara krokad i munnen.
*5
Fisken skall vara fångad i Sverige.
*6
Fisken skall vara fångad enligt gällande fiskelagstiftning.
*7
Fisken skall vara fångad av medlem i deltagande klubb.
*8
Fångstmannen skall vara anmäld som medlem före fångsten.
Deltagande medlem kan ej byta klubb under pågående
tävlingsår.
Maximalt 15 medlemmar per klubb/lag
Tävlingsåret löper från 1/1 till 31/12.
- På anmodan av tävlingsledningen.
- Om vittne till vägning fattas.
Den anmälda fisken kommer i dessa fall preliminärt att godtas
tills bilden inkommit. Bilden skall vara insänd senast 60 dagar
efter fångst. Om detta inte skett, stryks fisken.
Följande arter ingår i tävlingen:
Abborre, Braxen, Färna, Gädda, Gös, Harr, Id, Karp, Lake,
Lax, Mört, Ruda, Röding, Sarv, Sik, Sutare,
Vimma, Öring/Havsöring
Fångstplatsen:
Fångstplatsen skall anges såsom :
Åar:
Åns namn och kommunens namn.
Insjöar:
Sjöns namn och kommunens namn.
Dammar:
Dammens namn eller närmsta gård
Havet:
Närmsta geografiska punkt (t.ex. en ö)
och kommunens namn.
och kommunens namn.
Anmälan:
Blanketten skall fyllas i komplett.
Om vittne till fångst eller vägning fattas skall detta anges.
Anmälan skall vara inskickad senast 30 dagar efter fångsten.
Genom att anmälan är påskriven godkänner
fångstmannen att uppgifterna publiceras på Internet.
Svenska Specimen Tävlingen
c/o Christer Sjaunja
Glassgränd 128
906 28 Umeå
070-219 67 83
Download