Kvällscafé om psykisk ohälsa 2016

advertisement
KVÄLLSCAFÉ OM PSYKISK OHÄLSA
2016
Inbjudan till personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning,
anhöriga, personal och allmänhet
Tid:
Plats:
5/10 kl 17.30-19.30
Restaurang Viljan (Storgatan 18, Ludvika)
Information om kommunens stöd till personer med
psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.
Information om föreningen Organiserade Aspergare
Fritt inträde
Fika finns att köpa
Välkomna!
Information: 0240-138 90 / 0240-863 91
Download