Natten går

advertisement
Natten går
Goder morgon i denna sal
Lusse lelle
Så mörk är natten
Staffan
Nu vaknen
Goder morgon mitt herrskap
Staffan - ira
Midnatt råder
Det strålar
Nu tändas
Välkommen du härliga
Mörkret skall flykta
Natten går tunga fjät
Natten går tunga fjät runt gård och stuva
kring jord som sol'n förgät skuggorna ruva
||:Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus
Sankta Lucia, Sankta Lucia .||
Natten var stor och stum, nu hör det svingar
i alla tysta rum, sus som av vingar
||:Se på vår tröskel står vitklädd med ljus i
hår
Sankta Lucia, Sankta Lucia :||
Mörkret skall flykta snart ur jordens dalar
så hon ett underbart ord till oss talar
||:Dagen skall åter ny stiga ur rosig sky
Sankta Lucia, Sankta Lucia :||
Goder morgon i denna sal
Staffan Stalledräng
Goder morgon i denna sal
Goder morgon i denna sal
Eder önska vi, eder önska vi
en fröjdefull morgonstund
en fröjdefull morgonstund.
Staffan var en stalledräng Stalledräng,
stalledräng
Han vattnade sina fålar fem Fålar fem, fålar
fem
Stjärnorna de tindra så klara gossar låt oss
lustiga vara
En gång blott om året så en fröjdefull jul vi få
Alla flickor i denna sal. . .
Alla pojkar i denna sal. .
Femte fålen apelgrå
Den rider Staffan själv uppå
Lusse lelle
||:Lusse lelle, Lusse lelle
elva nätter före jul :||
||:Nu äro vi hitkomna
så näst före jul :||
Nu är eld i varje spis
med julegröt och julegris
Nu är jul uti vart hus
med julegran och juleljus
Så mörk är natten
Nu vaknen
Så mörk är natten i midvintertid
men se då nalkas Lucia
Hon kommer den goda med ljuset hit
hon kommer med hälsning om julefrid
hon kommer med ljus i sin krona
Nu vaknen och glädjens, Lucia är här
Och natten mot morgonen vänder.
De skimrande ljusen i kronan hon bär
Och hoppet i hjärtat hon tänder
I mörka natten i midvintertid
vi hälsar dig väna Lucia
Välkommen du goda med ljuset hit
välkommen med hälsning om julefrid
välkommen med ljus i din krona
Välkopmmen du midvinterns strålande mö,
Du tröstande budbärarinna.
Se livet som höljes av frost och av snö
Skall seger ånyo dock vinna
Välkommen, svälkommen, på nytt i vårt hus
Du ljusbrud som natten betvingar
och tänder i mörkret en strimma av ljus
och hoppet och glädjen oss bringar
Goder morgon mitt herrskap
Tomtarnas julnatt
Nu tändas tusen juleljus
Goder morgon mitt herrskap
här kommer Lussebrud
Hon kommer till er med stor ära
Midnatt råder, tyst det är i husen, tyst i
husen
alla sova släckta äro ljusen, äro ljusen
Tipp tapp . . .
Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund
Lucian sig påminner att få roa er en stund
om hon er vid hälsan finner i denna
morgonstund.
Se då krypa tomtar upp ur vrårna
Lyssna, speja, trippa fram på tårna
Vi önska eder alla en fröjdefull jul,
från olyckor alla bevare eder Gud
Snälla folket låtit maten rara
stå på borden åt en tomteskara
Och över stad och land i kväll
går julens glada bud
att född är Herren Jesus Krist
vår frälsare och Gud
Staffan Stalledräng (ira)
Staffan Staffan var en
stalledräng stalledräng, stalledräng
Han vattnade sina fålar fem i ra- i ra- i
rallarerara
hejsan låt oss lustiga varaen gång jul om året
bara
sjung falledudeliga dullan dej
Två de voro röda
De tjänte så väl sin föda
Två de voro vita
De voro varann så lika
De femte han var apelgrå
Den plägade Staffan rida på
Staffan red till källarknut
Där han var van att få ölet ut
Gröt och skinka, lilla äppelbiten
se så gott de smakar nisse liten
Sedan åter in i tysta vrårna
tomteskaran tassar nätt på tårna
När det lider mot jul
Det strålar en stjärna förunderligt blid
i öster på himlen hon står
Hon lyst över världenes oro och strid
i nära två tusende år
När dagen blir mörk och när snön faller vit
då skrider hon närmre då kommer hon hit
och då vet man, att snart är det jul.
Ty julen är härlig för stora och små,
är glädje och ljuvaste frid,
är klappar och julgran och ringdans också,
är lycka oändligen blid,
är ljus, allas ögon då stråla som mest
och stjärnorna tindra som mest.
Och där ljuset är, där är jul, där är jul.
Du stjärna över Betlehem
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus
I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid
En stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid
I juletid
Välkommen du härliga juletid
med skimrande snöfall och helgdagsfrid!
Välkommen med tindrande gran i vart hus
med ottesångsklockor och orgelbrus!
Välkommen till oss ifrån himmelshöjd!
Välkommen med strålande julefröjd!
Download