Lucia

advertisement
Texter till Diskantkören och Luciakonsert 2 kl 18.00
(ALLA) Två de voro vita De voro varann så lika
God afton mitt herrskap - alla
2 ggr God afton mitt herrskap här kommer lussebrud
Hon kommer till Er med stor glädje
Lucian sig påminner att få roa er en stund
Om hon er vid hälsan finner i denna aftonstund
Rosenkanon –DK + Chorista + HUK
Det är en ros utsprungen
Av Jesse rot och stam
Av fädren ren besjungen
Den står i tiden fram.
Stånder opp nu mitt herrskap och ät och må väl
Det fröjdar lucia av hjärtat
Lucian eder önskar en fröjdefull jul!
Från olyckor alla bevare Eder Gud.
Sankta Lucia- alla
Sankta Lucia ljusklara hägring
sprid i vår vinternatt, glans av din fägring
:/: drömmar med vingesus under oss sia
tänd dina vita ljus sankta lucia :/:
Kom i din vita skrud,huld med din maning
skänk oss du julens brud, julfröjders aning
/: Drömmar ......
Lucia stiger fram Du finns i ljuset, Du finns i hoppet
Du skingrar mörkret som kring jorden råder
Som stjärnan på himlen, som tonen i kristall,
som sången i vår längtan, Lucia stiger fram
Sankta Lucia, Sankta Luciaaaaaaaaa.
Du ger oss värme, Du ger oss glädje
Du väcker kärleken i fruset hjärta
Som stjärnan på himlen…..
Led oss i tiden, Låt ljuset brinna
Ge av din låga, låt den visa vägen
Som stjärnan på himlen…….
Stjärngossar - DK
Staffan, Staffan stalledräng Vattna sina hästar fem
Klar är nyårsnatten
Jesus ställt dem i hans vård, Låtit kvälla på hans gård
Brunns med livsens vatten, Brunn…
Staffan , Staffan stalledräng Vattnar sina hästar fem
Ljuft är livsens vatten
Festligt blänka himlens bloss Jesus huldrik hjälpe oss
Ut i nyårsnatten, uti …
Staffansvisa fr Hälsingland – v1 HUK, v2 alla
God afton här kär fader vår, Vi tackom nu så gärna
Här har ni Staffan i er vård allt för den ljusa stjärna
Låten opp, låten opp . Ingen dager synes än för stjärnorna
på himmelen de blänka väl än, ja de blänka.
Staffan liten dräng (DK)
Staffan Staffan liten dräng till stallet går att rykta
alla sina fålar fem i ljuset från en lykta
Ingen morgongryning än
stjärnorna på himmelen de blänka.
Lyssna min kära –bara DK
Lyssna min kära så skall du få höra
Vaggsången nära nynnas vid ditt öra
Li li li li laj vita änglavingar
Li li li li laj mjukt omkring dig svingar.
Så sjöng Maria för den dyra skatten
Jesus , Messias, första julenatten. Li li…
Vindarna för den stilla genom dälden
Herdarna hör den slumrande vid elden Li li….
Allt går till via, natten kommer stilla
Medan Maria sjunger för den lilla:Li li….
”Gläns över sjö och strand”
Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran
du som i Österland, tändes av Herran.
Stjärnan från Betlehem,
leder ej bort men hem.
Barnen och herdarna följa dig gärna,
strålande stjärna, strålande stjärna.
Natt över Judaland, natt över Sion.
Borta vid västerland slocknar Orion.
Herden som sover trött,
barnet som slumrar sött,
vakna vid underbar korus av röster,
skåda en härligt klar stjärna i Öster.
Staffan Staffan pålle grå som är den bästa vännen
lägger sadelgjorden på med gyllengula spännen
Ingen morgongryning än
stjärnorna på himmelen de vinka.
SV Ps 122Dagen är kommen –allaV1-BK & DK
Dagen är kommen, kärlek triumferar
Kom, låt oss skynda till Betlehem.
Hälsad av änglar Krist är född till jorden
O kom, låt oss tillbedja,
O kom, låt oss till bedja,
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist.
Staffan Staffan liten dräng ser himlens stjärnor glimma
kring ett stall på livets äng i nattens mörka timma
Snart är morgongryning här
ljusa änglaröster bär Guds ära.
Gud av Gud Fader, ljus av ljusens källa
Människoson av Maria född.
Så Gud sin kärlek För all världen visar.
O kom låt oss tillbedja……..
Staffan var (I-ra)
(DK) Staffan var en stalledräng,stalledräng, stalledräng
Han vattnade sina fålar fem, I-ra, i-ra, i-ra fallerara
Hejsan , låt oss lustiga vara en gång jul om året bara
sjung fadedudeliga dullan dej
(Alla)Två de voro röda, De tjänte såväl sin föda
V 3 -Chor & HUK
Sjung halleluja, sjung ni änglaskaror,
Sjung, alla helgon, sjung jordens folk!
Lov, tack och ära vare Gud i höjden!
O kom låt oss tillbedja……….
Evige Fader, evig är din strålglans,
evigt är ljuset från Betlehem
Här över barnet evig lyser glorian. O kom….
Download