Hur har centralbankens monetära policy påverkat samhället?

advertisement
Hur har centralbankens monetära policy påverkat samhället?
Föreslaget av: Amelia Wall
Prioriterad avdelning: Entrepreneurship and Strategy
Frågeställningar:
•
•
•
•
•
•
•
Vad vill Centralbanken uppnå med sin monetära policy?
Hur ser företag på investeringar med lånat kapital vs. eget kapital?
Hur har minusräntorna påverkat inställningen till lån?
Har bankernas politik lett till felaktiga beslut?
Hur har bankernas egen syn på lån förändrats? Ställs det andra krav på låntagare?
Hur lättillgängligt har pengar blivit för privatpersoner?
Är penningpolitiken hållbar i längden? Vad finns det för risker?
Syfte:
Att med ett företagsperspektiv och utgångspunkt i Centralbankens politik analysera hur
inställningen till lån och investeringar har påverkats av exempelvis minusräntor och även dra
paralleller till hur lättillgängliga pengar är, vad det finns för ränterisker och hur man som
privatperson ovetandes påverkas av penningpolitiken.
Metod:
Analysen kommer grundas i litteraturstudier och, för att få en så bra förståelse som möjligt och
kunna analysera riktiga fall, kompletteras med studiebesök och intervjuer med representanter
från olika företag och banker.
Download