Länk till Pdf-dokument med inbjudan till FaR

Inbjudan till
®
FaR -Ledarekurs
Ledarekurs
Vill du leda en grupp människor till ett friskare liv?
Vill du verka för ett aktivt samhälle i rörelse?
Vill du bli diplomerad FaR®-ledare?
Här är kursen för dig!
®
Fysisk aktivitet på recept (FaR ) används allt mer inom vården som ett sätt att
förebygga och behandla sjukdom.
Det innebär att en patient kan bli ordinerad fysisk aktivitet istället för eller i
kombination med konventionell medicin.
Kursen vänder sig till dig som är verksam i en patientorganisation och/eller
pensionärsförening
ensionärsförening samt är intresserad av att hjälpa människor att hålla sig fysiskt
aktiva. Kursens mål är att förbereda dig på att ta emot människor till din aktivitet som
ordinerats fysisk aktivitet på recept.
Ur kursinnehållet:
• Fysisk aktivitets betydelse för hälsan
®
• FaR och FYSS
• Praktiska övningar
• Ledarskap och motivation
®
• Stockholms FaR ledarnätverk
Datum: 21 januari 2011
Föreläsare: Ingbritt Ekman och Lena Björklund Norrman
Pris: Kursen är gratis! Vid förhinder som ej avanmäls debiteras 200 kr.
Anmälan: Gör du till Clarita Carlsson,
Carlsson [email protected],, 0176-32
0176
88 20.
Frågor: Kontakta Ingbritt Ekman, [email protected],
[email protected] 08-627 46 01
eller Clarita Carlsson, [email protected],
[email protected] 0176-32 88 20.
Kursen är i samarbete med projektet Håll dig aktiv i TioHundra AB.