1895 – Wilhelm Roentgen discovers discovers X-rays

advertisement
Schering AG Zevalin Turnkey Kit
3.1.A.d- History of Radiotherapy
Höjdpunkter ur radioterapins historia
OBS! Ej korrigerad. Se MNo kommentarer i ett mejl från den 2004-01-23
1895 – Wilhelm Röntgen upptäcker röntgenstrålarna.
1896 – Läkaren Antoine Henri Becquerels upptäckt i Paris av naturlig strålning från
uransalter väckte Marie och Pierre Curies intresse. Under primitiva förhållanden och
med en bakgata och ett skjul för att utföra sin forskning arbetade paret Curie på att
isolera de ämnen som utstrålade Becquerels naturliga radioaktivitet.
1898 - 1905 – Den tålamodskrävande process som krävdes för att utvinna minimala
mängder av radium ur malm gjorde ämnet ytterst sällsynt och dyrbart under
radiumbehandlingens första år.
1915 – Curie börjar isolera radongas som avges ur radium, försegla den i tuber och
distribuera den bland militära och civila sjukhus för användning i behandlingen av
sjukdomar som cancer. Detta som var den tidigaste tillämpningen av brakyterapi, en
form av radioterapi, krävde att läkarna inneslöt tuberna i platinumnålar och placerade
dem inuti patientens kropp nära den sjuka vävnaden.
1931 – J. Ernest Orlando Lawrence uppfinner cyclotronen (partikelaccelerator).
Lawrence, som också är en pionjär inom den tvärvetenskapliga forskningen, för
samman vetenskapsmän, ingenjörer och tekniker från olika områden för att arbeta på
komplicerade projekt. Berkeley-labbet börjar utveckla strålbehandlingsapparatur för
behandling av cancer.
1942 – Konrad Gund är först med att tillämpa betatronen - en tidig behandlingsmaskin
som bara kunde generera röntgenstrålar av låg energi genom elektronacceleration.
Behandlingarna var lindrande.
1952 – Den första medicinska jonacceleratorn installerades vid Hammersmith Hospital i
London i juni 1952, och den första patienten behandlades i augusti 1953. Våra dagars
lineära acceleratorer har utvecklats till strålningsonkologins arbetshästar.
1980-talets första del – Radioimmunterapi framträder ur samarbetsprojekt tvärs över
skalan av olikartade områden. Stanley Order och hans team vid Johns Hopkins
University publicerar en rapport om framgångarna för selektiv inkorporering av
radioisotoper i hepatom.
2002 – Zevalin® blir den första godkända radioimmunterapin i USA.
###
Godkännande av lokal kontrollmyndighet: underskrift & datum
Godkännande av lokal rättslig myndighet: underskrift & datum
Schering AG Zevalin Turnkey Kit
3.1.A.d- History of Radiotherapy
Download