"Utmarksskolan är delvis en fantastiskt bra skola… lärarna i musiklaget är generellt
mycket engagerade och kompetenta, inte bara i musik, utan även i de andra ämnena.
De lyckas med att ge utmaningar även till välpresterande elever samtidigt som många elever
med olika svårigheter får en möjlighet till bra skolgång. Jag har hört föräldrar uttrycka hur
lättade de är att skolgången äntligen fungerar för deras barn.” Förälder till elev på Utmarksskolan
Vem kan söka?
Hösten 2016 tar vi i första hand in elever till år 6 och 7. Även elever från skolor i andra
stadsdelar kan söka till musikklasserna. Vilka som kommer att gå i klasserna avgörs efter
inträdesprovet.
Informationsmöte
Informationsmöte hålls måndag 22 februari 2016 kl 17.00 i Gröna korridoren på
Utmarksskolan.
Produktion Rut och jag kommunikation,
Produktion Rut och jag kommunikation
foto Mattias Vogel
Foto Petra Andersson
Citat hämtat ur GP:s betygssättning av Göteborgs grundskolor
In med förstärkare,
gitarrer och högtalare
i turnébussen, iväg till
en scen, packa upp och
rocka loss – på skoltid.
Eller sjunga i kör, göra
egna låtar i datorn,
sjunga på stan och
göra föreställningar på
scen. Det är en del av
vardagen för en elev i
musikklass.
Turnéplan
Under vecka 5 gör våra sexor och sjuor en skolturné. Vi besöker alla
mellanstadieskolor i Östra Göteborg samt ett antal skolor i Angered.
Vi vill ha din ansökan senast fredag 26 februari 2016.
Inträdesproven sker under vecka 12. Vi skickar en kallelse när ansökan kommit in.
Skicka ansökan till:
Kortedala musikklasser
Utmarksskolan
Aprilgatan 2 C
415 15 Göteborg
Mer information kan du få på telefon 0707-80 64 92, 0706-02 85 98,
0707-80 68 62 eller på Utmarksskolans hemsida. Här finns även länkar
till filmer från våra konserter och turnéer.
www.goteborg.se/utmarksskolan
TURNÉ
PÅ SCHEMAT
Kortedala musikklasser
Utmarksskolan
Musikklasser i Kortedala
Kortedala musikklasser erbjuder en fyraårig
profilering med musikutbildning i vanlig klass i
en kommunal skola. Musik finns på schemat
nästan varje dag. Vi spelar mycket men sjunger
också i kör och arbetar med gehör och teori.
Eleverna står regelbundet på scen och åker
på turné. Undervisningen utgår från rock- och
popmusik.
Eleverna blir ensemblemusiker med brett
register. Parallellt lär de sig den musikteori
som krävs för högre musikstudier eller ett
avancerat eget spelande och sjungande för olika
sammanhang.
Musikintresse krävs
För att söka till musikklassen krävs inga speciella
förkunskaper, men en stor vilja att lära sig spela
och sjunga. Eleven får göra ett inträdesprov.
Lust, glädje, musik och samarbete står i
centrum. Vår erfarenhet är att engagemanget
från musiken, hos såväl lärare som elever,
Scenframställning
smittar av sig och ger engagemang och därmed
bra resultat i alla skolämnen.
Eleverna spelar och övar mycket på dagarna
och efter skolan. Vissa perioder ägnas nästan
bara åt musik. Övrig tid blir det vanliga
skolarbetet alltså mer intensivt. Vi planerar för
det men elever och föräldrar måste också ta ett
stort ansvar.
Efter avslutat högstadium kan eleven söka
till vilket gymnasieprogram som helst och de
elever som väljer musikgymnasium får hjälp
med föreberedelserna.
Eleverna har sex till sju veckotimmar musik
fördelade på ensemblespel, kör, musikteori och
scenframställning.
Under ett läsår gör vi några stora sceniska
projekt där sång, musik, dans och agerande
bildar en helhet. Vi gör dessutom rena musikkonserter och åker på turné.
Lärare
ukulele, olika sorters slagverk, piano samt
nylon- och stålsträngade gitarrer. Alla elever får
en egen dator som används i alla skolämnen.
I musikundervisningen används datorn i nästan
alla moment.
Vårt system bygger på att det finns ett arbetslag
runt eleverna med lärare som undervisar i fler
ämnen än musik. Meningen är att eleverna ska
uppleva sin skoldag som en helhet där musiken
är en självklar del. Det innebär att eleverna
undervisas av musiklärare även i teoretiska
ämnen som till exempel svenska, engelska och
matematik.
Vi som undervisar i musik har en bakgrund
som ensemblemusiker inom pop, rock, soul,
schlager, visor, folkmusik och kör. Arbetslagets
täta samarbete är en förutsättning för att vi skall
kunna genomföra projektveckor, körresor och
vara engagerade mentorer. Laget omfattar även
SO- och NO-lärare som deltar i och stöttar
profilverksamheten.
Kör
Föräldraförening
Varje elev har två körtillfällen i veckan. Alla
elever bildar tillsammans en stor kör. Dessutom
tränar vi kör i mindre grupper. Vi lägger grunden
i musik som svänger och som barnen känner
igen men går sedan vidare med folkmusik,
traditionellt körmaterial och nosar lite på den
klassiska körrepertoaren.
Tillsammans med positiva och engagerade
föräldrar, kan vi erbjuda mer upplevelser och
utvecklande aktiviteter än vad som normalt
ingår i en grundskoleelevs erfarenheter. Under många år har Kortedala musikklasser
i samarbete med föräldraföreningen, genomfört regelbundna körresor till Budapest. Dessa
resor för de äldre eleverna har, förutom musikframträdanden, inneburit en fantastisk möjlighet
att ge eleverna fördjupade kunskaper i språk,
historia, samhällskunskap och geografi.
Ensemblespel
Eleverna får lära sig spela alla vanliga instrument i pop- och rockmusik, alltså trummor,
elbas, elgitarr och synt samt att behärska
mikrofonsång. Dessutom spelar vi akustiska
instrument som kontrabas, mandolin, dragspel,
Musikteori
I musikteori studeras noter, ackord och gehör.
Eleverna delas in i grupper utifrån sina
kunskaper.