STATISTIK BILAGA UTREDNING OM FAMILJECENTRAL

STATISTIK BILAGA UTREDNING OM FAMILJECENTRAL
Statistik
 Vårterminen 2011 Öppna förskolan Flekis Familjecentralen i Bergsjön
Antal besök i snitt per månad
Antal besökande pappor
Januari
Flest antal besökande den 25:e
46
73
1 pappa vid sex tillfällen
2 pappor vid två tillfällen
3 pappor vid ett tillfälle
4 pappor vid tre tillfällen
Februari
Flest antal besökande den 7:e
55
72
1 pappa vid fem tillfällen
2 pappor vid två tillfällen
3 pappor vid ett tillfälle
Mars
Flest antal besökande den 21:a
50
73
1 pappa vid 5 tillfällen
2 pappor vid två tillfällen
April
Flest antal besökande den 11:e
46
79
1 pappa vid fem tillfällen
2 pappor vid två tillfällen
1 pappa vid åtta tillfällen
2 pappor vid två tillfällen
3 pappor vid tre tillfällen
(From med oktober 2010 beslutades en maxgräns på högst 40 besökare, skälet till
Beslutet var grundat på för många besökare i lokalen)
Maj
Flest antal besökande den 9:e
44
77
 Besök på MVC under 2010
7154 besök
 Besök på BVC under 2010
Sköterskebesök 5303
Läkarbesök 1300
Listade barn 1358
inskrivna barn 1509
 Antal barn 0-5 år uppdelade på primärområden per den 15/6-2011
Alla boende/ placerade
Primärområde Barn 0-5 år Placerade
Egen produkt. Fld.
Gamlestaden
360
259
284
34
Utby
554
465
322
37
Södra Kortedala 645
307
348
48
Norra Kortedala 432
417
372
42
Västra Bergsjön 605
457
369
55
Östra Bergsjön 967
616
530
74
Summa
3563
2521
2225
290

Socioekonomiska faktorer
Barn 0-17 år som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll
(2008)
Ensamstående utan
hemmav barn
Ensamstående med
hemmav barn
Elever i åk 9 behöriga till
gymnasieskolan vt 2009
Bergsjön
Kortedala
Riket
55 %
21 %
12 %
33 %
18 %
16 %
75 %
44 %
36 %
65 %
84 %
89 %
Källa Faktablad FHI
Bergsjön
Förstabarnsföräldrar, som 10
deltagit någon gång i
föräldrastödet BVC. Barn
födda 2006 (%)
Kortedala
Göteborg
53
56
Källa Barnhälsoindex 2010
Bergsjön
Kariesfria 6 åringar 27 %
2008
Elever i årskurs 4 28 %
med
Övervikt/fetma
2008
Intensivkonsumtion 12 %
Av alkohol år 9
Psykisk ohälsa åk 10.8 %
9, i den mest
belastande
tiondelen
Kortedala
Göteborg
51 %
67 %
27 %
16 %
27 %
23 %
12.2 %
15,1 %
Källa Barnhälsoindex 2010
Bergsjön
Rökande gravida 13,5 %
kvinnor
Kortedala
Göteborg
12,3 %
7,7 %
Rökande familjer 29,3%
med spädbarn
26,3%
15,6 %
Källa Barnhälsoindex 2010
Kortedala
Bergsjön
Annan
stadsdel
K/M %
K/M %
K/M %
God Hälsa
62/66
54/59
80/79
God Tandhälsa
71/60
54/51
89/80
Bra kostvanor
31/19
29/19
43/18
Fetma
15/14
24/19
5/8
Huvudvärk
40/25
51/30
26/15
Oro/ängslan/ångest
45/36
52/45
30/24
Otrygghet
48/17
50/23
19/5
välbefinnande
25/20
30/30
15/12
Sömnproblem
44/36
50/45
32/28
Stillasittande
18/20
34/39
6/7
Högt blodtryck
19/19
19/22
11/12
Astma
12/9
11/9
8/6
Rökare
17/14
25/33
7/7
Diabetes
6/7
8/10
2/3
Självmordstankar
18/16
24/22
9/7
Självmordsförsök
7/6
11/10
3/2
Riskabla alkoholvanor
13/19
7/17
7/13
9/17
6/14
4/14
Nedsatt psykiskt
Frekvent
berusningsdrickande
Källa; Hälsoatlas (Hälsa på lika villkor FHI)

Antal hushåll med barn med försörjningsstöd
Ensamstående kvinna/man med barn
Ensamstående kvinna/man med ungängesbarn
Sambo/gifta med barn
607
51
503
Summa
1161 hushåll