Cybercom Group
www.cybercom.se
[email protected]
Yanting Larsen
Mjukvaruutvecklare
Jag har ett stort intresse av mjukvaruutveckling och jag är angelägen
om att arbeta med antingen webbapplikationer, datorprogram eller
mobilapplikationer. Jag tycker om projekt som involverar både
människor och problemlösning, i synnerhet något som tacklar ett
verkligt problem. För mig är det viktigt med god kommunikation
och att arbeta enligt process, vilket är nyckeln till framgångsrik
utveckling.
Jag har arbetat med mjukvaruprojekt för inbyggda system samt med
testning, buggfixar och dokumentation. Under min utbildning har
jag arbetat med specifikation, dokumentation och utveckling av
webbapplikationer, datorprogram och klient/server-lösningar. Mina
erfarenheter inkluderar implementeringar i JavaScript, Java SE, Java
EE, MySQL, NodeJS och Android.
Projekt och Uppdrag
Jan 2017 - Pågående
Göteborg
Mjukvaruutvecklare
Lindholmen Science Park
Förbättra funktionerna för QRevent, pdf generation, log spår, e-posthantering,
testtäckning och så vidare.
JBoss
Dec 2016 - Jan 2017
Göteborg
Java EE
Maven
Wildfly
PostgreSQL
Mjukvaruutvecklare
Cybercom Innovation Zone
Cybercoms Innovation Zone dekorerade kontoret under julen genom att ansluta
ljus till julgranar och ha ett styrsystem baserat på Raspberry Pi. Jag har utvecklat
Android-appen som användes för att att styra julgransbelysningen över WiFi.
Java
Okt 2016 - Dec 2016
Göteborg
Android
Android
Mjukvaruutvecklare och testingenjör
Universeum
Jag har arbetat med den inbäddade delen av systemet där logiken för spårning av
fåglar hanteras. Uppdraget innebar att skriva enhetstester för skanneralgoritmen,
komponenttest, dokumentation, samt spåra och fixa buggar.
JavaScript
Jasmine
Node.js
Unit tests
Component testing
Arbetsgivare
Cybercom
Okt 2016 - Pågående
Økologiske Produkter
Jan 2011 - Jan 2014
Moose Färg
Jan 2009 - Jan 2011
Utbildning
Systemutveckling
Yrkehögskolan i Newton (Göteborg)
2015 - 2017
Logistik och Transportledning (MSc)
Göteborgs Universitet (Göteborg)
2009 - 2011
Logistikledning (BSc)
Tianjin Commerce University
2005 - 2009
Kurser
Agil ledarskap och kommunikation
Yrkeshögskolan i Göteborg
2017
Ständiga förändringar och nya förutsättningar är en del av vardagen i många
organisationer. Denna kurs gav mig verktyg för att leda, styra och entusiasmera
en agil organisation. Kursen fokuserar på: hur man leder förändringar och hur
man förbättrar teamets prestation/resultat.
Publiceringsverktyg
2017
Många webbplatser utvecklas och drivs med hjälp av någon form av
publiceringsverktyg. Ofta finns behov av att anpassa systemet exempelvis till
företagets profil och system och att skapa gränssnitt som ska kommunicera
med webbplatsen. I denna kurs har jag lärt mig olika typer av
publiceringsverktyg och hur dessa kan anpassas till olika behov.
Kravhantering inom systemutveckling
Yrkeshögskolan i Göteborg (Newton)
2016
Kursen skapade en förståelse för kravhanteringsprocessen. I kursen har jag lärt
mig ta hänsyn till samtliga intressenter och hur man noggrant strukturerar och
prioriterar de kravställningar och önskemål som uppkommer både inför och
under utvecklingsarbetet samt i förvaltningsfasen.
Systemtestning
Yrkeshögskolan i Göteborg
2016
I denna kurs har jag lärt mig fördjupade kunskaper om testning. Syftet med
kursen är att lära sig om olika testmetoder, vilket underlättar
kommunikationen mellan systemutvecklaren och testaren. Alternativt ska
studenten själv kunna hantera testningen i de fall detta förekommer.
I kursen går jag igenom metoder och tekniker för att bedöma säkerheten i
system/programvaror. Jag har fått en förståelse för de vanligaste
säkerhetsbristerna i olika applikationer samt hur man förebygger samt åtgärdar
säkerhetsbrister.
Utveckling av webbapplikationer
Yrkeshögskolan i Göteborg
2016
I denna kurs har jag lärt mig att utveckla webbsidor, webbapplikationer och
webbtjänster. Under kursen har jag fått färdigheter i HTML5, CSS och JavaScript.
I kursen ingår även olika ramverk för utveckling av dynamiska webbsidor,
webbapplikationer och webbtjänster.
Utveckling av desktopapplikationer
Yrkeshögskolan i Göteborg Sverige
I kursen får jag lära mig utveckla desktopapplikationer. Applikationer som körs
självständigt på stationära datorer eller på mobila enheter. Under kursen fick
jag lära mig utveckla applikationer både på klient- och serversidan.
2016
Objektorienterad programmering - Java
Yrkeshögskolan i Göteborg
2016
Objektorienterad programmering kan användas för nästan all typ av
programmering och därför är denna kurs en bra grund för efterkommande
kurser på utbildningen. Under kursen har jag lärt mig objektorienterad
programmering i Java.
Agil systemutveckling i team
Yrkeshögskolan i Göteborg
2016
I denna kurs har jag lärt mig arbeta med agila metoder i utvecklingsprojekt.
Kursen har ett fokus på agil systemutveckling men kursen tar även upp andra
metoder för systemutveckling.
Kravhantering i systemutvecklingsprojekt
Yrkeshögskolan i Göteborg
2016
Kursen har givit mig en förståelse för kravhanteringsprocessen. I kursen fick
jag lära mig ta hänsyn till samtliga intressenter och hur man noggrant
strukturerar och prioriterar de kravställningar och önskemål som uppkommer
både inför och under utvecklingsarbetet samt i förvaltningsfasen.
Entreprenörskap och färdighetsträning
Yrkehögskolan i Göteborg
2015
Entreprenörskap och färdighetsträning består av två kurser, en grundkurs och
en fortsättningskurs. I denna kurs har jag utvecklat färdigheter som kan hjälpa
mig att bli framgångsrik både i studierna och i arbetslivet.
Databasutveckling, administration och prestandaoptimering
Yrkeshögskolan i Göteborg
2015
I denna kurs har jag lärt mig hur en databashanterare och databas fungerar och
är uppbyggd. Kursen belyser SQL, skillnader mellan olika databaser, hur man
bygger normaliserade databaser utifrån en verksamhet samt vad
transaktionshantering innebär, säker datahantering, distribuerade databaser
och metoder för säkerhet. Kursen belyser även administration av import- och
exportverktyg samt användning av index och hantering av statistik för att
förbättra prestanda. Kursen behandlar även hur man skriver SQL-frågor mot en
databas för att få ut statistik och trender över en verksamhet och hur man
förvaltar databassystem och lösningar för prestandaoptimering av SQL.
Kompetenser
5
Expert inom området
Mac OS X
3
Android
Windows
Hög kompetens
AngularJS
HTML5
Jasmine
Java
Java (SE)
Java EE
JavaScript
Node.js
2
Medelkompetens
Component testing
Intel Edison
SQL
Unit tests
Språkkunskaper
Kinesiska
Modersmål
Engelska
Flytande
Svenska
Goda kunskaper
Danska
Grundläggande kunskaper