Rapport från planeten – ekonomi

advertisement
Rapport från planeten – ekonomi
Det romerska rikets fall berodde inte på att ”urbs somno vinoque sepulta”, dvs invånarna
var försänkta i vinrusets sömn. Imperiet föll för att det var för stort. Det gick inte att
hålla samman det från öst till väst. Det finns alltså en gräns för när något blivit för
stort, och eftersträvar att växa.
Dagens ekonomiska modell är nu global, dvs sträcker sig över hela världen, och dessutom
måste ekonomin växa, ”om alla ska får jobb” som det heter. För det låter inte så
passande att säga ”så att aktieägarna ska få acceptabel utdelning”!
Tidigare ”Rapporter från planeten” pekade på att denna planet har ändliga resurser, att
fossilbränslena måste stanna i jorden och att utsläppen av växthusgaser måste stoppas
nu, om vi alla ska kunna leva på denna planet! Men?
Det är ju vår livsstil, uppbackad av reklamen, som kräver mer varor, mer shopping, vilket
ju måste produceras och transporteras. I den processen släpps allt mer växthusgaser
ut, vilket i sin tur förorsakar den globala uppvärmningen.
Dessvärre kräver alltså vår globala ekonomi denna tillväxt.
Men vänta nu. Vad betyder ordet ekonomi? Jo, det kommer från grekiskan: óikos = hus
och némein = förvalta. Hushållning, förvaltning med andra ord. Hushållning för mig är att
man inte lever över sina tillgångar. Förvaltning att en familj, kommun, stat sköter
finanserna så att det kommer alla till del, nu och i framtiden. Men hur ser det? Jo, 85
personer i världen äger lika mycket som 3,5 miljarder av de fattigaste gör tillsammans.
Girigt och oschyst! Många lever i en prekär situation, utan det mesta: bostad, fast jobb,
säker inkomst, oförmögna att planera sin tid och utan hopp om framtiden. Dessa
människor tar vilket jobb som helst, till vilken lön (låg!) som helst. Denna rörliga
arbetskraft räknar näringslivspamparna med, ty då gör de större vinster och företagen
kan växa. Eller så blir det som med Volvo som avskedar 4800 arbetare för att vinsten
inte är stor nog.
Alltså: vår globala ekonomi går ut på evig tillväxt. Forskarna uttrycker så här: denna
ekonomiska modell kan inte fungera utan exponentiell tillväxt.
Ibland undrar jag: hur dumma eller egoistiska kan en del vara? Tillväxten har ju gränser!
Den här ekonomiska modellen bygger på ohållbara förutsättningar, och är dessutom hur
orättvis som helst. Så klart att det skapar social oro och misstro för politiker.
Storbritanniens tillsatta ”Kommissionen för hållbar utveckling” kom 2009 ut med en
rapport ”Välfärd utan tillväxt”. Även forskare i Sverige har idéer om hur en annan
ekonomisk modell skulle kunna se ut. Det tar bara evig tid för dessa förslag att tränga
igenom mantrat ”tillväxt och jobb” hos politiker och beslutsfattare.
Hur mycket kostar ett rikt liv, egentligen?
Karin Solum (MP)
klimat- och miljöpolitisk talesperson
Download