Mars
Mars är den fjärde planeten från solen. Mars snurrar runt
solen på 687 dygn. Mars snurrar runt sin egen axel på 24
timmar 37 minuter. Mars har fått sitt namn av den romerska
krigsguden Mars. Mars har två månar. De heter Phobos och
Deimos. På mars kan det bli -130 grader och vid ekvatorn kan
det bli +20 grader på sommaren. Man brukar säga att mars
är den röda planeten. Berg, kratrar, stenar och vulkaner är
röda av järn som rostat. Man har skickat upp en robotbil, som
har undresökt stenar från mars. Men man har ännu inte hittat
något liv på mars. I luften finns det nästan inget syre, det
finns mest bara koldioxid. Man har hittat spår av flytande
vatten på planeten.
Clip Art