Uploaded by kristina.lleshipreci

Uppgift SO 4Fb

Globala målen – Förenta nationerna- hur kan jag bidra?
Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som
världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av
hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.
Men det låter så svårt när man tänker globalt. Hur kan vi göra en förändring? Ja, vi börjar från vårt eget liv.
Många saker som du gör i ditt liv, påverkar de globala målen, allt från vad du äter till vad du köper till hur du
behandlar andra människor. Till och med en liten förändring kan göra stor skillnad. Och vem vet, du kanske
startar en kedjereaktion som förändrar hela världen.
-Hur är du som person?
-Vad bryr du dig om?
-Vad har du för fritidsintressen?
-Hur hade du kunnat minska din påverkan på planeten för att hjälpa att uppnå de globala målen?
Det kan vara till exempel att du försöker undvika köpa så mycket nytt, utan du köper begagnad istället.
Du kanske har för mycket leksaker som du inte längre leker med, du kan sälja de billigt. Då är det du, köparen
och planeten som vinner på det.
Du kanske kan organisera en stor loppis tillsammans med dina klasskamrater där alla säljer sina saker som
man inte längre har nytta av, men som går att använda.
Ni kanske vill använda pengarna för att spara till en klassresa som kan vara jättekul för er eller kanske skänka
pengarna för de fattiga i världen.
Men en sak som du kan med stor säkerhet göra är att dela kunskap om hållbarhet och globala målen genom
att vara en förebild i samhället, i familjen mm.