Betyg per plats

advertisement
2010
Malmö stad
Del 1: Festivalbesökare
Attityder – aug 2010
2010-11-11 v4
1
Bakgrund och syfte
2010
Malmö stad arrangerar årligen Malmöfestivalen.
Frågeställningar
Undersökningen innehåller frågor inom följande områden:
• Uppfattning om Malmöfestivalen som arrangemang
• Malmöfestivalens olika arrangemangsplatser och dess innehåll
• Besökarnas trygghetskänsla
• Festivalens miljöarbete
2010-11-11 v4
2
Metod
2010
Detta är del 1 av 2 i en undersökning av Malmöfestivalen. Den behandlar
festivalbesökarna och skall beskriva vilka de är, hur de uppfattar festivalen
och deras attityd till festivalen. På festivalen som pågår under åtta dagar
görs årligen drygt en miljon besök. Därmed är festivalen en mycket
påtaglig del av Malmö stad och dessutom tar den en del skattepengar i
anspråk.
Att göra rätt saker och att göra sakerna på rätt sätt under festivalen kräver
ett gott beslutsunderlag. Denna undersökning är en viktig pusselbit i detta
underlag.
Sju centrala festivalplatser har valts ut sedan har 50 besökare intervjuats
på varje plats under festivalen. Intervjuerna skall vara gjorda med
slumpmässigt valda personer, både malmöbor och tillresta besökare har
intervjuats. Personer som besöker festivalen flera dagar och stannar länge
har därmed större sannolikhet att bli intervjuade. Urvalet blir därmed en
spegling av besökarna.
Del 2 i undersökningen görs med personer 15-79 år som är bosatta i
Malmö. I den delen intervjuas personer oavsett om de besökt festivalen
eller inte.
2010-11-11 v4
3
Metod
2010
Målgrupp: Besökare på Malmöfestivalen i åldern 15-79 år.
Intervju: Intervjuer med 349 besökare.
Intervjuplatser:
Posthusplatsen
Hamngatan
Stortorget, parkeringen
Hedmanska Gården
Palladium
Gustav Adolfs torg
Raoul Wallenbergs park
50
50
50
50
49
50
50
349
Intervjuperiod: Vecka 33-34, 2010.
Undersökningen är gjord av:
DETECTOR Market Research & Consulting
Korsgatan 10, 411 16 Göteborg
031 – 711 08 60
2010-11-11 v4
4
2010
Demografi
Man
Kvinna
43%
57%
16-24
25-34
35-49
50-64
65-
16%
20%
28%
25%
11%
16-24
25-34
35-49
50-64
65-
Inga hemmavarande barn
Ja, mellan 0 och 6 år
Ja, mellan 7 och 15 år
Ja, mellan 16 och 18 år
2010-11-11 v4
Man
14%
18%
27%
28%
12%
Malmö
Lund
Burlöv
Svedala
Trelleborg
Skurup
Övriga Skåne
Övriga Sverige
Annat land
Kvinna
16%
21%
30%
23%
11%
71%
16%
13%
5%
Centrum
Husie
Kirseberg
Oxie
Södra Innerstaden
Fosie
Hyllie
Limhamn-Bunkeflo
Rosengård
Västra Innerstaden
Vet ej
Köpenhamn
Själland, exkl Köpenhamn
Danmark, exkl Själland
Annat land
63%
7%
3%
2%
2%
2%
8%
8%
6%
15%
4%
4%
3%
9%
6%
5%
4%
2%
8%
3%
3%
1%
0,5%
1,5%
5
2010
Demografi
Man
Kvinna
Malmö
43% 49%
57% 51%
16-24
25-34
35-49
50-64
65-
16%
20%
28%
25%
11%
16-24
25-34
35-49
50-64
65-
Inga hemmavarande barn
Ja, mellan 0 och 6 år
Ja, mellan 7 och 15 år
Ja, mellan 16 och 18 år
2010-11-11 v4
Man
14%
18%
27%
28%
12%
15%
23%
24%
19%
19%
Kvinna
16%
21%
30%
23%
11%
71%
16%
13%
5%
Malmö
Lund
Burlöv
Svedala
Trelleborg
Skurup
Övriga Skåne
Övriga Sverige
Annat land
Centrum
Husie
Kirseberg
Oxie
Södra Innerstaden
Fosie
Hyllie
Limhamn-Bunkeflo
Rosengård
Västra Innerstaden
Vet ej
Köpenhamn
Själland, exkl Köpenhamn
Danmark, exkl Själland
Annat land
63%
7%
3%
2%
2%
2%
8%
8%
6%
15%
4%
4%
3%
9%
6%
5%
4%
2%
8%
3%
Malmö
9%
4%
3%
2%
7%
9%
7%
8%
5%
7%
3%
1%
0%
1%
6
2010
Demografi
Festivalen attraherar kvinnor i högre grad än
män. 57% av besökarna är kvinnor medan
motsvarande siffra för Malmö stad är 51%.
procent kommer från övriga Sverige och sex
procent från annat land, i allt väsentligt från
Köpenhamnsregionen.
Åldersmässigt speglar besökarnas fördelning
Malmö upp till 50 år. Gruppen 50-64 år är
något överrepresenterad på festivalen, medan de över 65 år är klart underrepresenterad på festivalen.
Medelåldern på besökarna är 43 år, efter kl
19 stiger den något, till 45 år. Åldersmässigt
skiljer det sig inte mellan vardag och helg.
Däremot skiljer det sig mellan platserna.
Posthusplatsen och Hedmanska har äldst
publik, ca 48 år. Lägst medelålder finner vi på
Palladium och Gustav Adolfs torg. Där är den
strax under 40 år.
Nästan två tredjedelar av besöken görs av
malmöbor. Avseende från vilken stadsdel
besökarna kommer så är Centrum, föga
förvånande, klart överrepresenterad.
Underrepresenterade är Rosengård och
Limhamn-Bunkeflo.
Nästan en fjärdedel kommer övriga Skåne,
företrädesvis från kranskommunerna. Åtta
2010-11-11 v4
7
2010
Vad tycker du om Malmöfestivalen?
• Mycket folk. (23)
• Folkfest. (20)
• Det händer något för alla. (17)
• Trevligt. (16)
• Varierat utbud. (15)
• Stan lever. (11)
• God stämning. (8)
• Trevligt att det händer något. (5)
• Festligt. (4)
• Tradition. (4)
• Roligt att träffa folk. (3)
• Fest. (2)
• Alla kommer ut.
• Festligt, bra även för ickesvenskar.
• För familjen.
• Integrerar.
• Gratis och samlar folk till city.
• Massa folk ute.
• Hela Malmö möts upp.
• Gratis. (8)
• Kultur. (8)
• Bra. (7)
• Roligt. (7)
• Bra tillfälle att pröva nya saker. (6)
• Mysigt. (5)
• Bra med barnaktiviteter. (4)
• Man kan strosa runt. (4)
• Olika saker att se och göra. (3)
• Bra utbud av kultur. (2)
2010-11-11 v4
• Avslappnat.
• Borde vara mindre och pågå längre.
• Bowdown uppträdde.
• Bra kvalité,
• Bra lillsemester,
• Bra upplagt.
• Bra, men få saker som intresserar mig.
• Brukar vara kul.
• En av de bästa festivalerna.
• Events för Malmö.
• Fantastisk.
• Funkar bra.
• Förbättras för varje år.
• Häftigt.
• Hängiven entusiast till Malmöfestivalen.
• Kul att se nya band.
• Härligt med dans.
• Höjdpunkt på året.
• Inga drakbåtar.
• Intressant.
• Jag får ställa ut min skulptur.
• Jag älskar festivalen.
• Jättetrevligt med alla kulturevenemang.
• Konst.
• Kul med kändisar.
• Livlig tillställning.
• Lovligt.
• Bra PR för Malmö.
• Malmö känns som en storstad.
• Malmö visar upp ett annorlunda ansikte.
• Allt möjligt att göra
• Man känner igen sig.
• Mitt i stan.
• Kulturfest.
• Mycket artister.
• Mycket att titta på,
• Mycket bättre utrymme i år gentemot
tidigare år.
• Mycket folk har roligt.
• Mycket framträdande.
• Mycket olika saker.
• Mycket positivt
• Mycket.
• Mysigt i lunden.
• Okej maskiner.
• Olika artister
• Utbud.
• Olika kulturer.
• Omväxlande.
• Positivt att det händer något.
• Positivt.
• Rankar kul/roliga artister.
• Riktigt bra.
• Roligt att komma till Malmö.
• Ser bra ut.
• Ser fram emot det varje år.
• Skapar umgänge.
• Skramlig.
• Sommarfestival.
• Stor plats att röra sig.
8
2010
Vad tycker du om Malmöfestivalen?
• Stort.
• Trevlig avslutning på sommaren.
• Trevligt inslag.
• Trevlig tillställning.
• Underbar tradition.
• Uppträdanden.
• Utdragen.
• Välorganiserat.
• Återkommande.
• Öppen konst på gatan gör byn mer levande.
• Maten. (11)
• Mycket mat. (7)
• Matfest. (3)
• Kräftskivan. (2)
• Älgkebab.
• Kul med god mat
• Kul med maten, Öresund cooking.
• Musiken. (15)
• Bra musikutbud. (9)
• Bra musik. (7)
• Dansfest.
• Musikfest med god kvalité.
• Livemusiken.
• Blandat med folk och musik
• Jättekul med alla konserter.
• Mycket konserter för barn.
• Musikfest för alla.
2010-11-11 v4
• Blir sämre. (9)
• Samma varje år. (7)
• Blir mindre. (5)
• Rörigt. (5)
• Tråkigt. (3)
• Trångt. (3)
• Störigt/stökigt. (3)
• Festivalområdet är utdraget. (3)
• För långt evenemang. (2)
• Alldeles för kompakt.
• Färre artister.
• För lite rockabilly.
• Bara för unga.
• Högtid för tjuvar.
• För få mattält.
• Kass.
• Lite uttjatat.
• Matos.
• Tycker inte om matos och trängsel.
• Mycket rörigt
• Saknade de större artisterna och de lokala
banden.
• Saknar schackspel och fyrverkeriet.
• Saknar själva känslan av folkfest som det
vart tidigare år.
• Saknar bättre utbud.
• Var är alla stånden.
• Marknaden blir sämre för varje år.
• Stressande
• Överlevt sig själv.
9
2010
Vad tycker du om Malmöfestivalen?
När besökarna får ge sitt första spontana omdöme om festivalen så svarar de allra flesta
något positivt. Det är bara cirka 50 av 350
som säger något som låter negativt.
Väldigt många nämner folkfest, mycket folk,
man träffar folk eller liknande. Nästan lika
många gör positiva uttalanden om utbud och
variation. Ungefär fyrtio personer nämner
direkt musik.
Endast tjugofem tar spontant upp ämnet mat.
2010-11-11 v4
10
2010
Som helhet, hur är din inställning till Malmöfestivalen?
70%
60%
Medel: 4,1
55%
50%
40%
30%
19%
20%
19%
10%
5%
2%
0%
Mycket dåligt
2010-11-11 v4
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
11
2010
Varför Ganska/Mycket negativ?
• Bara kebab.
• De har flyttat om scenerna.
• Det känns konstlat.
• För mycket våld under festandet.
• Kommersen.
• Kompakt och dåligt utbud.
• Kostar mycket skattepengar.
• Musiken, folklivet.
• Mycket folk.
• Platserna är ändrade.
• Prova mat, marknadsstånden.
2010-11-11 v4
12
2010
Som helhet, hur är din inställning till Malmöfestivalen?
Ett medelbetyg på 4,1 måste sägas vara ett
gott betyg för något som har så stor variation.
”Det finns något för alla” innebär samtidigt att
man inte gillar allt som finns i utbudet.
I huvudsak kan man ändå bedöma att det är
ju bredden och folkfesten som är grunden för
att besökarna är övervägande positiva.
Skalan är inte den som Detector normalt
använder men vår bedömning är att gränsen
för när något är godkänt går vid 3,8, möjligen
3,9. Under den nivån skulle festivalen
antagligen börja tappa publik.
2010-11-11 v4
13
2010
Vad gillar du mest med Malmöfestivalen?
• Musiken. (86)
• Konserter. (18)
• Artisterna. (13)
• Musikutbudet. (7)
• Uppträdanden. (6)
• Dansen. (4)
• Dansband. (3)
• Bluestältet. (2)
• Bra artister. (2)
• Bra musik. (2)
• Jazzmusik. (2)
• Musiktälten. (2)
• NRJ in the park. (2)
• Swing/jazztältet. (2)
• Dansbanan är i Raoul Wallenbergsparken.
• Chopinkonsert.
• Alternativa artister.
• Många band.
• Maten. (57)
• Mattälten. (9)
• Matutbudet. (5)
• Kräftskivan. (3)
• Maglarpsbullar. (2)
• Kebab. (2)
• Öl. (2)
• Fika.
• Gemenskapen på kräftskivan.
• Matprovning.
• Minidonutsen.
2010-11-11 v4
• Skräpmat.
• Texasburgarna.
• Trevligt att äta.
• Kommer mycket folk utifrån både från
Sverige och utlandet.
• Blandning av människor.
• Gratis. (23)
• Allt är gratis. (2)
• Allt är tillgängligt för alla.
• Kortare sträckor mellan områdena.
• Bra att den är uppdelad på olika platser.
• Allt har blivit mer koncentrerat.
• Man kan strosa runt.
• Inte så trångt i år.
• Utspritt.
• Kulturutbudet. (8)
• Stort utbud. (8)
• Kulturen. (6)
• Blandningen. (5)
• Konsten. (4)
• Mycket att se. (4)
• Mångfalden. (3)
• 60-talstältet. (2)
• Karuseller. (2)
• Stånden. (2)
• Film.
• Foto.
• Författare.
• Möjlighet att se kulturaktiviteter.
• Det är kulturellt.
• Mycket underhållning.
• Arrangemangen.
• Finns aktiviteter att välja på.
• Prova nya saker.
• Lätt att hålla sig sysselsatt.
• Man hittar alltid nått.
• Marknadsdelen.
• Mixen av allt.
• Försäljning.
• Hantverk.
• Kaggestånd.
• Helheten. (11)
• Folklivet. (9)
• Liv i stan. (8)
• Mycket folk. (7)
• Stämningen. (7)
• Folket. (4)
• Titta på folk. (4)
• Allt. (2)
• Folkligt. (2)
• Träffar folk. (2)
• Samlingen av folk.
• Folk är glada och positiva.
• Alla släpper sina hämningar.
• Kontakterna.
• Mysig atmosfär.
• Vimlet.
14
2010
Vad gillar du mest med Malmöfestivalen?
• Barnaktiviteter. (9)
• Mest för barn.
• Gustav Adolfs torg.
• Posthusplatsen,
• Shoppen – Palladium.
• Stora scenen.
• Stortorget.
• Tivoli.
• Scenerna.
• De stora scenerna.
• Ungdomscentret.
• Chilenskt.
• De bryter den vanliga lunchen.
• De oväntade uppträdandena.
• Kul att vara i Malmö.
• Nya saker.
• Ordscenen och dess program,
• Performance.
• The true story of Bengt Erik Olssons last
concert.
• Spännande
• Udda.
• Wrestling.
2010-11-11 v4
15
2010
Vad gillar du mest med Malmöfestivalen?
Når besökarna ges tillfälle att spontant säga
vad de tycker mest om med festivalen nämner nästan hälften musiken.
Ungefär var fjärde säger något som har med
mat att göra och var tionde tar upp tillgängligheten och att det är gratis för besökarna.
Drygt var sjätte person kommenterar folklivet
och helheten medan var femte tar upp utbudet utan att direkt prata om musiken.
Återigen verkar det som att det är blandningen, variationen som gör festivalen.
2010-11-11 v4
16
2010
Vad gillar du minst med Malmöfestivalen?
• Trängsel. (40)
• Trångt. (11)
• Mycket folk. (10)
• Svårt att parkera. (5)
• Långa köer. (3)
• Skräp. (19)
• Matoset. (3)
• Cigarettrök.
• Maten. (10)
• Höga matpriser. (5)
• Dåligt veganutbud. (2)
• För mycket kebabmatstånd.
• För mycket mat.
• Dålig mat.
• Dålig variation på mat.
• Ingen chokladprovning.
• Marmeladstånden.
• Dyrt och sjabbigt.
• För lite matstånd.
• Äcklig mat.
• Mycket skräpmat.
• Dåligt med sittplatser vid mattälten.
• Saknar smakprovning.
• Barnaktiviteter.
• Barndiscot.
• Bättre med barnaktiviteterna i år än vad det
var förra året.
2010-11-11 v4
• Bråk och stök. (12)
• Högt ljud. (11)
• Fyllan. (7)
• Ungdomar. (5)
• Konstigt folk. (4)
• Rörigt. (3)
• Barn (8-10 år) som är ute.
• Barnen som utan tillsyn klättrar i
konstverken.
• Pantletarna.
• Risken för snatteristölder.
• Väderkänsligt. (5)
• Avspärrningar. (2)
• Dåliga kommunikationer. (2)
• Borde vara gratis tåg hit.
• Svårt att hitta då de flyttar.
• Logistiken.
• Placeringen av festivalen.
• Den har flyttat från parken till stan.
• Få dansbanor. (4)
• Lite rock (3)
• Lite musik. (2)
• För lite modern musik,
• Jazz.
• Scenerna ligger för nära varandra så
musiken krockar.
• Konserter
• Musiktältet
• Tivolit. (4)
• Få stora artister. (2)
• Saknar drakbåtstävlingen. (2)
• Kulturdelen har minskat.
• För lite karuseller.
• Tivolina borde vara för sig.
• Saknar sänk en brandman.
• Utspritt. (4)
• Kostnaden för kommunen. (3)
• Samma stuk varje år. (3)
• Dålig variation på hantverk.(2)
• Föreningarna har inte råd att vara med. (2)
• Lite väl intensivt på vissa platser.
• Man utnyttjar inte parken.
• Det minskar området.
• För litet numera.
• För länge.
• Stort.
• För stort.
• För lite försäljningsstånd. (3)
• Krimskramsstånden. (4)
• Kommersen. (3)
• Knallestånden. (2)
• För mycket försäljning.
• Dåliga försäljare.
• Allt skräp som säljs.
• Meningslösa stånd.
17
2010
Vad gillar du minst med Malmöfestivalen?
• Ett stort jippo.
• Dåligt utrustad med ramper för rullstolar.
• För få toaletter.
• Hemsidan är otydlig.
• Sortera programmet efter plats.
• Svårt att hitta program.
• Allt som står framme.
• Inte samma stämning som förr.
• Inget att göra.
• Konstigt.
• Krävande
• Tullen.
• Alla som klagar på festivalen.
2010-11-11 v4
18
2010
Vad gillar du minst med Malmöfestivalen?
När besökarna ges tillfälle att spontant säga
vad de tycker minst om med festivalen är
kommentarerna mycket spridda. Det finns
inget som kan direkt utpekas som bristen
med festivalen.
Var åttonde pratar om motsatsen till, eller
följden av folkfest och mycket folk, nämligen
bråk, stök och rörigt. Dessutom är det omkring var femte som tar upp ämnet trängsel
och köer.
Väldigt många tar på olika sätt upp någon
liten del av utbudet som inte passar dem och
en procent pekar på kostnaden för
kommunen.
2010-11-11 v4
19
2010
Helhetsintryck av festivalen
70%
60%
Medel: 3,8 (3,4)
55%
50%
40%
30%
19%
20%
19%
10%
5%
2%
0%
Mycket dåligt
2010-11-11 v4
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
20
2010
Helhetsintryck av festivalen
I år är det en mycket stor förbättring av helhetsintrycket, från 3,4 i medel till 3,8. En så
stor ökning kommer inte av en slump utan är
ett resultat av klara förbättring av
arrangemanget.
Endast en liten del, 7%, ger uttryck för direkt
missnöje. Dock är det en stor majoritet som
svarar ganska bra.
2010-11-11 v4
21
2010
Arrangemang & organisation
70%
60%
Medel: 3,8 (3,6)
52%
50%
40%
30%
23%
19%
20%
10%
5%
1%
0%
Mycket dåligt
2010-11-11 v4
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
22
2010
Komfort & faciliteter (bajamajor/toa, städning mm)
70%
60%
Medel: 3,9 (3,5)
52%
50%
40%
30%
21%
18%
20%
9%
10%
0%
0%
Mycket dåligt
2010-11-11 v4
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
23
2010
Den känslomässiga upplevelsen
70%
60%
Medel: 3,9 (3,6)
53%
50%
40%
30%
21%
20%
20%
10%
5%
0%
0%
Mycket dåligt
2010-11-11 v4
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
24
2010
Stämning och atomsfär på festivalområdet
70%
60%
Medel: 4,1 (3,9)
54%
50%
40%
32%
30%
20%
11%
10%
0%
2%
0%
Mycket dåligt
2010-11-11 v4
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
25
2010
Festivalens program, dvs innehåll
70%
60%
Medel: 3,8 (3,6)
50%
46%
40%
31%
30%
20%
13%
9%
10%
0%
0%
Mycket dåligt
2010-11-11 v4
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
26
2010
Festivalens gestaltning, utseende och visuella uttryck
70%
60%
Medel: 3,6 (3,4)
50%
46%
40%
31%
30%
20%
13%
9%
10%
0%
0%
Mycket dåligt
2010-11-11 v4
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
27
2010
Festivalens miljöarbete och miljöprofil
70%
60%
Medel: 4,0 (3,6)
54%
50%
40%
30%
24%
18%
20%
10%
4%
0%
0%
Mycket dåligt
2010-11-11 v4
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
28
2010
Sammanfattning festivaldelar
festivalens miljöarbete och
miljöprofil
(3,6)
4,0
festivalens gestaltning,
utseende och visuella uttryck
3,6
festivalens program, dvs
innehåll
(3,4)
3,8
stämning och atomsfär på
festivalområdet
(3,6)
4,1
(3,9)
den känslomässiga upplevelsen
3,9
(3,6)
komfort & faciliteter
(bajamajor\toa, städning mm)
3,9
(3,5)
arrangemang & organisation
3,8
(3,6)
helhetsintryck av festivalen
3,8
(3,4)
1
2010-11-11 v4
2
3
4
5
29
2010
Sammanfattning festivaldelar
På samtliga punkter höjs betyget. Ökningarna är från 0,2 till 0,4. Mest ökar betyget
avseende miljö, komfort & faciliteter samt
helhetsintrycket.
Genomgående är betygen på en godkänd
eller väl godkänd nivå bortsett från gestaltning, utseende och visuella intryck, som får
betyget 3,6.
Högsta betyget går till stämning och atmosfär
som får 4,1, tätt följt av miljöarbete och miljöprofil.
2010-11-11 v4
30
2010
Vad i Malmöfestivalens utbud gjorde att du besökte Malmöfestivalen i år?
42%
Musik
Allt/mixen/blandningen
30%
Mat
21%
10%
Kultur
Barn
9%
Musiktälten
3%
Tivoli
1%
Marknadsstånden
1%
Konst och design
1%
Fair trade marknad/Ekorekozonen
1%
Sport & lek
0%
Hantverksmarknaden
0%
Ungt
0%
Svaren stämmer väl överens med vad respondenterna svarade spontant på vad de
gillar mest med festivalen.
Musiken toppar följt av mixen/variationen, dvs
festen och folklivet. Därefter kommer maten.
Annat
12%
Vet ej/inget särskilt
7%
0%
2010-11-11 v4
10%
20%
30%
40%
50%
31
2010
Vad i utbudet gjorde att du besökte Malmöfestivalen?
Musik
• Jazz. (19)
• Rock. (18)
• Pop. (15)
• Blues. (8)
• Dansband. (8)
• Band of horses. (7)
• Blandningen. (6)
• Rix FM festival. (6)
• 60-talsmusik. (5)
• Blandat. (5)
• Lars Winnerbäck. (5)
• Hip hop. (4)
• Klassiskt. (4)
• NRJ in the park. (4)
• Salem al fakir. (4)
• Annorlunda musik. (3)
• Elektronisk. (3)
• Maskinen. (3)
• Reggae. (3)
• Allt. (2)
• Efterklang. (2)
• Familjen. (2)
• Lisa Nilsson. (2)
• Rock. (2)
• Adept.
• Ale Möller.
• Amanda Jensen.
• Anna Bergendahl.
• Artisterna.
2010-11-11 v4
• Balkanband.
• Bredden.
• Chopin.
• Cordes.
• Dead by april.
• Elvis.
• Gaby and the guns.
• Helt off.
• Hårdrock.
• Indiepop.
• Indierock.
• Instrumentalt.
• Jan Lundgren.
• Jim.
• Kapten Röd.
• Körevenemang.
• Lite olika band.
• Metall.
• Moto Boy.
• Musiktält.
• Nina Ramsby.
• Opera.
• Oskar Linnros.
• Perikles.
• Posthusplatsen.
• Punk.
• Sebastian Seebah.
• Sing & songwriter.
• Små artister.
• Stora band.
• Stortorget.
• Swing.
• Sånt jag aldrig ens har sett.
• Timbuktu.
• Trubadurer.
• Utländskt.
• Visor.
• Zpazanza.
Musiktälten
• Bluestältet. (4)
• 60-talet. (3)
• Jazztältet. (3)
• Swingtältet. (3)
• Sådant jag aldrig ens har sett.
32
2010
Vad i utbudet gjorde att du besökte Malmöfestivalen?
Kultur
• Film. (8)
• Foto. (4)
• Ordscenen. (4)
• Wrestling. (4)
• Teater. (3)
• Författar. (2)
• Konst. (2)
• Ordtältet. (2)
• Palladium. (2)
• Allt.
• Chopin
• Dans.
• Debatt.
• Design.
• Diskussioner.
• Form
• Föreläsning.
• Litteratur.
• Mat.
• Medeltida musik,
• Operaartister.
• Performance.
• Teater.
Ungt
• ---
2010-11-11 v4
Barn
• Raul Wallenbergs Park. (16)
• Palladium. (4)
• Barnteater. (3)
• Shower. (2)
• Aktiviteter.
• Allt.
• Barnaktiviteter.
• Barndisco.
• Barnens dag.
• Dans.
• Dockföreställning.
• Konsert.
• Marknad.
• Ministjärnorna.
• Skånsk mat.
• Texasburgarna.
• Älgkebab.
• Äta.
• Öresund cooking.
Konst och design
• Hamngatan. (2)
• Konst på publika platser.
• Skulpturer på Hamngatan.
Sport & lek
• ---
Mat
• Mattälten. (27)
• Marknaden. (6)
• Kräftskivan. (5)
• Langos. (5)
• Matbodarna. (4)
• Matställen. (3)
• Maglarpsbullar. (2)
• Chilensk.
• Ekologiskt.
• Kebab.
• Polskt.
• Restaurangtält.
• Serveringar.
33
2010
Vad i utbudet gjorde att du besökte Malmöfestivalen?
Annat
• Tradition. (13)
• Umgås. (4)
• Skulle ändå ut. (3)
• Träffa folk. (3)
• Dansband. (2)
• Man ska gå en gång. (2)
• Stämningen/glädje. (2)
• Titta på folk. (2)
• Träffa vänner. (2)
• Var här på jobb. (2)
• Gick förbi.
• Gratis.
• Hade inget bättre för mig.
• Kasedansen.
• Kräftskivan.
• Ska själv dansa.
• Spännande inslag i stadslivet.
• Stadsmissionens hörna.
• Städare.
• Trängseln.
• Visa stan för gäster.
• Visuella upplevelser.
2010-11-11 v4
34
2010
Har du besökt någon av följande platser?
52%
Gustav Adolfs torg
44%
Posthusplatsen
42%
Stortorget-stora scenen
34%
Stortorget-parkeringen
26%
Hamngatan
25%
Södergatan
24%
Lilla Torg
22%
Hedmanskagården
19%
Raoul Wallenbergs park - Scenen
Raoul Wallenbergs park - Lunden
16%
Skomakaregatan
16%
Palladium
15%
Raoul Wallenbergs park - Fontänen
15%
11%
Södertull
Altona Parken
9%
Anna Lindhs plats
9%
5%
Östra Slottsparken
2010-11-11 v4
Men alla platser är mer eller mindre välbesökta. Man får ha i minnet att 3% av en miljon
är faktiskt 30 000 besök.
12%
Baltzarsgatan
Hipp/Stadsteatern
3%
Orkanen
3%
0%
Tre platser ligger klart i topp på besökslistan.
Gustav Adolfs torg, Posthusplatsen och Stortorget.
10%
20%
30%
40%
50%
60%
35
2010
Vilket betyg ger du: Posthusplatsen
70%
60%
Medel: 3,8
50%
45%
40%
30%
23%
22%
20%
8%
10%
3%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
36
2010
Vilket betyg ger du: Anna Lindhs plats
70%
60%
Medel: 3,9
50%
42%
40%
30%
26%
26%
20%
10%
3%
3%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
0%
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
37
2010
Vilket betyg ger du: Orkanen
70%
60%
Medel: 4,1
50%
50%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
0%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
0%
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
38
2010
Vilket betyg ger du: Hamngatan
70%
60%
Medel: 3,6
50%
45%
40%
32%
30%
20%
14%
10%
4%
5%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
0%
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
39
2010
Vilket betyg ger du: Stortorget - stora scenen
70%
60%
60%
Medel: 4,0
50%
40%
30%
24%
20%
12%
10%
4%
0%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
40
2010
Vilket betyg ger du: Stortorget - parkeringen
70%
60%
Medel: 3,6
50%
46%
40%
33%
30%
20%
12%
10%
7%
3%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
41
2010
Vilket betyg ger du: Lilla Torg
70%
60%
Medel: 3,7
52%
50%
40%
32%
30%
20%
12%
10%
5%
0%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
42
2010
Vilket betyg ger du: Hedmanska Gården
70%
60%
Medel: 3,9
53%
50%
40%
30%
22%
22%
20%
10%
3%
0%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
43
2010
Vilket betyg ger du: Skomakaregatan
70%
62%
60%
Medel: 3,8
50%
40%
30%
25%
20%
9%
10%
4%
0%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
44
2010
Vilket betyg ger du: Södergatan
70%
60%
Medel: 3,5
48%
50%
38%
40%
30%
20%
10%
7%
6%
1%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
45
2010
Vilket betyg ger du: Baltzarsgatan
70%
60%
Medel: 3,6
49%
50%
40%
30%
24%
20%
15%
10%
5%
7%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
46
2010
Vilket betyg ger du: Palladium
70%
60%
Medel: 4,2
50%
44%
38%
40%
30%
20%
12%
10%
2%
4%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
47
2010
Vilket betyg ger du: Hipp/Stadsteatern
70%
60%
Medel: 3,3
50%
45%
45%
40%
30%
20%
9%
10%
0%
0%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
48
2010
Vilket betyg ger du: Gustav Adolfs torg
70%
60%
Medel: 3,8
53%
50%
40%
30%
24%
20%
15%
10%
7%
2%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
49
2010
Vilket betyg ger du: Raoul Wallenbergs park - Scenen
70%
60%
Medel: 3,8
50%
43%
40%
28%
30%
22%
20%
10%
6%
2%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
50
2010
Vilket betyg ger du: Raoul Wallenbergs park - Fontänen
70%
60%
Medel: 3,7
50%
39%
40%
29%
30%
22%
20%
8%
10%
2%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
51
2010
Vilket betyg ger du: Raoul Wallenbergs park - Lunden
70%
60%
Medel: 3,9
50%
45%
40%
30%
27%
21%
20%
10%
5%
2%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
52
2010
Vilket betyg ger du: Altona parken
70%
60%
Medel: 3,9
53%
50%
40%
31%
30%
20%
16%
10%
0%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
0%
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
53
2010
Vilket betyg ger du: Södertull
68%
70%
60%
Medel: 3,9
50%
40%
30%
20%
16%
11%
10%
5%
0%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
54
2010
Vilket betyg ger du: Östra Slottsparken
70%
60%
Medel: 4,0
58%
50%
40%
30%
21%
21%
20%
10%
0%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
0%
Varken eller
Ganska bra
Mycket bra
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
55
2010
Sammanfattning platser – Vilket betyg ger du:
4,2
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
3,6
3,5
3,4
Palladium
Orkanen
Stortorget-stora scenen
Östra Slottsparken
Hedmanskagården
Södertull
Raoul Wallenbergs park - Lunden
Altona Parken
Anna Lindhs plats
Raoul Wallenbergs park - Scenen
Skomakaregatan
Posthusplatsen
Gustav Adolfs torg
Raoul Wallenbergs park - Fontänen
Lilla Torg
Baltzarsgatan
Hamngatan
Stortorget-parkeringen
Södergatan
Hipp/Stadsteatern
1
2
3
4
5
Bas: Har besökt platsen.
2010-11-11 v4
56
2010
Sammanfattning platser – Vilket betyg ger du:
Femton av tjugo platser får ett nästan
godkänt betyg eller bättre.
I klar topp finner vi Palladium och Orkanen.
Detta är platser som inte besöks av väldigt
många, 15% respektive 3%. Kanske är de
mer nischade och ger mer för ”rätt” besökare.
De mest besökta platserna Gustav Adolfs
torg och Posthusplatsen får knappt godkänt,
men Stortorget-stora scenen får goda 4,0.
Två ställen får tydliga underbetyg. Det är
Södergatan som besöks av 25% och Hipp/
Stadsteatern som har 3% besökare.
2010-11-11 v4
57
2010
Betyg per plats
5,0
4,4
4,2
4,0
4,2
3,9
4,1
4,0
4,0
3,9
4,0 3,9
3,8
3,7
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,0
3,0
2,7
2,5
2,2
2,0
1,0
Helhetsomdöme
denna del
Toaletter
Städning
Sittplats ytor
Posthus
2010-11-11 v4
Serveringar och Ljudupplevelsen
matförsäljning
Hamng
Stämning och
atomsfär
Din egen
känslomässiga
upplevelse
Stortorg-P
58
2010
Betyg per plats
5,0
4,5
4,3
4,1
4,0
3,9
4,0
4,1
4,0
3,9
3,9
3,8
3,7
3,9
3,7 3,7
3,6
3,6 3,5
4,2
4,2
4,1 4,1
4,0
3,9
3,8
4,0
4,0
4,0
3,8
3,7
3,4
3,3
3,1
3,0
2,0
1,0
Helhetsomdöme
denna del
Toaletter
Städning
Sittplats ytor
Hedman
2010-11-11 v4
Palladium
Serveringar och Ljudupplevelsen
matförsäljning
Gustav
Stämning och
atomsfär
Din egen
känslomässiga
upplevelse
Raoul W
59
2010
Betyg per plats
Posthusplatsen
5
4,2
4,2
4,1
4,0
4,0
4
4,0
3,8
3,6
3
2
se
up
pl
ev
el
at
om
sf
h
pl
e
ig
a
oc
m
äs
s
ni
ng
kä
ns
lo
St
äm
Lj
ud
up
fö
at
m
ch
ro
ga
er
in
är
se
n
ve
l
jn
i
rs
äl
la
ttp
Si
D
in
eg
en
Se
rv
Framförallt riktigt bra betyg för helheten
och städningen.
ng
r
ts
yt
o
ng
ni
St
äd
al
To
Överlag fina betyg med undantag för
toaletterna och möjligen även sittplatser.
H
el
h
et
so
m
dö
m
e
de
nn
a
de
l
et
te
r
1
2010-11-11 v4
60
2010
Betyg per plats
Hamngatan
5
4,4
4,0
3,9
4
3,9
3,5
3
2,7
2,5
2,2
2
se
ev
el
pl
up
h
pl
e
ig
a
oc
m
äs
s
ni
ng
kä
ns
lo
St
äm
Lj
ud
up
fö
at
m
ch
ro
ga
er
in
at
om
sf
ve
l
jn
i
rs
äl
la
ttp
Si
är
se
n
ng
r
ts
yt
o
ng
ni
en
eg
D
in
St
äd
al
To
Absolut toppbetyg för städningen. Klart
godkänt för stämning/atmosfär, den
känslomässiga upplevelsen samt
helheten. Väldigt lågt avseende toaletter,
serveringar och sittplatser.
Se
rv
H
el
h
et
so
m
dö
m
e
de
nn
a
de
l
et
te
r
1
2010-11-11 v4
61
2010
Betyg per plats
Stortorget - parkeringen
5
3,9
4
3,7
3,6
3,5
3,9
3,7
3,8
3,0
3
2
se
är
ev
el
sf
pl
om
St
kä
ns
l
äm
om
äs
s
ni
ng
ig
a
oc
h
up
at
pp
le
Lj
ud
u
at
fö
m
ch
ro
ve
l
jn
i
rs
äl
ts
la
ttp
Si
er
in
ga
se
n
ng
r
yt
o
ng
äd
ni
en
D
in
eg
St
le
tte
r
To
a
I princip godkänt utom för serveringar,
toaletter och sittplatser.
Se
rv
H
el
he
ts
om
dö
m
e
de
nn
a
de
l
1
2010-11-11 v4
62
2010
Betyg per plats
Hedmanska gården
5
4,0
4
4,1
4,0
3,9
4,1
4,0
4,0
3,6
3
2
St
kä
ns
l
äm
om
äs
s
ni
ng
ig
a
oc
h
up
at
pl
om
ev
el
sf
se
är
se
n
pp
le
Lj
ud
u
at
fö
m
ch
ro
er
in
ga
ve
l
jn
i
rs
äl
ts
la
ttp
Si
D
in
eg
en
Se
rv
Framförallt riktigt bra betyg för sittplatser
och ljudupplevelsen.
ng
r
yt
o
ng
äd
ni
St
le
tte
r
To
a
Överlag fina betyg med undantag för
serveringar.
H
el
he
ts
om
dö
m
e
de
nn
a
de
l
1
2010-11-11 v4
63
2010
Betyg per plats
Palladium
5
4,5
4,3
4,1
3,9
4
4,2
4,2
4,1
3,5
3
2
se
är
ev
el
sf
pl
om
St
kä
ns
l
äm
om
äs
s
ni
ng
ig
a
oc
h
up
at
pp
le
Lj
ud
u
at
fö
m
ch
ro
ve
l
jn
i
rs
äl
ts
la
ttp
Si
er
in
ga
se
n
ng
r
yt
o
ng
äd
ni
en
eg
D
in
St
le
tte
r
To
a
Överlag fina betyg med undantag för
serveringar.
Framförallt riktigt bra betyg för toaletter,
städning, stämning/atomsfär och den
känslomässiga upplevelsen.
Se
rv
H
el
he
ts
om
dö
m
e
de
nn
a
de
l
1
2010-11-11 v4
64
D
in
2010-11-11 v4
kä
ns
l
äs
s
om
a
ig
h
se
3,8
ev
el
pl
är
sf
om
at
up
oc
se
n
ve
l
3,9
en
ni
ng
äm
pp
le
ng
jn
i
r
yt
o
ts
rs
äl
at
fö
m
la
3,3
Lj
ud
u
ch
ro
ttp
ng
äd
ni
St
de
l
le
tte
r
To
a
a
de
nn
3,7
St
er
in
ga
Överlag godkänt med undantag för
sittplatser och toaletter.
Si
e
m
dö
he
ts
om
3,7
eg
el
4
Se
rv
H
2010
Betyg per plats
Gustav Adolfs torg
5
3,9
3,8
3,1
3
2
1
65
2010
Betyg per plats
Raoul Wallenbergs park
5
3,9
4
4,0
3,8
3,7
4,0
3,7
3,6
3,4
3
2
St
kä
ns
l
äm
om
äs
s
ni
ng
ig
a
oc
h
up
at
pl
om
ev
el
sf
se
är
se
n
pp
le
Lj
ud
u
at
fö
m
ch
ro
er
in
ga
ve
l
jn
i
rs
äl
ts
la
ttp
Si
D
in
eg
en
Se
rv
Framförallt riktigt bra betyg för helheten
och städningen.
ng
r
yt
o
ng
äd
ni
St
le
tte
r
To
a
Överlag fina betyg med undantag för
toaletterna och möjligen även sittplatser.
H
el
he
ts
om
dö
m
e
de
nn
a
de
l
1
2010-11-11 v4
66
2010
Kännetecknar per plats
Posthusplatsen
70%
60%
50%
50%
40%
30%
23%
18%
20%
16%
16%
11%
7%
10%
7%
5%
2%
2010-11-11 v4
de
ss
a
et
av
N
Le
kf
ul
l
de
is
ch
ad
In
g
Ö
ve
rr
as
ka
n
ål
lb
ar
H
ttr
ak
tiv
A
re
d
B
ne
ll
Tr
ad
iti
o
de
yt
än
ka
n
N
Fo
lk
lig
0%
67
2010
Kännetecknar per plats
Hamngatan
70%
60%
50%
41%
40%
39%
37%
28%
30%
17%
20%
9%
10%
9%
4%
7%
4%
2010-11-11 v4
In
g
et
av
de
ss
a
ttr
ak
tiv
A
ål
lb
ar
H
re
d
B
ne
ll
Tr
ad
iti
o
is
ch
ad
N
Fo
lk
lig
de
ve
rr
as
ka
n
Le
kf
ul
l
Ö
N
yt
än
ka
n
de
0%
68
2010
Kännetecknar per plats
Stortorget - parkeringen
70%
60%
54%
50%
40%
29%
30%
19%
20%
13%
12%
10%
8%
10%
6%
2%
2%
2010-11-11 v4
et
av
de
ss
a
is
ch
ad
N
ål
lb
ar
H
de
re
d
B
de
yt
än
ka
n
N
In
g
Ö
ve
rr
as
ka
n
Le
kf
ul
l
ttr
ak
tiv
A
ne
ll
Tr
ad
iti
o
Fo
lk
lig
0%
69
2010
Kännetecknar per plats
Hedmanska gården
70%
60%
50%
45%
40%
27%
30%
25%
18%
20%
16%
11%
14%
11%
10%
5%
5%
2010-11-11 v4
de
ss
a
re
d
In
g
et
av
B
Le
kf
ul
l
de
yt
än
ka
n
N
ål
lb
ar
H
de
ve
rr
as
ka
n
ne
ll
Ö
Tr
ad
iti
o
ttr
ak
tiv
A
is
ch
ad
N
Fo
lk
lig
0%
70
2010
Kännetecknar per plats
Palladium
70%
60%
50%
40%
30%
23%
23%
21%
19%
20%
16%
14%
14%
12%
9%
10%
2%
2010-11-11 v4
et
av
de
ss
a
ål
lb
ar
H
re
d
B
ttr
ak
tiv
A
de
yt
än
ka
n
is
ch
ad
N
de
ne
ll
Tr
ad
iti
o
N
In
g
Ö
ve
rr
as
ka
n
Le
kf
ul
l
Fo
lk
lig
0%
71
2010
Kännetecknar per plats
Gustav Adolfs torg
70%
64%
60%
50%
42%
40%
30%
20%
14%
14%
12%
12%
8%
10%
8%
2%
2%
2010-11-11 v4
de
ss
a
et
av
de
In
g
Ö
ve
rr
as
ka
n
is
ch
ad
N
de
yt
än
ka
n
N
Le
kf
ul
l
ål
lb
ar
H
re
d
B
ttr
ak
tiv
A
ne
ll
Tr
ad
iti
o
Fo
lk
lig
0%
72
2010
Kännetecknar per plats
Raoul Wallenbergs park
70%
64%
60%
50%
46%
40%
30%
26%
20%
10%
10%
10%
6%
6%
4%
4%
0%
2010-11-11 v4
et
av
de
ss
a
de
de
yt
än
ka
n
N
In
g
Ö
ve
rr
as
ka
n
ttr
ak
tiv
A
is
ch
ad
N
re
d
B
ål
lb
ar
H
ne
ll
Tr
ad
iti
o
Fo
lk
lig
Le
kf
ul
l
0%
73
2010
Kännetecknar per plats
Posthusplatsen
Kännetecknas i första hand av att den är
folklig men även av att den är nytänkande,
traditionell och bred.
Den är inte lekfull och nischad.
Hamngatan
Är tydligt nytänkande, lekfull och
överraskande.
Den är inte hållbar och attraktiv.
Gustav Adolfs torg
Kännetecknas i första hand av att den är
folklig och traditionell.
Torget är inte överraskande och nischat.
Raoul Wallenbergs park
Parken är lekfull och folklig men även
traditionell.
Den är inte överraskande och nytänkande.
Stortorget-parkeringen
I första hand är kännetecknet folklig men
även traditionell.
Den är inte hållbar och nischad.
Hedmanska gården
Är i första hand folklig men även nischad och
attraktiv.
Gården är inte lekfull och bred.
Palladium
Här finns inte riktigt tydligt kännetecken men
värt att nämna är folklig, lekfull och
överraskande.
Platsen är inte hållbar.
2010-11-11 v4
Nischade platser är:
Hedmanska gården och i någon mån
Hamngatan och Palladium.
Attraktiva platser är:
Hedmanska gården
Traditionella plaster är:
I första hand Gustav Adolfs torg, men även
Stortorget-parkering och Raoul Wallenbergs
park.
Lekfulla platser är:
Definitivt Raoul Wallenbergs park, även
Hamngatan och värd att nämna är
Palladium.
Folkliga platser är:
Gustav Adolfs torg, Stortorget-parkering,
Posthusplatsen, Raoul Wallenbergs park
och Hedmanska.
Hållbara platser är:
Ingen av platserna kan anses vara hållbar.
Mest nämnd är Gustav Adolfs torg med
12%.
Breda platser är:
Ingen av platserna kan anses vara bred.
Mest nämnda är Posthusplatsen och Gustav
Adolfs torg med 16% respektive 14%.
Överraskande platser är:
Framförallt Hamngatan men även
Palladium.
Nytänkande platser är:
Framförallt Hamngatan men även
Posthusplatsen.
74
2010
Saknar något på den här platsen
100%
80%
60%
43%
40%
31%
28%
24%
22%
20%
17%
16%
9%
0%
Posthus
2010-11-11 v4
Hamng
Stortorg-P
Hedman
Palladium
Gustav
Raoul W
Total
75
2010
De saknar
Posthusplatsen
• Vindskydd. (2)
• Bättre sittplatser.
• Marken borde slutta mot scenen.
• Toaletter.
• Utsmyckningar av platsen.
• Utrymme vid uppträdande.
• Ölserveringar.
Hamngatan
• Toaletter. (4)
• Servering. (2)
• Atmosfären som var förr.
• Bluestältet.
• Informationsskyltar om installationerna.
• Mattält.
• Mening, förstår inte.
• Sittplatser.
• Vattenpåfyllning.
• Öl.
2010-11-11 v4
Stortorget, parkeringen
• Sittplatser. (4)
• Barnaktiviteter.
• Bord.
• Folk.
• Ha skånsk mat fler dagar.
• Handla kläder till barn.
• Någon form av läktare så man ser scenen.
• Ser ut som en byggarbetsplats.
• Toapapper.
• Öltält som drivs av en brottarförening med
engelsk musik.
Palladium
• Inbjudande entré till Palladium. (2)
• Nyttigare barnfika. (2)
• Folkmusik från olika kulturer och länder.
• Komik.
• Sittplatser.
• Stråkkonserter.
Hedmanska Gården
• Musik.
• Målningar.
• Tak.
• Toaletter.
76
2010
De saknar
Gustav Adolfs torg
• Fler stånd. (4)
• Mattält.(4)
• Bättre artister. (3)
• Ölserveringar. (2)
• Barnmat.
• En större scen.
• GI-mat.
• Hantverkare.
• Helhetskänslan.
• Inramningen.
• Mer utbud.
• Musik.
• Musikuppträdanden.
• Något som håller kvar folk på Gustav Adolfs
torg.
• Stekt sill.
• Stora musikscenen.
• Stämningen.
• Toaletter.
2010-11-11 v4
Raoul Wallenbergs park
• Sittplatser. (2)
• Större dansgolv. (2)
• Aktiviteter för 1,5-2 år.
• Alldeles för trångt.
• Barnkaruseller och inga vuxenkaruseller
vid barnområdet.
• Barnvagnsparkering.
• Bättre barnanpassat.
• Fler matställen riktade mot barn - lunch.
• Försäljning av öronproppar.
• Ljussättning mer flashigt som lockar folk.
• Lägg karusellen här men flytta tivolit.
• Mat.
• Raoul Wallenbergs Park - trubadurtältet.
• Toaletter.
77
2010
Samarbete med sponsorer och partners, hur påverkar det festivalen?
70%
60%
Medel: 3,8
50%
40%
Notera att ingen ser negativt på samarbetet
med sponsorer och partners.
41%
42%
30%
20%
17%
10%
0%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
0%
2010-11-11 v4
Varken bra eller
dåligt
Ganska bra
Mycket bra
78
2010
Hur trygg/säker känner Du dig i samband med Ditt besök på Malmöfestivalen?
70%
60%
50%
40%
Trygghet/säkerhet är inget problem för Malmöfestivalen. Ingen säger sig vara direkt
otrygg och endast 2% svarar ”Inte särskilt
trygg”.
54%
Den siffran skulle säkert återkomma vilken
annan dag som helst i fall vi gjorde intervjuer
på stan i Malmö.
35%
30%
20%
9%
10%
0%
2%
0%
Inte alls
säker/trygg
2010-11-11 v4
Inte särskilt
säker/trygg
Varken eller
Ganska
säker/trygg
Mycket
säker/trygg
79
2010
Medelpoäng trygghet per intervjuplats
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,3
4,4
4,4
Raul W
Total
4,2
4
3
2
1
Posthus
2010-11-11 v4
Hamng
Stortorg-P
Hedman
Palladium
Gustav
80
2010
Var det någon särskild plats eller platser där du inte kände dig trygg?
50%
Hela festivalområdet
Gustav Adolfs Torg, Södergatan
13%
Stortorget, Lilla Torg
13%
Posthusplatsen och Anna Lindhs
plats
0%
Baltzargatan
0%
Hamngatan
0%
Södertull, Skomakaregatan, Altona
parken, Östra Slottsparken
0%
Raoul Wallenbergs Park
0%
Bas: Känner sig
inte trygg 2% (8)
25%
Nej, ingen särskild plats
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Observera att det är 8 personer som besvarar frågorna.
2010-11-11 v4
81
2010
Vad var det som gjorde att du inte kände dig trygg under ditt besök?
Ficktjuvar
75%
Risk för överfall
50%
Ungdomsgäng
38%
För mycket folk
38%
Otrevliga människor
13%
Berusade människor
13%
Annan orsak
0%
Vet ej/ej svar
0%
0%
Bas: Känner sig
inte trygg 2% (8)
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Observera att det är 8 personer som besvarar frågorna.
2010-11-11 v4
82
2010
Hur märker du som besökare att Malmöfestivalen arbetar aktivt med miljöfrågor?
29%
Nytt källsorteringssystem för besökare och försäljarna
27%
Vattenbarer med Malmös goda kranvatten
Utmärkelser från och samarbete med organisationer
4%
Miljöengagemang syns i gestaltningen av området
4%
Miljökrav på leverantörer och partners
3%
Ekologiskt/rättvisemärkt kaffe/te hos festivalserveringar/matbodar
3%
I stort sett varannan festivalbesökare har inte
märkt det aktiva miljöarbetet.
Av dem som märkt något är det i stort sett
bara det nya källsorteringssystemet och
vattenbarerna som omtalas.
2%
Cyklande ordningsvakter (minskade transporter)
För alla områden/platser gäller Socialstyrelsens regler om hög ljudvolym
1%
Medarbetarna utbildas i miljöfrågor
1%
Obligatorisk utvärdering av uppsatta miljömål/genomförda åtgärder
0%
Miljöanpassade personalkläder
0%
Vind- och vattenkraftsproducerad grön el
0%
18%
Annat
47%
Har inte märkt något alls
0%
2010-11-11 v4
10%
20%
30%
40%
50%
83
2010
Annat miljöarbete innebär
• Städare. (25)
• Informationsskyltar. (6)
• Läst i festivaltidningen. (6)
• Rent. (4)
• Snyggt. (4)
• Artikel i Sydsvenskan. (3)
• Malmofestivalen.se. (3)
• Ekorekozonen. (3)
• Fler toaletter. (2)
• Läst i Sydsvenskan. (2)
• Raoul Wallenbergs Park. (2)
• Sydsvenskans artikel. (2)
• Anslag.
• Blandning av alla sorters människor i alla
åldrar.
• Bussreklam.
• Eko-odling för barn.
• Fick reklam i brevlådan.
• Föreläsningar på Gustav Adolfs torg.
• Inget vatten på flaska.
• Läst någonstans om miljöarbetet.
• Mer papperskorgar.
• Miljövänliga trycksaker.
• Många unga städare.
• Odlingsverkstan för barn.
• Programmet på hemsidan.
• Tält.
2010-11-11 v4
84
2010
Upplever att Malmöfestivalen är till för alla
100%
90%
89%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
11%
10%
0%
Ja
2010-11-11 v4
Nej
85
2010
Upplever att Malmöfestivalen är till för alla
100%
90%
90%
93%
89%
88%
91%
89%
84%
77%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Man
Kvinna
16-24
25-34
35-49
50-64
65-
Total
I stort kan man väl säga att alla tycker att festivalen är till för alla. Fast lite dippar det i den yngsta och äldsta grupperna.
2010-11-11 v4
86
2010
Upplever att Malmöfestivalen är till för alla
Nej, därför:
• Svårt att ta sig fram med rullstol. (10)
• Inget för de äldre. (5)
• Inget för barn på området. (3)
• Mest för yngre. (3)
• Svårt att ta sig fram med barnvagn. (2)
• 18-årsgräns på många ställen.
• Bara för barnfamiljer.
• Det kostar mycket.
• Allt på hjul blir svårt.
• Dåligt utbud av internationell musik.
• Dåligt utbud.
• För lite för ungdomar, 16-18 år.
• Gör det mer småskaligt.
• Saknar kasebanan.
2010-11-11 v4
Ja, därför:
• Brett utbud. (63)
• Utbud för alla åldrar. (55)
• Utbud för alla. (30)
• Aktiviteter för alla. (24)
• Gratis. (24)
• Musikutbudet. (26)
• Alla typer av människor är här. (15)
• Tillgängligt. (12)
• Aktiviteter för barn. (9)
• Matutbudet. (8)
• Mångkulturellt. (7)
• Handikappsanpassat. (7)
• Alla är välkomna. (6)
• Folklig. (5)
• Kulturutbudet. (5)
• Lite för äldre. (4)
• Det är gratis. (3)
• Aktiviteter. (2)
• Finns allt. (2)
• Inte avstängt. (2)
• Något för alla smaker och åldrar. (2)
• Man hittar alltid något. (2)
• Ungdomar. (2)
• Aktiviteter olika tider.
• Alla kan lyssna på musik.
• Alla kan vara ute sent.
• Bra anpassat.
• Det håller inte på för sent.
• Det kommer folk från alla håll.
• Enkelhet.
• Familjer.
• Finns alla smakriktningar.
• Från alla orter.
• Inga bokningar.
• Inget är elitiskt.
• Kan fritt välja vad man vill.
• Lätt att ta sig fram med t ex barnvagn och
rullstol.
• Man ser nya saker.
• Mycket olika musikarrangemang,
• Många åker hit.
• Olika mat- och musikupplevelser.
• Områden.
• Stöter inte bort någon.
• Tråkig musik.
• Välanpassad för de flesta, men kanske
inte för handikappade.
• Är mer för mindre.
• Öltält.
87
2010
Läste du festivaltidningen?
70%
60%
52%
48%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja
2010-11-11 v4
Nej
88
2010
Vilka delar läste du i festivaltidningen?
Programdelen
96%
Kartan & allmän
festivalinformation
71%
Bas: Läste
tidningen 52%
Det redaktionella
(artiklar, notiser,
reportage)
54%
0%
2010-11-11 v4
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
89
2010
Vad är ditt helhetsomdöme om festivaltidningen?
70%
60%
Medel: 3,9
52%
50%
40%
Bas: Läste
tidningen 52%
30%
22%
21%
20%
10%
5%
1%
0%
Mycket dåligt
2010-11-11 v4
Ganska dåligt
Varken bra eller
dåligt
Ganska bra
Mycket bra
90
2010
Vad var det bästa med festivaltidningen?
• Programmet. (20)
• Formatet. (11)
• Lätt att hitta i. (7)
• Informativ. (6)
• Den kom i brevlådan gratis. (5)
• Snygg. (5)
• Bra information i programmet. (5)
• Kartan. (4)
• Överskådligt program. (4)
• Dagfördag-program. (4)
• Innehållsrik. (3)
• Tydligheten. (3)
• Allt finns med. (2)
• Bra artiklar. (2)
• Layouten. (2)
• Lättöverskådlig uppdelning. (2)
• Tidningen finns. (2)
• Artikel om konserver.
• Artikel om Band of Horses.
• Att de kan visa upp sina tankar och idéer.
• Beskrivningar till events.
• Blandningen mellan artiklar och intervjuer.
• Bra PR för festivalen då man får den hem.
• Bra reportage.
• Bra uppdelning konst/musik mm.
• Bra upplägg.
• Bättre än hemsidan.
• En intervju.
• Full med information.
• Fyllig.
2010-11-11 v4
• Hela programmet står i den.
• Information om att festivalen har flyttat.
• Intervju med artister.
• Kartan är praktisk och tydlig.
• Klart och lättläst.
• Kul med den redaktionella delen, man får
nya uppslag.
• Längre reportage.
• Lätt att förstå då de olika sakerna är
uppdelade i musik, kultur osv.
• Lättillgängligheten.
• Lättläst.
• Man får en bra överblick.
• Matsidan var bra.
• Miljövänligt papper.
• Mixen av reportage och program.
• mycket information.
• Mycket intressanta artiklar.
• Orienteringen.
• Presentation av artisterna.
• Programtiderna.
• Redaktionellt innehåll i tidningen.
• Schemat.
• Tydlig karta och program.
• Typsnitt.
• Uppdelningen i programmet.
• Upplägg.
• Utförligt program med miljötänk.
• Vad som händer.
• Överskådligt.
91
2010
Vad var mindre bra med festivaltidningen, något man skulle kunna förbättra?
• Sortera efter festplats. (7)
• Feltryck. (4)
• Kartan var otydlig. (3)
• Rörigt. (3)
• Borde finnas på engelska. (2)
• Liten text. (2)
• Politiskt inriktad. (2)
• Saknar programmet i fickformat. (2)
• Senare pressläggning. (2)
• Bättre än den stora.
• Svårt att se.
• Få fler att använda samma tidning för
miljöns skull.
• För flummig information om banden som
inte säger någonting.
• För mycket annonser blir rörigt.
• För små notiser om en del program.
• Genre på artisterna.
• Gul text på vit botten.
• Innehållsförteckning.
• Intressanta artiklar.
• Kartan var insatt i tidningen.
• Knappt något matprogram.
• Kulturella läsningen.
• Kändes tråkig.
• Lite dålig uppdaterad.
• Lite tips.
• Mer färg.
• Mer reportage om aktiviteterna.
• Mindre format.
2010-11-11 v4
• Minska upplagan.
• Pretentiös.
• Programöversikten var svår att överblicka.
• Saker stod och satt på fel plats och under
konstiga rubriker.
• Saknade information om var knallarna är.
• Saknar korta notiser om olika events.
• Slätstruken.
• Större karta mer detaljerat.
• Större text.
• Svårt att hitta i programmet.
• Svårt att kategorisera.
• Svårt hitta artister.
• Sämre layout.
• Tog tid innan man hittade förbi artiklarna.
• Trist och för mycket reportage.
• Tråkiga artister.
• Tråkigt upptryckt.
• Tydligare vad de olika delarna innehåller.
• Tydligare.
• Uppdelningen på konst och musik.
• Var lite för ungdomlig och nyskapande.
92
2010
Sammanfattning festivaltidningen
Festivaltidningen har lästs av 52%. Det får
anses vara en god siffra med tanke på att
37% av besökarna kommer från annan ort än
Malmö.
Alla delarna i tidningen blir lästa även om
programdelen har störst läsekrets.
Betyget för tidningen är också väl godkänt.
Det bästa med tidningen är programmet, att
den är informativ och lätt att hitta i.
Eventuellt kan man sortera programmet efter
plats och göra kartan tydligare. De råder dock
ingen stor enighet i den kritiken.
2010-11-11 v4
93
2010
Vad tyckte Du om Malmöfestivalens hemsida som helhet?
60%
55%
50%
Medel: 3,7
40%
Bas: besökt
hemsidan 32%
30%
20%
20%
13%
12%
10%
1%
0%
Mycket dåligt
Ganska dåligt
Varken bra eller
dåligt
Ganska bra
Mycket bra
Nästan godkänt betyg för hemsidan av den tredjedel av festivalbesökarna som även besökt hemsidan.
2010-11-11 v4
94
2010
Hemsidan dålig därför:
• Rörigt. (4)
• Svårt att hitta. (4)
• Den engelska och tyska översättningen är
för liten.
• Dåligt uppdaterad.
• Fick ingen överblick.
• Kortfattad.
• Organisera aktiviteterna i bokstavsordning
och efter genre.
• Skriv gärna när programmen slutar.
• Svårt att navigera.
• Översikt dag för dag.
2010-11-11 v4
95
2010
Hur många dagar sammanlagt besöker du Malmöfestivalen i år?
40%
Medel: 3,6
30%
23%
21%
20%
17%
14%
14%
10%
8%
2%
0%
0%
1
2010-11-11 v4
2
3
4
5
6
7
8
96
2010
Hur många dagar sammanlagt besöker du Malmöfestivalen i år? (medel)
8
7
6
5
4
4,6
4,0
3,4
3,3
3,5
3,5
3,4
35-49
50-64
65-
3,6
3
2
1
Man
2010-11-11 v4
Kvinna
16-24
25-34
Total
97
2010
Hur många dagar sammanlagt besöker du Malmöfestivalen i år?
Var sjunde säger sig besöka festivalen varje
dag och lika stor är gruppen som bara
besöker den en enda dag. De allra flesta
besöker den 2-4 dagar. (61%)
Den yngsta gruppen, de under 25, besöker i
särklass flest dagar, 4,7.
Värt att notera är att männen besöker festivalen i snitt 4 dagar mot 3,4 för kvinnorna.
Detta står i kontrast mot att kvinnorna totalt
sett är överrepresenterade bland besökarna.
57% av besöken görs av kvinnor och 43% av
män. Detta innebär att fördelningen kvinnormän antagligen är 61% - 39%.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det
är fyra platser som attraherar kvinnor i extra
hög grad, Hedmanska, Hamngatan, Stortorget-parkeringen och Palladium. På övriga
platser är det mera jämställt.
2010-11-11 v4
98
2010
Hur troligt är det att du besöker Malmöfestivalen nästa år?
70%
65%
60%
Återbesökssannolikhet: 77%
50%
40%
30%
30%
20%
10%
4%
1%
0%
Inte alls troligt
2010-11-11 v4
Inte särskilt troligt
Ganska troligt
Mycket troligt
99
2010
Återbesökssannolikhet
100%
90%
80%
83%
79%
75%
75%
75%
79%
78%
78%
77%
73%
70%
70%
63%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Man
2010-11-11 v4
Kvinna
16-24
25-34
35-49
50-64
65-
Malmö
Övriga
Skåne
Övriga
Sverige
Annat
land
Total
100
2010
Återbesökssannolikhet
Återbesökssannolikheten är genomgående
hög. Det är rimligt att tro att tre av fyra återkommer nästa år.
Det är bara personer från annat land som avviker tydligt från detta. Fast något lägre är
återbesökssannolikheten i den äldsta
gruppen.
2010-11-11 v4
101
2010
Malmöfestivalen ökar Malmös attraktionskraft som besöksdestination
70%
60%
Medel: 3,1
53%
50%
40%
31%
30%
20%
12%
10%
4%
0%
Inte alls
I någon form
I ganska hög grad
I hög grad
Det råder en stor enighet om att festivalen är bra för Malmös attraktionskraft, 84% svarar ”I ganska grad” eller ”I hög grad”. Mönstret går igen i
alla undergrupper fast inte lika stark bland dem som kommer från annat land. (Se nästa sida.)
2010-11-11 v4
102
2010
Malmöfestivalen ökar Malmös attraktionskraft som besöksdestination
4
3,2
3,2
3,1
3,1
3,0
3,1
3,2
3,0
3,0
3,1
3,1
2,9
3
2
1
Man
2010-11-11 v4
Kvinna
16-24
25-34
35-49
50-64
65-
Malmö
Övriga
Skåne
Övriga
Sverige
Annat
land
Total
103
2010
Relevansanalys
Med viktighet
avses här vad
som är viktigt för
att besökarna
skall var nöjda.
4,2
Stämning och atomsfär
4,1
Det är atmosfären och stämningen som bär
upp festivalen,
högt betyg det är
relativt viktigt.
4,0
Nöjdhet 
Miljöarbete/miljöprofil
Känslomässiga upplevelsen
3,9
Allra viktigast att
arbeta med är
den känslomässiga upplevelsen
och arrangemanget samt organisationen.
Festivaltidningen
Komfort & faciliteter
Arrangemang & organisation
3,8
Program/innehåll
Sponsorspåverkan
3,7
Även gestaltning,
visuellt uttryck
och program/
innehåll lönar sig
att arbeta med.
Hemsideomdöme
Gestaltning, visuellt uttryck
3,6
3,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Viktighet 
2010-11-11 v4
104
Download