Patientinformation Elektroretinografi (ERG) Undersökningens syfte I

advertisement
Seinäjoki centralsjukhus
Klinisk neurofysiologi
1 (1)
Patientinformation
Elektroretinografi (ERG)
Undersökningens syfte
I elektroretinografiundersökningen mätas näthinnans funktion i ögonen.
Vanliga orsaker till undersökningen är utredning av nedsatt syn, misstanke
om ögonbottendegeneration eller undersökning av ärftliga ögonsjukdomar.
Förberedelser
För undersökningen reserveras ca två timmar. Ifall man samtidigt utför även
en annan undersökning av synnerven, VEP, bör ca tre timmar reserveras. Undersökningen är smärtfri. Eftersom pupillerna utvidgas före undersökningen
kan synskärpan vara nedsatt efter undersökningen. Klart ljus kan även kännas obehagligt efter genomförd undersökning, och därför är det bra att ta
med sig solglasögon till undersökningstillfället. Av samma orsak borde man
undvika att själv köra bil efter undersökningen.
Genomförande
Undersökningen utförs i ett rum med svag belysning. Före registreringen vistas patienten i ett mörkt rum under ca 30 minuter. Samtidigt vidgas pupillerna med hjälp av ögondroppar. Som mätsensor används antingen en
ytelektrod som limmas på ögonlocket eller en tunn silvertrådselektrod som
placeras under nedre ögonlocket. Dessa elektroder registrerar ändringar i det
elektriska fältet i ögat som ljusblinkningarna orsakar vid undersökningen.
Efter undersökningen skall utlåtandet skickas till remitterande enhet, där Ni
kan diskutera om fortsättningen.
Undersökningensplats
Vi finns på tredje våningen, ovanför kantin.
Våra hemsidor: http://www.epshp.fi/kotisivut/knf/
Välkommen!
Hyväksyjä KNF yl/hh 12/2010
Laatija KNF oh/kn
Sijainti intra
Elektroretinografi (ERG)
1860-2011-H
Download