TASKI Sani 4 in 1 conc

advertisement
TASKI Sani 4 in 1 conc
Desinficerande rengöringsmedel som avlägsnar avlagringar och fräschar luften
Produktbeskrivning
Sani 4 in 1 conc är ett koncentrerat sanitetsrengöringsmedel som rengör,
avkalkar, desinficerar och fräschar luften i ett steg. Den speciella formuleringen
kombinerar utmärkt rengöring med förmågan att förebygga kalkavlagringar,
även vid hårt vatten. Effektiv mot svamp, jäst och bakterier.
Produktegenskaper
Baserad på organiska syror
Rengör, avkalkar, desinficerar och fräschar luften i ett steg
Effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer
Unik, patenterad ONT luktneutraliseringsteknik som bryter ner illaluktande
ämnen
Produktfördelar
Utmärkt rengöring, fungerar vid de flesta vattenhårdheter
Ej klassificerad gör den säker att använda
Enkelhet, en kombinationsprodukt med bred funktion
Utmärkt hygienisk rengöring: effektiv mot svamp, jäst och bakterier
Neutraliserar illaluktande ämnen, ger ett förbättrat intryck av ditt badrum
Bruksanvisning
Dosering:
För att säkerställa en mikrobiologiskt avdödande effekt ska produkten spädas till
2,5%. För en bakteriecid effekt enligt EN1276 ska produkten spädas till minst
1%.
• 1 kapsyl till en sprayflaska med 500 ml vatten (3%)
• 4 kapsyler till 5 liter vatten i en hink (1,2%) eller 9 kapsyler till 5 liter vatten i
en hink (2,7%)
Användning:
Sprayrengöring och desinfektion på ytor:
1. Späd produkten till en sprayflaska fylld med vatten enligt
doseringsanvisningarna ovan
2. Spraya på en duk och rengör ytan
3. Låt verka enligt anvisningar
4. Skölj ytan och låt torka
Hinkrengöring och desinfektion på golv:
1. Späd produkten till en hink fylld med vatten enligt
doseringsanvisningarna ovan
2. Applicera lösningen med en lämplig mopp
3. Låt verka enligt anvisningar
4. Skölj ytan och låt torka
Viktigt:
Blanda inte med andra produkter. Ska ej användas på vatten- eller syrakänsliga
ytor. För att skydda kakelfogar bör dessa förblötas rikligt.
TASKI Sani 4 in 1 conc
Teknisk information
Utseende:
Densitet:
pH koncentrat:
pH brukslösning (2,5%):
Klar, rödfärgad vätska
1,044
0,5 – 1,0
1,8 +/- 0,5
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
Skyddsföreskrifter och lagring
Säkerhetsföreskrifter:
Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad.
Produkten är avsedd endast för professionell användning.
Lagring:
Förvaras i sluten originalförpackning, skyddas från extrema temperaturer.
Miljöinformation
Alla tensider i denna produkt är lätt nedbrytbara i enligt med kraven i EU Detergent Regulation, EC 648/2004.
Mikrobiologisk information
TASKI Sani 4 in 1 är bakteriedödande enligt EN1276 vid 1% och EN13697 vid 2%, 5 minuter kontakttid, 20°C
under smutsiga förhållanden och i vatten av standardiserad hårdhet.
TASKI Sani 4 in 1 är jästdödande (Candida) enligt EN13697 vid 1,5%, 15 minuter kontakttid, 20°C under
smutsiga förhållanden och i vatten av standardiserad hårdhet.
TASKI Sani 4 in 1 är svampdödande (Aspergillus Niger) enligt EN1650 och EN13697 vid 2,5%, 15 minuter
kontakttid, 20°C under smutsiga förhållanden och i vatten av standardiserad hårdhet.
Bevisad effekt mot följande virus:
Expertutlåtande och testrapport bevisar effekt mot influensa A virus H3N8 (fågel)
Expertutlåtande och testrapport bevisar effekt mot influensa A virus H1N1 (svin)
Testrapport bevisar effekt mot humant rotavirus stam Wa
Förpackningsstorlekar
Artikelnummer
7518855
7518856
7518580
Förpackningsstorlek
6x1L doseringsflaska
1x5L flexitainer
5x500ml
Förpackningstyp
Plastflaska
Bag-in-box
Sprayflaska
Diversey Sverige AB (S)
Box 47313
Liljeholmsvägen 18
100 74 Stockholm
Tel: 08 - 77 99 300
Fax: 08 - 77 99 399
www.diversey.com
P85018SESE-04
© Copyright 2011 Diversey
2
Download