3001001* *1001001* *2001001* *4001001

advertisement
TRYCKSIDA: B999
CYAN MAGENTA GUL SVART
TRYCKSIDA: B999
CYAN MAGENTA GUL SVART
Lördag 1 april 2000
*4001001*
*2001001*
*1001001*
*3001001*
49
DEL 3
Del 3: STOLTA STAD • BARNBLADET • STRÖMSIDAN • TV
”Under en 20-årsperiod försvann mer än 5000 arbetstillfällen
och kulmen på textilkrisen i Norrköping var just Yfa-kraschen.”
Yfa hade som företag även en stor och fungerande social verksamhet för sina anställda. Här ses en
grupp kvinnliga anställda i slutet på 40-talet när de får en stunds gymnastik, under ledning av företagets
egen gymnastiklärarinna. I bakgrunden skymtar Drags fabriker.
ARKIVBILD NT-foto: BJÖRN LARSSON
1 april 1970. Med tunga steg var det många som lämnade Yfas fabrikslokaler på Bredgatan. Beskedet
att Yfa skulle upphöra slog ned som en bomb. En del av de anställda fick höra nyheten genom radions
lunchsändningar.
I
dag är det på dagen 30 år sedan. Det var den
1 april 1970 som nyheten damp ned som en
bomb.
Yfa, den sista stora textilindustrin i Norrköping,
skulle lägga ned. Ett aprilskämt, trodde många.
Företagsledningen hade tänkt att informera de anställda vid skiftbytet mellan klockan 13.30 och 14.
Därefter skulle det hållas en presskonferens. Men
beskedet läckte ut.
En del av de anställda fick i stället höra nyheten
genom radions lunchsändningar.
Avvecklingen av verksamheten skulle vara definitiv i skiftet november–december 1970.
Men just sättet hur allmänheten fick kännedom
om nedläggningen kritiserades kraftigt från olika
håll, inte minst de fackliga organisationerna.
”Beklagligt att nyheten kom i radion först”, hette
det i NT i ett uttalande från företagsledningen.
862 anställda berördes av det dystra beskedet. Av dessa var över hälften över 50 år och många
av de äldre textilarbetarna hade erfarenhet från tidigare nedläggningar inom textilen i Norrköping. Exempelvis vid företag som Nyborgs och Törnell &
Ringström. Där fanns även en Norrköpingsbo som
hade sagt upp sig vid Celloplast för att börja på Yfa.
Han anställdes dagen före beskedet om nedläggning,
men bara för att sägas upp dagen efter.
Under en 20-årsperiod försvann mer än 5000 arbetstillfällen och kulmen på textilkrisen i Norrköping var just Yfa-kraschen.
Yfa hade sina fabriker Järven och Uttern på Norr
med ylleväveri och rayonsidenväveri. Vid Brücks på
Slottsgatan, dagens Kulturkammaren, låg kardgarnsspinneriet. Vid Ströms, på båda sidor av Västra
Kungsgatan återfanns ullmagasin, kammeri och
kamgarnsspinneri.
Vid Bergsbrofabriken, i dag huvudbyggnad för
Campus Norrköping, återfanns ylleförberedning och
färgeri, samt huvudkontor och lager.
Orsaken till företagsledningens beslut låg kortfattat i det försämrade läget för svenska textilprodukter,
med en ökad konkurrens från utlandet och en krympande marknad.
Yfa, vilket ingick i Holmens Bruk, hade genom rationaliseringar och produktutveckling försökt att ta
sig ur krisen. Företaget verkade också stå bra rustat
inför framtiden.
Men akuta problem för Yfas kunder innebar svårigheter att avyttra de egna produkterna. Och i maj
1969 presenterades en prognos för företaget.
Där kalkylerades med att risken för kraftig resultatförsämring skulle bli akut från och med 1970.
Kontakter togs nu med industridepartementet och
planer utarbetades på att rädda Yfa. Men krisen inom branschen förvärrades.
Efter nya kontakter med industridepartementet
blev Yfa en fråga för hela regeringen. Men några åtgärder från regeringskansliet för att rädda företaget
gjordes inte.
företagsledningen valde då att lägga ned
Yfa. En epok som hade sträckt sig i över 50 år var
över.
”Prognoserna för framtiden med krympande
marknad och ökade kostnader är sådana att det inte
längre är lönsamt att fortsätta driften vid Yfa”, meddelade Karl Erik Önnesjö, disponent för Holmens
Bruk, den 1 april 1970.
Framtiden för de anställda var oviss.
Men en rapport från arbetsmarknadsstyrelsen
knappt två år efter nedläggningen visade att det stora
flertalet hade gått vidare till andra företag, eller till
andra anställningar inom Holmen.
Drygt 500 hade fått nya jobb ute på den öppna arbetsmarknaden, andra gick på omskolning eller i andra åtgärder.
Ett 70-tal var fortfarande rapporterade som arbetslösa och av dessa gick ett ett knappt tjugotal i
pension samma år. Andra gick i väntan på förtidspension.
ARKIVBILD Foto: INGVAR ANEHED
Yfas huvudkomplex var beredningsverket i
kvarteret Kåkenhus längs Bredgatan. I dag är
de forna fabrikslokalerna huvudbyggnad för
Campus Norrköping.
Ett välkänt motiv från slutet av 1940-talet. Bergsbrofabriken i kvarteret Kåkenhus, med det välkända fabriksemblemet på taket. Här återfanns Yfas avdelningar för ylleberedning och färgeri.
STOLTA STAD
LASSE SÖDERGREN
Redaktör: Lasse Södergren
Tfn 011-200 151
E-post: [email protected]
STOLTA STADS BILDTÄVLING
4
Svaret skickar du till
Norrköpings Tidningar, 601 83 Norrköping.
Senast 7 april vill vi ha ditt svar.
Märk kuvertet ”Stolta Stad”.
Rätta svaren presenteras 15 april.
De tre först öppnade rätta svaren får varsitt NT-badlakan.
FRÅGA 1
FRÅGA 2
FRÅGA 3
Den här fina byggnaden från 1700-talet, med ett karaktäristiskt säteritak, har ett ursprung och ett namn som för
tankarna till något sött. Vad kallas byggnaden?
Lennings texilinstitut vid Södra Promenaden är ett resultat
efter en donation på 1880-talet av John Lenning. Vid vilken
fabrik i Norrköping var han disponent?
Den här takkupolen återfinns på en byggnad, vilken ligger
väldigt centralt i innerstan. På nedervåningen återfinns
bland annat en resebyrå, där det tidigare låg en Ringbar. I
vilket kvarter ligger byggnaden i fråga?
1. Tesdorpfska huset
x. Sockermästarens hus
2. Villa Flora
1. Drags AB
x. Holmens Bruk
2. Lithografiska Aktiebolaget
1. Kvarteret Gripen
x. Kvarteret Djäkneberget
2. Kvarteret Tallen
FRÅGA 1
Namn: ...................................................................................
FRÅGA 2
Adress: ..................................................................................
FRÅGA 3
Postnr:...............................Postadress:..................................
SVAR TILL STOLTA STADS BILDTÄVLING NR 3
De tre först öppnade rätta lösningarna har skickats in av:
FRÅGA 1 = X
Södra Promenaden
FRÅGA 2 = 1
Empire
FRÅGA 3 = 1
Bergsbron-Havet
Solveig Skog, Norrköping
Christina Hertz, Norrköping
Kerstin Gewerths, Norrköping
Ni får varsitt NT-badlakan. Grattis!
Download