Nyhetsbrev nummer 2 2017

advertisement
Team
Mission
Nyhetsbrev nummer 2 2017
Signerat: Alla är lika
sid 2
värdefulla.
Sommarens läger
sid 4–5
förbereds.
Filippinerna längtar
sid 8–9
efter frid.
Signerat
Alla är lika värdefulla
V
i lever i dag i en värld där
världsbilden har förändrats på ett
skrämmande sätt.
Man talar i dag inte om vårt,
utan om ditt och mitt. Man gör
skillnad på människor, man ser på
utseendet – man ser på kulturer –
man jämför varandra och har olika
”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden”.
Detta var Guds eget budskap till de två första människorna Adam och Eva.
Sedan dess har milliarder människor fötts och levt på
denna jord, och så kommer det att fortsätta så länge
världen består.
Vi lever alla på samma jord – vi har alla samma
behov – vilka vi än är och hur än våra förutsättningar ser
ut.
åsikter om varandra.
I en flyktingsituation som vi i dag
har i vårt land, är det lätt att jämföra
Låt oss se helhesig med dem som är infödda svenskar
ten, tacka Gud för
och dem som har kommit hit från
varandra, vara
andra länder p.g.a. krig, konflikter,
svält, torka och naturkatastrofer.
hjälpsamma i nödNyhetsflödet rapporterar om allt som
situationer och
händer och sker i vår värld, och inte
blir man gladare av att höra om allt
vara barmhärtiga
elände som sker utöver vår jord.
emot varandra.
När vi ser alla dessa beprövade,
skadade, oroliga människor i vår
omgivning, får vi inte glömma att även dessa är skapade
till Guds avbild. De är skapade av samme Gud som Du
och jag – det får vi aldrig glömma.
Vår människosyn måste vara att vi alla har samma
värde – att alla är lika värdefulla. Inför Gud finns det
ingen skillnad på svart och vit, röd eller gul. I en liten
barnkör som vi sjöng i söndagsskolan löd det så här:
”Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord. Röd
och gul och vit och svart, gör detsamma har han sagt,
Jesus älskar alla barnen på vår jord"
När Gud skapade människan och satte de två första
i Edens lustgård, så säger han till dem i 1 Mose. 1: 28
Team Mission
Låt oss se helheten, tacka Gud för
varandra, vara hjälpsamma i nödsituationer
och vara barmhärtiga emot varandra.
I Team Mission har detta varit vårt riktmärke – att hjälpa där behovet finns – där
nöden och svårigheterna tränger på. Det är
en välsignelse att kunna hjälpa och stötta
där vi ser att hjälpen kommer till nytta.
Än en gång, tack att Du vill vara med
oss i vårt behjärtansvärda uppdrag att ge
hjälp där hjälp behövs.
LArs-owe karmeborg
vice ordförande
för Team Mission
Köpmangatan 40 A, 735 31 Surahammar
Tel: 0220-306 40 Fax 0220-307 40
Ansvarig utgivare: Catharina Harknäs ● E-post: [email protected] ● Internet: www.teammission.se
Plusgiro: 90 13 20-2 ● Bankgiro: 468-7653 ● Team Mission Finland, Box 17, SF-654 11 Finland
Bankkonto Finland: 80 00 11-70 84 32 71 ● Bankkonto Norge: 7877.06.93054
●
Tryck: Ljungbergs Tryckeri ● Omslagsfoto: Team Mission
2
team mi s s i o n
nr 2 2017
Filippinerna
Team Mission hjälper
ännu fler fattiga barn
T
eam Mission driver sedan 1983
en skola som följer den
filippinska skolplanen.
Skolan ligger på Team Missions
huvudkontor och är väl skyddad mot
oväder och tyfoner. Förutom alla
obligatoriska skolämnen erbjuder skolan
även avancerad matematik och
naturvetenskap. I laboratoriet och i
datarummet fördjupar sig eleverna.
Flera intressanta aktiviteter
utöver skolplanen sker under året som
sportfestival, satsningar på musikaler,
I år kommer vi
på Team Mission
Sverige sponsra flera
stipendier för fattiga
barn från
våra förskolor.
talangtävlingar, retreater med mera.
Eleverna som går i skolan har också
kontinuerliga läkarundersökningar och
tandläkarvård.
Varje år får flera barn stipendier för att
kunna gå i Team Missions skola.
I år kommer vi på Team Mission
Sverige sponsra flera stipendier för
fattiga barn från våra förskolor.
Vill du vara med och stötta så att de
kan fortsätta gå i skolan?
Hör av dig till kontoret 0220-36040,
eller maila [email protected]
Catharina Harknäs
team m ission
nr 2
2017
3
Filippinerna
”Alumni Homecoming”
för studenter som gått
på Team Missions skola
R
edan 1983 startade Team
Missions grundskola och har
sedan dess utökats till att
erbjuda elever elva årskurser.
Nu har det gått mer än trettio
år sedan starten och skolan har fått vara
utbildningsplatsen för barn i området
och format dem till ansvarsfulla
individer, skickliga yrkesverksamma och
lagliga medborgare.
Många av våra studenter har utmärkt
sig inom sina respektive områden och
gör skillnad för människor på det
politiska, sociala och andliga området.
Men också de vanliga medborgarna som
bidrar på sitt sätt med att förbättra
samhället, har gått igenom skolans
portar och har tillbringat många år inom
klassrummets fyra hörn och utvecklat
sina förmågor, talanger och färdigheter.
Team Missions grundskola har
verkligen varit en integrerad del i
samhället och dessa tidigare studenters
liv. Varje avgångsstudent ser på skolan
med stolthet och tacksamhet.
Var och en av dem har sina speciella
minnen, inte bara från skolan men också
från sina klasskamrater, lärare, adminis-
4
t eam mi s s i o n
nr 2 2017
tratörer och skolpersonalen och som en
hyllning har de samlats och organiserat
den första stora ”Alumni Homecoming”
(hemvändardag för tidigare studenter
red. anm.).
Hemvändardagen hölls den 22
april 2017 med temat ”Vi är tillsammans
igen”. Organisationskommittén hade
planerat olika aktiviteter som var både
roliga och underhållande samtidigt som
de var relevanta och lyfte fram välgörenhetsarbete.
Evenemanget började med basket och
volleyboll. Arrangörerna hade förberett
en fotoautomat med fotografering, alla
bjöds på mat, dryck och souvenirer.
Under middagen på kvällen sedan så höll
en av lärarna ett välkomnande och
inspirerande tal. Den här hemvändarsammankomsten fick alla att minnas
tiden de gått i skolan. Många av
studenterna har flyttat från sin älskade
hemstad för att hitta jobb på andra
platser på Filippinerna eller för att göra
karriär utomlands.
Några av dem återvänder hem ibland
för att hälsa på sin familj och vänner vid
olika tillfällen. De har verkligen bevarat
sina minnen från skoltiden i sina hjärtan
och känner stor tacksamhet och värme
för sin skola.
Vi hoppas att denna hemvändardag
återuppväcker minnena från deras
spännande ungdomsår och att de för
alltid känner tacksamhet och glädje när
de tänker på sin skola som en gång gav
dem värdefulla lektioner och som lärde
och inspirerade dem och gav dem
oförglömliga minnen.
Gert C. Corpuz
Filippinerna
team m ission
nr 2 2017
5
Lettland
Förberedelserna i full gång inf
J
ust nu upplever vi värme igen
och hur hela naturen står i full
blom. Sommaren är på gång
med sköna härliga dagar.
På lägergården Latgale
Dzintars tre mil utanför Daugavpils
råder febril verksamhet, då i skrivandets
stund förberedelser för lägren pågår för
fullt. Mycket ska ordnas och vara klart
innan portarna öppnas för de första
busslasterna med barn som kommer från
Daugavpils med omnejd.
Även i år kommer tio läger att
genomföras på lägergården Latgale
6
t eam mi s s i o n
nr 2
2017
Dzintars. Många barn och ungdomar får
sköna dagar.
Lägergården Latgale Dzintars har nu
funnits i många år och många läger har
genomförts på platsen. Flera församlingar, organisationer och privatpersoner
har på olika sätt stöttat uppbyggandet av
lägergården och mer finns att göra. Det
som började med en vision, växer nu
steg för steg fram. Många har varit
inblandade och många har jobbat hårt.
Det pågår arbete året runt för att
lägren ska kunna genomföras och tanken
är att så småningom ska det pågå
aktiviteter året runt. Arbetarna och de
människor som bor på lägergården gör
ett mycket bra arbete. Utan dem skulle
vi inte vara där vi är idag med lägergården.
Under alla år har de bott under
primitiva förhållanden. Vintern är svår på
grund av kylan. Därför är det stor glädje
att vi har kommit så långt med att börja
bygga lägenheter till dem på plats.
Vi måste ta hand om dem och erbjuda
dem ett gott boende för allt arbete de
lägger ner. Allt är inte färdigbyggt men
det är vår stora förhoppning att allt ska
Lettland
ng inför sommarens läger
Tacksamma för
det du kan ge!
Vi har i flera år arrangerat läger för latviska barn
och ungdomar och det är
fantastiskt att få vara
med på dessa läger.
Vi får se glada barn från
fattiga familjer som får en
veckas läger, tack vare
generösa bidrag från våra
givare.
Vi är säkra på att det barnen upplever på lägergården kommer att sätta
djupa spår i deras liv.
vara klart innan vintern igen.
Under året har också ett nytt kök
installerats som kom från en byggnad i
Sverige. Avloppet har installerats och sju
vattentoaletter är anslutna. Fyra av dem
är placerade runt lägret och tre av
stugorna har nu toaletter. Grunderna för
duschanläggningen är klara med rör i
marken och det är vår andra förhoppning att det ska kunna bli klart i år.
Vi har ständigt behov av större
förvaringslokaler och därför har en ny
lagerhall byggts. KVS Bygland från
Norge kom i år med en stor stuga och
arbetar nu på stuga nummer 14. På
lägergården finns nu 10 små hus och tre
stora hus och ett fjärde som är på gång.
Prioritering av byggarbetet under
2017 är att bygga klart huset med sex
lägenheter där arbetarna kommer få en
egen liten lägenhet och att bygga klart
dusch- och toalettanläggningen.
Vi har ett akut behov av regelbundna
givare för kostnaderna för el, diesel, mat,
revisorer etc. I de godkända ritningarna
finns sedan mer att bygga som
exempelvis idrottshall och mötesrum
För att klara detta år
efter år är det en del
fasta utgifter som el och
drift av tekniska maskiner och så vidare. Därför
önskar vi utmana er till
att bli elfaddrar.
Vi är tacksamma till er
som alla redan är med
och stöttar arbetet. I takt
med att arbetet växer,
växer också utgifterna.
Vi behöver er!
Jan Helge Vigsnes, ansvarig ledare för uppbyggandet av
lägergården.
Desirée Harknäs
team m ission
nr 2 2017
7
Intryck, utmaningar och genomförande
I
ntryck är vad som
stannar kvar i någons
sinne efter en varaktig
ansträngning, åsikt eller
mental bild av något
eller någon. Det finns ingen
tvekan om att det finns så
många intryck och dessa kan
innebära många saker. Vi får
alla intryck av nästan allt
som sker runt omkring oss,
antingen är de positiva eller
negativa.
För flera århundranden
sedan fick Filippinerna titeln
”Pearl of the Orient Seas”
(Pärlan i Orientens Hav).
Det finns så många saker
som vi tackar Gud för och
kan vara stolta över på
Filippinerna, men
under senare år har
oundvikliga
förändringar skett
över hela världen
och vi kan nämna
några av dem såsom
klimatet, folket och deras
övertygelser, åsikter,
levnadsstandarder, attityder,
livsstilar och så vidare.
och de kan variera
från en person till
en annan. Det är
därför man själv
kan hjälpa någon
medan man själv
behöver hjälp. Även
om vi också har behov gör
våra intryck att vi hjälper
andra, vi vill välsigna och vi
väljer att vara hjälpande.
Men vad som eskalerar
och växer är folkets tillstånd
och fokus i livet. Jag är
övertygad att detta är sant
inte bara i Filippinerna utan
i många länder i världen.
Människans behov är
oändliga så länge han lever.
Vi säger att alla har behov
Precis som i andra länder
är människor här på
Filippinerna trötta,
nedtyngda, ledsna och
ensamma. De längtar efter
vila, fred och säkerhet.
Människor behöver
människor, som en sång
säger.
I mer än 35 år har Team
Mission varit ett redskap.
Genom våra underbara
sponsorer och faddrar, bistår
vi människors behov, genom
förskolor, utbildning,
medicinskt stöd och
matutdelningar, familj – och
barnstöd och mycket mer.
Genom åren har Team
Mission visat att vi står för
det som Team Mission en
gång skapades för och är
kallade att vara.
Team Mission har tagit sig
igenom utmaningar under
åren och all ära till Gud för
det.
Leonora A. Corpuz
Filippinerna
Tränas att
leva i Guds vilja
V
arje skolår har vi en
retreat för skoleleverna
som är en av årets mest
efterlängtade händelse
för varje elev. Målet är
personlig utveckling och de här
övningarna ökar deras fysiska,
sociala och andliga tillväxt
genom olika teambuilding
aktiviteter som ökar deras självkänsla och
förmåga att samarbeta.
Det finns flera utmanande stationer
som de måste passera för att kunna
slutföra aktiviteterna. Dessa aktiviteter
hjälper dem att känna ansvar och inse
vikten av deras sociala roll i samhället.
De emotionella och andliga aspekterna
har stor vikt vid denna händelse. Genom
föreläsning, simulering och rådgivning
utbildas eleverna bland annat för att
10
t eam mi s s i o n
nr 2 2017
stärka deras förhållande till Gud. Att lära
känna livet med Gud, förstå att Gud
räddar oss genom sin son och få
rådgivning om att ha en djup personlig
relation med Gud, leder dem till att
uppleva Guds vilja. Att träna elever att
älska Gud är visionen för varje Teamian.
Den årliga retreaten för eleverna
är till för att eleverna ska få en helhetsbild av sig själv som människa, att de
består av ande, själ och kropp. Varje
aktivitet leder
till självförverkligande
och att alla
borde
utveckla sin
självkänsla,
empati,
känslomässiga
stabilitet och förhållande till Gud.
Skolan är en unik institution som
formar elevernas liv genom olika
aktiviteter. Det sker inte bara på
"retreaten" utan genom olika händelser.
Att stödja denna typ av verksamhet
kommer att hjälpa skolan att uppnå sitt
ädla uppdrag och vision, vilket är att
träna studenter att leva i Guds vilja.
Joemari Canar
Filippinerna
Dags för nästa steg för eleverna
D
et har verkligen varit en
minnesvärd tid för alla elever
som har gjort sitt allra bästa för
att nå toppen.
Under tiden som åren har gått
så har vi fått se hur var och en av dem
har mognat och utvecklats och gör saker
som de inte alls kunde från början. Ett
kapitel i deras liv har uppnåtts. Alla är nu
redo att ta nästa steg i livet, nu när det
är dags att börja högskolan.
De här avgångseleverna har visat
oss ett annat sätt att leva. De är alla en
del av generationen Y, som är mer kända
som Millennials. (Millennials eller
Generation Y, brukar oftast syfta på
människor födda mellan tidigt 1980-tal
och tidigt 2000-tal. Det som utmärker
dem är att mobiler, datorer och internet
har funnits med sedan de var unga och
de söker nya upplevelser. Redaktionens
anmärkning.)
Jag kan säga att vi är redo att
förändra framtiden nu. Jag är stolt över
att jag har fått vara en del av den här
årskullen som har genomfört skolåren
och vi har aldrig legat efter andra stora
skolor, högskolor och universitet. Vår
undervisning har hela tiden hängt med i
utvecklingen. ”Team Mission Christian
School” har ett namn att vara stolt över!
Vi är mycket tacksamma till Team
Mission som har förberett oss för att
vara redo för nästa steg. Vi tackar Team
Missions skola för ett mycket bra utfört
jobb!
Hannah P. Faraon
Elev från årskurs 11, som gått
i skolan hos Team Mission
ända sedan förskolan.
team m ission
nr 2 2017
11
Börja träna ett
barn i tidiga år
Lärare: Jag är glad att jag får
vara ett av Guds verktyg
I
Ordspråksboken kapitel 22 och vers
6 står det att; träna ett barn att gå
den väg han ska gå, så kommer han
inte vika av från den när han blir
gammal.
Jag tror att träning av ett barn börjar i
deras tidiga år. Att vara lärare är att vara
som en andra moder för dem. Jag är
glad att jag får vara ett av Guds verktyg
att träna och utveckla barn.
I deras tidiga år är det lätt för dem
att plocka upp och lära sig och imitera
saker som de hör och ser. Förutom alla
skolämnen får de lära sig om kristna
värderingar.
12
t eam mi s s i o n
nr 1 2017
Vi får förmånen att lära dem att
älska sin familj, släkt, vänner, skolkamrater och till och med sina fiender och
framförallt Gud, att dela saker tillsammans, att bry sig om varandra, samarbeta, generositet och andra goda
handlingar.
Det är tufft och kräver kraft men
jag älskar att vara tillsammans med dem.
Det ger en sådan tillfredsställelse att få se
frukten av vårt arbete som lärare.
Dyna Lyn B. Tangalin
Förskollärare
Förbönstjänst
Be tillsammans
med oss varje tisdag
” Så säger Herren, han som utför
sitt verk, Herren som formar och
verkställer det, Herren är hans
namn: Ropa till mig, så ska jag
svara dig och låta dig höra om
stora och ofattbara ting som du
inte känner till". Jeremia 33: 2-3
VI VILL BLI ER NÄTVERKSINSTALLATÖR
Datauttag Kat 6
Fiberoptik
Telefonväxlar med mera
FÖR GRATIS KONSULTATION
Ring 08-645 90 40, 040-29 54 00
www.pritell.se
Vi utför arbeten i hela Sverige
samt i Köpenhamnregionen
■ Det händer ibland att man
drabbas av problem och
svårigheter. I den situationen
kan man känna sig ensam
och man tycker att man inte
har någon att dela nöden
med. Här på Team Missions
kontor samlas vi varje tisdag
till bön och förbön.
Vi känner det som en
förmån att få vara
förebedjare och då speciellt
för Dig som känner att Du
står ensam i bönen.
Vi vill dela förbönsgemenskapen med Dig. Även om vi
inte kan bedja till­sammans,
utan att det sker var för sig,
så vet vi att vi har en
bönhörande Gud.
Det kommer ofta in
tacksägelseämnen, från
personer som fått uppleva
konkreta bönesvar. Det
inspirerar oss i vår förbönstjänst och stärker vår tro. Du
ska veta att Du är välkommen med Dina böneämnen.
 Du kan ringa oss på nedan
nämnda tid, skicka oss ett
brev eller mejla till [email protected]
teammission.net
 Med tillönskan om Guds
rika välsignelse och vi står
samman i bön och förbön.
 Ring gärna på tisdagar
mellan klockan 10.00–
13.00. Då kan Du tala med
någon i förbönsteamet.
 Bönetjänsten tel
0220-306 40.
 Ring eller skriv till oss och
berätta om du varit med om
något böne­svar.
BKG-consult Oy Ab
Storalånggatan 68, 651 00 Vasa
Tel 358 500667662
Mobil 049-261764
Vi utför följande:
c Projektledning
c Byggnadsövervakning
c Fastighets- och andra värderingar
NOBU
Modemagazin hos din frisör
Beauty Trend Publishing Sweden AB
Box 2035, 720 02 Västerås
Tel. 021- 33 37 25
Vi utvecklar engagerade
medarbetare och
effektiva ledare
www.helenastahl.com
14
t eam mi s s i o n
nr 2 2017
Information
Bli elfadder
på lägergården
i Lettland
c För 100kronor i månaden kan du vara medoch
hjälpa till så att barnen på lägergården får el, så
lampor och kontakter fungerar.
c Fyll i på sista sidan av tidningen med namn och
adress och skicka in till Team Mission eller mejla till
[email protected]
Ge bort en gåva
som gör skillnad
c Ett års fadderskap för ett barn på Team Missions
förskolor på Filippinerna 1 800 kr.
c Stöd för barn på Daugavpils Lettland 150 kr/mån.
c Ett års matfadderskap på Filippinerna för 900 kr.
c Valfri gåva.
Nu kan du SWISHA din gåva till Team Mission på nummer:
1235156088
VÄRLDENS
SISTA DAGAR
Av
Ingvar Harknäs
Boktips – "Världens sista dagar"
I "Världens sista dagar" beskriver
pastor Ingvar Harknäs vad som
sker under vedermödans sju år.
Genom syner, uppenbarelser och
bibelord får vi följa världens sista
dagar.
Gör din beställning på
[email protected]
Pris 129 sek plus porto
team m ission
nr 2
2017
15
”Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var naken och ni gav mig
kläder... Vad ni gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig.”
Din insats kan förändra liv.
Bli fadder nu!
JA! Jag vill gärna bli fadder!
Filippinerna
Fadderbarn 150 kr/mån
Familjefadder 175 kr/mån
Lettland
Fadderbarn 150 kr/mån
Elfadder 100 kr/mån
Jag vill veta mer om era projekt
Namn:
Adress: Postadress:
Skicka till: Team Mission, Köpmangatan 40 A, 735 31 Surahammar.
Matfadder 75 kr/mån
Mobilakliniken 100 kr/mån
Download