Det sägs att vi idag lever i ett kommunikationssamhälle. Mängden

advertisement
Krönika i Katrineholmskuriren den 2 februari 2013
Det sägs att vi idag lever i ett kommunikationssamhälle. Mängden budskap som sköljer över
oss varje dag är enorm i förhållande till det utbud som gavs för bara ett par generationer
sedan. Människan är en kommunikativ varelse, inte minst genom vårt utvecklade språk. Att
kommunicera handlar rent etymologiskt om ömsesidigt utbyte och är fundamentalt för att bli
till som människa. I mötet med en annan människa sker kommunikationen på flera plan
samtidigt- i kroppsspråket, den känsla som förmedlas, i rösten och naturligtvis genom det
verbala språket. En människa blir till i mötet med andra människor. Ett jag formas i mötet
med ett du. Därför är det enskilda mötet människa och människa så viktigt, särskilt mötet
mellan barnet och föräldern.
När vi vill förmedlad ett budskap hoppas vi naturligtvis att mottagaren förstår vad vi menar.
Men vi behöver bara gå till våra nära relationer för att inse att det jag säger lätt kan
missförstås. Vem har inte skickat ett kort e-mail och inser att mottagaren uppfattar signaler
som inte alls var menade. Snabbheten ökar missuppfattningarna.
Likafullt måste vi fortsätta att kommunicera. Det gäller både som enskilda individer och som
organisationer. För egen del har jag så här i början av det nya året tagit två olika initiativ till
kommunikation. Jag har skrivit ett biskopsbrev till alla församlingar i stiftet Gå över gränser.
Det handlar om mission, det vill säga att tänka igenom vad det innebär att vara en kyrka som i
ord och handling kommunicerar evangeliet med sin samtids människor. Ett annat påhitt är att
jag börjat twittra, en ganska rolig syssla som jag hinner med i förbifarten.
Att finnas på sociala medier, oavsett om det handlar om Twitter, Facebook, blogg eller
liknande forum, är att ge sig ut på ett gigantiskt mingelparty där var och en som vill får
uttrycka sina åsikter, men också delta i samtalet. Det får dock inte ersätta mötet ”in real life”
eller som vissa hellre säger ”away from keyboard”. I så fall leder det till socialt utanförskap.
Inget kan ersätta mötet öga mot öga.
För den som vill läsa mitt brev Gå över gränser finns det att hämta i församlingen eller läsa
det på nätet: www.svenskakyrkan.se/strangnasstift. I menyn klickar du på Biskop Hans-Erik
Nordin/Sagt och skrivet/ Mission 2013
Vill du följa mig på Twitter gör du det på @BiskopHansErik
Hans-Erik Nordin
Download