HMCC_Ryttarmedd CSRK_151003

advertisement
!
!
Compass Sportryttarklubb arrangerar
Hopp mot Cancer Challenge,
3 oktober 2015,
med final
Meddelande till ryttare
Startlistor och onlineuppdatering:
http://online.equipe.com
TÄVLING:
HOPP MOT CANCER CHALLENGE innebär tre kvaltävlingar och en
final på lokal nivå för ponny under våren och hösten 2015.
Kvaltävlingarna rids i LD, LC & LB. Finalen, som rids 3/10 i LB-hoppning
bedömning A:1a, är öppen för de 30 bästa ekipagen efter
kvaltävlingarna.
Kval 1: 18/4 CSRK
Kval 2: 9/5 CSRK
Kval 3: 12/9 CSRK
Final: 3/10 CSRK
Poängräkning:
• 1:a 12 p
• 2:a 8 p
• 3:a 6 p
• 4:a 4 p
• 5:a 2 p
• 6:a 2 p
• Övriga placerade: 1 p
!
!
Ekipaget med flest poäng startar sist i finalen och så vidare. Om två eller
fler ekipage stannar på samma antal poäng går den som har den högsta
poängen i kvalet före. Om båda har samma högsta poäng i ena kvalet,
går den med högst poäng i det näst bästa kvalet före, och så vidare. Om
båda har samma poäng i de fyra bästa kvalen förklaras ekipagen
likaplacerade, och startordningen mellan dem lottas. Samma princip
gäller om två eller fler ekipage hamnar på samma poäng när det gäller
den sista finalbiljetten, dock med undantaget att det ej blir lottning om
sista finalbiljetten, utan ekipagen förklaras då likaplacerade. Reserver
kommer att utses och tas in i mån av strykningar.
20kr/anmälningsavgift går oavkortat till Ung Cancer. "Ung Cancer arbetar
för att alla unga vuxna som drabbats av cancer ska få det stöd, hjälp och
vård de behöver. Ung Cancer arbetar också för att unga vuxna anhöriga
till cancerdrabbade ska få bästa möjliga stöd och hjälp." Ni kan läsa mer
om Ung Cancers verksamhet på deras hemsida http://
www.ungcancer.se/
SEKRETARIAT:
Beläget vid entré på kortsidan av ridhuset och är öppet från 07.30 till 30
minuter efter sista start.
Giltigt vaccinationsintyg samt mätintyg ska uppvisas i sekretariatet innan
urlastning. Ev. avgifter måste erläggas innan start.
Telefon: Hanna Lindeblad 0707499700.
Du är automatiskt startanmäld till alla klasser du anmält.
Avanmälan ska göras senast 30 min före klassens start.
Startlistor kommer att uppdateras 30 min före klassens start.
Anmälan kan återtas i TDB t.o.m. 2015-09-25 Kl:18:00 utan att avgift
erläggs. Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska
utöver anm avg erlägga en straffavgift på 150 kr/klass.
Vid uppvisande av veterinär- eller läkarintyg betalas endast 100 kronor i
administrativa kostnader. Veterinär- eller läkarintyg ska dock vara oss
tillhanda senast 7 dagar (senast den 10/10) efter tävlingsdag och skickas
till: Compass Sportryttarklubb, Kristinavägen 40, 131 50 Saltsjö-Duvnäs.
!
!
Alla avgifter ska vara betalda inom 10 dagar efter tävlingen. Om vi måste
påminna tillkommer en administrationskostnad på 150 kr. Avgifter betalas
till Compass SRK bg: 180-3014. Ev. EFTERANMÄLAN ska göras via
TDB för ryttare och häst som inte tidigare varit anmäld till tävlingen, och
är möjlig fram till kl 18.00 dagen före tävling (2 oktober). Finns inte
pengar tillgängligt i TDB måste en expressinsättning först göras, därefter
anmälan. Ev. OMSTART i Clear Round kostar 50 kr o betalas kontant till
sekretariatet snarast möjligt efter avslutad ritt.
PARKERING:
Då vi har begränsat antal parkeringsplatser för stora lastbilar måste
dessa anmälas i förhand senast 30/9 på mail:
[email protected] eller sms till telefonnummer:
0704911122.
Parkering sker på anvisad plats.
FRAMHOPPNING:
Framhoppningen hålls på DRS utebanan 20 x 50m (grusblandning).
För framhoppning gäller följande:
• 6 ekipage är tillåtna på framhoppningsbanan
• Framhoppning i ett varv
• Skritt på spåret, trav och galopp innanför
• Kom ihåg: Rid rakt fram före och efter hinder
• Visa hänsyn och hjälp varandra
FRAMRIDNING:
I mån av plats ges möjlighet till framridning på fibersandbana (45x55m)
utomhus.
OBSERVERA att här gäller följande:
• Ryttare ansvarar SJÄLV för att kontrollera och infinna sig i tid från
FRAMRIDNING till FRAMHOPPNING
• Det kommer inte att finnas funktionär vid denna bana
!
!
BANAN:
Tävlingarna hålls i Ridhus, Fibersand, 22x60.
Två ekipage på banan samtidigt.
Banbyggare: Annelie Engemoen
Domare/överdomare: Sanna Svedberg/Mariethe Ehnlund
Tävlingsledare: Maria Sundin, 0704911122 (helst SMS)
PRISUTDELNING:
Endast de sex främsta till häst till prisceremonin (klass 2 & 1), övriga
pristagare hämtar sina priser i prisboden.
SERVERING:
Vi serverar goda och hälsosamma lunchrätter från Urban Deli. Café
under hela dagen. Vi tar kort.
FÖRSÄLJNING:
Stockholm Hästbutik och Lyckås Ridsport kommer att vara på plats
under dagen.
FÖRFRÅGNINGAR:
Före tävlingsdagen och under tävlingsdagen via mail till
[email protected] eller telefon 0704911122 (helst SMS).
VÄGBESKRIVNING till Compass Sportryttarklubb:
1. Kör väg 222 mot Gustavsberg.
2. Sväng höger in på Saltsjöbadsleden riktning mot Saltsjöbaden.
3. Sväng av höger vid avfart Fisksätra.
4. Sväng vänster in på Fisksätravägen, för att sedan svänga omedelbart
vänster in på
Gamla Saltsjöbadsvägen.
5. Passera avfarten Östervik.
6. Sväng vänster efter ca: 300m, under motorvägen, nu är ni på
Erstaviksvägen.
!
!
ÖVRIGT:
• Visa hänsyn och hjälp varandra!
• Rökning är förbjudet på tävlingsområdet.
Rökruta finns vid infarten till anläggningen där man fimpar innan man
beger sig in på tävlingsområdet. Tänk på att rökningen inte bara drabbar
dig utan också de i din närhet. Fuck cancer!
• Hundar ska hållas kopplade för allas säkerhet.
TIDSPROGRAM:
Lördagen den 3 oktober 2015
Kl 09.00
Hööks Sickla, Stockholms Hästbutik, Lyckås Ridsport, Tib Horse, Ica
Saltsjöbaden och Matador sponsrar med hederspriser. Segertäcke i LB
avd A från Hööks Sickla (alla kategorier och grupper).
Klass 3 LD hoppning bed Clear round
Klass 2A LC hoppning bed Två faser (A:0+A:0)
Klass 2B LC hoppning bed A
Klass 1A LB hoppning bed A:1a F I N A L K L A S S
Klass 1B LB hoppning bed A
Varmt välkomna till Compass Sportryttarklubb!
Tillsammans gör vi skillnad.
Download