Massmedia

advertisement
Massmedia
Vad är massmedia?
Olika medel för att sprida information, t ex:

Tidningar

Tv/radio

Reklam

Internet
Vilka är massmedias
uppgifter?
Massmedia ska:

Informera

Underhålla

Granska staten och myndigheter

Sprida nyheter
Varför anses massmedia
viktiga för att granska
staten och myndigheter?

Massmedia är viktigt i en demokrati eftersom de hjälper folket
att få veta vad som händer

Folket får en möjlighet att bilda sina egna åsikter, t ex inom
politik  man får chansen att tycka till

Staten får inte dölja sitt arbete – mycket är offentligt

Ingen censur är tillåtet
Tryckfrihetsförordningen (TF)
• Alla svenska medborgare har rätt att ge ut tryckta skrifter
UTAN myndighetskontroll (censur)
• Alla svenska medborgare har rätt att ge information till
journalister, författare, tidningar m. fl = MEDLARFRIHET
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

Samma regler som TF men för kommunikation via TV,
radio, Internet.

Myndigheter får inte granska innan sändning (censur)
med undantag för film.
Propaganda

Påverkar människor att göra på ett visst sätt.
Påverka deras åsikter och handlingar.

Uppmana till krig för att försvara sitt land

Få människor att sluta röka.

Ibland blandas information tillsammans med
reklam. Då gäller det att vara vaksam, vad är
åsikter och vad är fakta?
Den tredje statsmakten

Första statsmakten är regeringen

Andra är riksdagen

Den tredje granskar de två andra.
Vad gör vi nu?

Resonera kring begreppen i powerpointen.

Leta på nätet efter begrepp som ”Propaganda”
och ”Den tredje statsmakten”.

Läs sidorna i boken och använd powerpointen

Gå in på somedgabbe.weebly.com och läs tidigare
powerpoints samt kolla youtube-klippet.

Prov vecka 20, lektion 2!
Download