Massmedia - den tredje statsmakten?

advertisement
Massmedia - den tredje statsmakten?
Vi kommer att träna på/lära oss:
 se mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets
maktstrukturer

att uppmärksamma demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i
demokratiska samhällen. Diskutera etiska och demokratiska dilemman som hänger samman
med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Sveriges grundlagar och deras betydelse för massmedia

individer och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man
inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut
Begrepp som du behöver lära dig:
media (massmedia, sociala medier) demokrati, diktatur, opinion, kommunikation,
källkritik, information, propaganda, opartisk, censur, grundlag, offentlighetsprincipen
Andra ord som används under detta arbetsområde:
nyhetsbyrå, ledarskribent, presstöd. pressetik
Arbetssätt och hjälpmedel: Diskussioner i grupp
Enskilda skrivuppgifter
Lärobok: I händelsernas centrum
Läs s.66-73 och frågor s.74
Läs s. 80-86 och frågor s.87
Texthäfte: Massmedia Källkritik
Du blir bedömd på:

dina kunskaper om olika samhällsstrukturer dvs. massmedias roll i samhällen

hur du kan se samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
(massmedia/riksdag/regering/)

ditt resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra
(vilka vägar kan du gå om du vill förändra något)

din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv (massmedia och källkritik)
t.ex. se samband, redovisa argument för motsatta ståndpunkter

din förståelse och användning av områdets aktuella begrepp (se lista)
[email protected]
Download