Franska revolutionens orsaker – vad jag gått igenom och

advertisement
Franska revolutionens orsaker – vad jag gått igenom och ev. ”tryckt på”.
Bakgrund: 1700-t Absoluta furstestaten, makt av Gud, Ludvig XIV Solkungen/ Handel – kolonisationrik medelklass utan makt… Frankrike folktätast i Europa, Paris – centrum för Upplysningen, Franska
språket, klädmode är vägledande i Europa. Frankrike en maktfaktor i kris.
Politiska orsaker:
Ludvig XIV Solkungen smart – centralstyrt Frankrike – allt kungen gör är en statsangelägenhet,
sysselsätter adel med nonsens… Ludvig XVI – annat Frankrike han tar över, kritiska röster kring
kungamakt och feodala styret sedan 1000år tillbaka, Ludvig, inkompetent… svag.
Ståndssamhället – feodal rest
Skattesystemet – föråldrat
Tredjeståndet / medelklass+bönder+jordlösa, stark medelklass m utbildning och pengar saknar makt.
Upplysningen - ifrågasätta auktoriteter (kung/kyrka/adel), tänk själv/förnuft, Rousseau - Folket,
jämlikhet, äga tillsammans – gäller för män, kvinnor lyda. Kvinnor har intellekt, men ska ej använda
detta, underkasta sig männen. Voltaire - Folket= idioter, upplyst despot räcker, utilism,
religionsfrihet, yttrandefrihet
Generalständerna ej samlats sedan 1614 – nu krav att samlas! Våren 1789 i Versailles
Rösta 2 -1, krav på en röst/man.
Ekonomiska orsaker
Skattesystemet: hårt tryck på tredje ståndet + nygamla skatter
Dyra krig (sjuårskriget i Amerika mot Storbritannien), stödja kolonisterna – statskassan tom.
Ludvig XVI - krav från alla stånda att agera! 1786 Alla ska betala skatt!
Adel vägrar (ej betalt senaste 800 åren…) kringgår och lägger på tredje ståndet mer
skatter. Tredjeståndet i uppror
Missväxt – flera skördar regnar bort under 1780-talet hungerupplopp speciellt i städerna
Kung och adel frossar på som vanligt.
Sociala orsaker
Medelklass i städerna, utbildning, rika – ej makt.
Fattiga i städerna - misär under 1780-talet
Missväxt – hungerupplopp
Adel går emot kungens beslut om att alla ska betala skatt
Tredje ståndet vädjar till kungen om att slippa extraskatterna
Ludvig XVI i chock över att inte bli åtlydd! Fortsätter sitt lyxliv. Inkompetent
Religiösa orsaker
Frankrike har ej religiösa krig (som England…) men Upplysningsidéerna gör det svårt för kyrkan.
Adel+ medelklass kritiserar.
Deism, ateism – ifrågasätter kungens makt av Guds nåde… om ingen Gud finns…?
Censur från kungen och kyrkan – religionsfrihet, tryckfrihet
Tre startskott på revolutionen
1. Generalständerna samlas (kungen tillkallar)
2. Eden i Bollhuset(medelklassens startskott) Ny konstitution
3. Storminingen av Bastiljen – blivit symbolen för (Folkets start) revolutionen. Bastiljen - symbol
för feodalt förtryck, vapenförråd. Folket beväpnar sig.
Nationalförsamlingen presenterar: 5 augusti 1789 alla MEDBORGARE i Frankrike, finns inga stånd
längre. 26 augusti 1789 NY konstitution för Frankrike Deklarationen om mänskliga rättigheter…
Download