Orsaker till den franska revolutionen

advertisement
ORSAKER TILL DEN FRANSKA
REVOLUTIONEN
ORÄTTVISA KLASSFÖRHÅLLANDEN
Det tredje ståndet protesterade mot orättvisorna
 De kunde lägga ¾ av inkomsten i skatt
 Kungen, adeln och kyrkan
 Adeln och kyrkan var skattebefriade

KUNGEN HADE LITE MAKT
Adeln hade mycket makt i sina områden
 De hade makt i de lokala parlamenten
(domstolar)
 Om adeln inte höll med kungen kunde de på
olika sätt kringgå hans regler
 De fick ta ut skatt på invånarna som bodde på
deras mark

UPPLYSNINGSIDÉERNA SLOG IGENOM I
DET TREDJE STÅNDET
Många rika och välutbildade var intresserade av
hur landet styrdes
 De var rika och mäktiga men utan någon riktig
makt
 De var kritiska mot kyrkan och adelns privilegier

DÅLIGA FINANSER
Kungahuset kostade mycket pengar
 Det tredje ståndet fick betala mer i skatt
 Kungahuset tog stora lån för att ha råd med sitt
lyxliv

DÅLIGA FINANSER
Krigat i det amerikanska inbördeskriget
 Förlorat många kolonier
 Frankrike stödde USA mot britterna

DEPRESSION I FRANKRIKE
Depression: ingen har råd att köpa saker så
priserna sjunker = fler blir fattigare
 Missväxt i jordbruket under flera år
 Priserna på mat steg kraftigt
 Den industriella revolutionen slog igenom i
Strobritannien
 Många blev arbetslösa i Frankrike

DEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN
Inspirationskälla för fransmännen
 Kampen hade lönat sig i USA
 De hade en folkvald president
 I teorin var alla lika mycket värda
 Landet styrdes utan kung eller kyrka vid makten

Download