Vi anser att det är viktigt att bli fossilbränslefria

advertisement
Vi anser att det är viktigt
att bli fossilbränslefria
15 skånska kommuner går från ord till handling
Eric Eliasson, klimat- och energistrateg
Länsstyrelsen Skåne
Anna Tibbelin, projektledare
Avd. Energikontoret Skåne på Kommunförbundet Skåne
Det är idag (2015) inte möjligt att nå
miljökvalitetsmålet
BEGRÄNSAD
KLIMATPÅVERKAN
till år 2050 med befintliga och beslutade
styrmedel och åtgärder
Målsättning
1. Ingen fossil energianvändning i byggnader.
2. Inget fossilt bränsle i transporter.
3. Ingen användning av fossil el.
Länk till filmen
https://www.youtube.com/watch?v=MNAJ0
6s-VGg&feature=youtu.be
Anslutna kommuner
Hur går det då?
Inte så bra.
Skåne kommer inte nå målet till 2020.
Jättetråkigt!
Men det går framåt för många organisationer.
INSPIRATIONSNÄTVERK
De 15 kommunerna
Helsingborg
Eslöv
Östra Göinge
Båstad
Trelleborg
Lomma
Höör
Tomelilla
Ystad
Hässleholm
Malmö
Ängelholm
Kristianstad
Lund
Kävlinge
Fokus är kommunen
som organisation
Vi hoppas att
kommunernas
arbete ska inspirera
andra att minska sin
användning av fossil
energi, säger
projektledare Eric
Eliasson
A1:
Kommunutmaningen
A2:
Fordonsflotta
A3:
Tjänsteresor
Kommunikation
A4:
Fastighetsägare
A5:
Uppvärmning
99,5%
76%
fossilbränslefri
uppvärmning
fossilbränslefri el
36%
fossilbränslefritt
drivmedel
Siffror för 2015
Uppvärmningsenergi?
Naturgas/biogas
FJÄRRVÄRME
Olja
Biobränsle
Drivmedel?
Bensin
Diesel
Naturgas
”Bättre” diesel
Biogas
HVO
Fordonsflottan
CENTRAL
FORDONSORGANISATION
✓ Uppföljning
Handlingsplan för
fossilbränslefri
fordonsflotta
✓ Behov
✓ Effektivisering
✓ Drivmedel
Tjänsteresor?
Webbmöten
Flyg
Egen bil i tjänsten
Policy?
Korta körsträckor
Arbete inom tjänsteresorna
Klimatavgift
Upphandling
Flygresor
Egen bil i
tjänsten
Korta
körsträckor
Cykling
Webbmöten
Nya policys
Följa policy
Resvaneundersökning
Helsingborg stad
Hur en reser
till/från jobbet
påverkar i hög
grad hur en
reser i tjänsten
Bilpendlare
Testa att pendla
med cykel
75% ☺
Testa att pendla
med kollektivtrafik
50 % ☺
Bättre för miljön
Bättre för kroppen
Mindre körersättning
Höörs kommun
Mer cykling
Resepolicy
känd/följas
Fler typer av
cyklar
Cykelpool
känd
Serviceavtal
Cykeln används,
vad vi vet, i
mycket liten
utsträckning för
tjänsteresor.
Personalcykel
Bättre för miljön
Bättre för kroppen
Mindre körersättning
Lättillgängliga
cyklar
Enkla, kostnadseffektiva metoder
• Damma av styrdokument
• Göra det lätt att göra rätt
• Påverkan
Vad du som politiker göra?
• Var en förebild för din kommun och visa det.
• Berätta solskenshistorier från din kommun för andra.
• Klappa tjänstemännen på axeln ibland. Det är tufft.
• Lyssna in behovet. Det enkla är ofta det rätta.
Eric Eliasson
Huvudprojektledare
Länsstyrelsen Skåne
[email protected]
010-224 1730
Anna Tibbelin
Projektledare
Kommunförbundet Skåne
[email protected]
072-885 4916
Download