Utbyte = samarbete
En forskares funderingar?
Gunilla Borglin
Begreppsanalys – Utbyte
(Walker & Avant, 1997)
1. växling, byte, utväxling
2. vinst, behållning, utdelning
ersättning, avkastning
(Wikipedia tror jag ?)
Begreppsanalys – Samarbete
(Walker & Avant, 1997)
• samverkan
• gemensamt arbete, lagarbete, grupparbete
• samråd, teamwork, kompanjonskap
Formella former för utbyte?
- Utbildning
- Yrke
- Forskning
Naiv Analys?
Rörelse över gränserna
• Fysisk rörelse
- Fysisk påverkan
• Psykisk rörelse
- Känslomässig påverkan
- Tankemässig påverkan
(Graneheim & Lundman, 2007)
Erfarenheten forskningsutbyte
Syftet med utbytet
• Att få tillgång till en databas innehållande
13 000 personer mellan 18 och uppåt
• Städa, sätta samman ett dataset redo för
statistisk analys inför publikationer
© G. Borglin 2010
Utbyte i relation till
fysiska rörelsen
Utbyte i relation till
psykiska rörelsen
• Kunskap
• Tjänster
Begreppsanalys – Utbyte
(Walker & Avant, 1997)
1. växling, byte, utväxling
2. vinst, behållning, utdelning
ersättning, avkastning
’Vinsten’ av den
psykiska rörelse
• Publikationer
• Ökad kunskap
• Ökad självkännedom
• Vidgade vyer
Påverkan psykiska rörelse
•
•
•
•
kön
profession och forskningsområde
position i den akademiska hierarki
kultur, kontext och förståelse av det
gemensamma språket – engelska
Utbyte = samarbete?
Erfarenheten lärarutbyte
KARLSKRONA
POLOKWANE
© G. Borglin 2010
Universitetet i Limpopo
Syftet med utbytet
att stärka samarbete med universitet i
utvecklingsländer
Utbyte - fysiska rörelsen
Lördag
morgon
Copenhagen
Airport
Lördag
kväll
Heathrow
Airport
Söndag kväll
Polokwane
Airport
Söndag morgon
Johannesburgs
Airport
Utbyte i relation till
psykiska rörelsen
• Kunskap
- Känslor;
Glädje, nyfikenhet men också sorg och
frustration
- Tankar;
Hur bra vi har det, behöver ändra på saker i
livet
Sant eller falskt???
Slutsats
Måste finnas ett utbyte för att ett samarbete
skall komma tillstånd
Eller?
Måste det finnas ett samarbete för att utbyte
skall komma till stånd?
Innerligt tack för er
tålmodiga
uppmärksamhet