Sportslig utvecklingsplan[1]

advertisement
Sportslig utvecklingsplan
Varför?
• För att göra föreningen ännu starkare
• Skapa engagemang
• Skapa klubbkänsla
• Skapa delaktighet
Genom att:
• Tydliggöra målsättning och inriktning
• Erbjuda bästa möjliga kvalité i vår verksamhet
• Bli självförsörjande med
ledare/tränare/domare/alagsspelare
Sportslig utvecklingsplan
Var? När? Hur?
• Träningsinriktning
• Träningsomfattning (isstart etc.)
• Träningsmängd (is/barmark/office)
• Matchmängd (antal cuper, DM, seriespel, försäsongsmatcher)
• Matchning
• Nivåanpassing
• ev. övriga aktiviteter
Aktiviteter
Vad finns fler för finansieringskällor??
• Utveckling av hockeyskolan?
• Vi måste se till att varje lag drar in minst 30 000;- i olika aktiviteter till
Dalens huvudkassa (ex. sälja Newbody, kakor etc)
• Ny organisation, bl.a. en start föräldrargrupp
• Riktlinjer hur ungdomssektionen skall skötas
Ex.
U10 säljer Trisslotter hela säsongen
U11 kör ut frallor varje lördag
U12 sköter A-lagsmatcherna
U13 jobbar på företag med inventeringar
U14 fixar glaset i Kinnarps Arena
U15 pratar med Vägverket/kommunen om att plocka skräp vid
vägkanten mm,
U16 – J18 – J20 sköter kiosken i Smedjehov under säsongen
OBS! Föräldrar utför detta tillsammans med ungdomarna sedan skall detta
schemat vara rullande!
Detta skapar då
• Mer sammanhållning ”en förening”
• Teamkänsla
• Kontrakterade ledare med ersättning
• Mera pengar till cuper för alla lagen
• Alla lag åker buss
• Egna Investeringar på tex utbyggnad, utrustning, gym.
mm
Lagkassor i en förening
Föreningskunskap punkt 9 i Svensk Idrott nr 7/2009.
Där uppmanas föreningen att inte använda lagkassor.
Juridiska ansvaret?. Föreningen så klart
Min fråga: Om laget har lagkassan utanför föreningen och kassören försnillar pengar –
vem har då ansvaret? Föreningen så klart
Enligt tidigare information så är alla pengar som samlas in i föreningens namn
föreningens.
Det gäller även om någon handlar i någon affär och fakturan skickas till föreningen. Då är
det föreningen som drabbas.
Om en ledare beställer varor/halltider och så vidare är det föreningen som ansvarar?
Självklart är det föreningen som har ansvaret
En förenings olika lag kan inte ha lagets disponibla kassa utanför föreningen.
Lagkassor forts.
Eftersom laget är en del av föreningen, är lagkassan en del av föreningens totala kassa.
De pengar som disponeras av och för de föreningsmedlemmar som finns inom ett lag är
föreningens pengar och ska redovisas inom föreningen.
Om kassören försnillar lagkassan gäller därför samma regler som om han/hon skulle
försnilla andra interna kassor inom föreningen.
Den som handlar i en affär för föreningens räkning ska ha både behörighet och
befogenhet att göra detta. Saknas detta kan han/hon själv bli bunden till detta och få
betala skulden själv
Download