Mom 1: Mikroekonomisk teori Mon Aug 21 9

advertisement
Sign up for the exam in Portalen, https://cas.umu.se/login?service=https://www.portal.umu.se/uPortal/Login
Registration will open monday July 10.
Last date for registration is Monday August 7
A-level
Course
Nationalekonomi A100
Module
Date
Mom 1: Mikroekonomisk teori
Mom 2: Marknadsmisslyckanden och
resursfördelningsproblem
Mom 3: Makroekonomisk analys på kort sikt
Mom 4: Makroekonomisk analys i ett längre perspektiv
Mon Aug 21
Time
9-15
Room
ÖP
Tue Aug 22
9-15
ÖP
Wed Aug 23
Fri Aug 25
9-15
9-15
ÖP
ÖP
Nationalekonomi A10
Mom 1: Resursfördelningsteori
Mom 2: Internationell handel
Mon Aug 21
Tue Aug 22
9-15
9-15
ÖP
ÖP
Economics A101
Module 1: Microeconomics
Module 2: Market Failures and Resource Allocation
Module 3: Macroeconomic Analysis in the Short Run
Module 4: Macroeconomic Analysis in the Long Run
Mon Aug 21
Tue Aug 22
Wed Aug 23
Fri Aug 25
9-15
9-15
9-15
9-15
ÖP
ÖP
ÖP
ÖP
Makroekonomi och arbetsmarknad A23 (SYV-prog)
Thu Aug 24
9-15
ÖP
Ekonomiskt teori och markn org A22 (Civ.ing prog)
Tue Aug 22
9-15
ÖP
Arbetsmarknad och försörjning A13
Thu Aug 24
9-15
ÖP
Tue Aug 22
Fri Aug 25
9-15
9-15
ÖP
ÖP
Turismekonomi
Mom 1: Introduktion till samhällsekonomi
Mom 2: Turismekonomi
Course
Nationalekonomi B100
Spring Semester
Module
Date
Mom 1: Metoder och verktyg för nationalekonomer
Mon Aug 21
9-15
ÖP
Mom 2: Industriell ekonomi
Mom 3: Penningpolitik och finansiell ekonomi
(VT2016 och tidigare)
Mom 3: Offentlig ekonomi
Tue Aug 22
9-15
ÖP
Thu Aug 24
9-15
ÖP
Fri Aug 25
9-15
ÖP
Mod 1: Tools and Methods for Economists
Mon Aug 21
9-15
ÖP
Mod 2: Industrial Economics
Mod 3: Monetary and Financial Economics
Mod 4: Environmental- and Natural Resources Economics
Tue Aug 22
Thu Aug 24
Fri Aug 25
9-15
9-15
9-15
ÖP
ÖP
ÖP
B-level
Nationalekonomi B100
Fall Semester
Time
Room
C-level
Course
Module
Date
Time
Room
Nationalekonomi C100/
Economics C100
Mod 1: Microeconomics
Wed Aug 23
9-15
ÖP
Mod 2: Macroeconomics
Fri Aug 25
9-15
ÖP
Advanced level
Course
D2 – Financial Economics I
D7 – Mathematical Economics I
D12 – Econometrics I
D16 - Public Economics
D18 – Resource and Environmental Economics
D19 – Labour Economics
D21 – Financial Economics II
D25 – Microeconomic analysis I
D26 – Microeconomic analysis II
D27 – Macroeconomic analysis
Date
Thu Aug 24
Mon Aug 21
Tue Aug 22
Wed Aug 23
Mon Aug 22
Wed Aug 23
Fri Aug 25
Thu Aug 24
Fri Aug 25
Tue Aug 22
Time
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
Room
ÖP
ÖP
ÖP
ÖP
ÖP
ÖP
ÖP
ÖP
ÖP
ÖP
Download