2011-11-11
Avgiftshöjning i brf Stengodset 6
Från och med årsskiftet höjer vi avgiften med 15 %. Det är tyvärr tråkiga nyheter, men ekonomiskt
nödvändigt för att vi ska uppnå ett nollresultat under 2012.
Den 1/1 2010 sänkte vi avgiften med 10 %. Det beslutet grundades på att föreningen gjort en rad
besparingar och att ränteläget var gynnsamt. Men under de senaste två åren har våra ränteutgifter
ökat med cirka 50 000 kronor per år samtidigt som andra fasta kostnader också har ökat.
Höjningen från och med den 1/1 2012 handlar inte om en ”ekonomisk kris” i föreningen, utan
snarare om att vi har försökt att hålla avgifterna så låga som möjligt för alla boende. Tyvärr håller det
inte i längden, eftersom övriga kostnader stiger.
Med en höjning på 15 % kommer avgifterna att ligga på samma nivå som under 2009 innan vi gjorde
avgiftssänkningen.
Redan idag gör vi så mycket vi kan själva när det gäller trädgårdsarbete, fastighetsskötsel och
snöröjning med mera och styrelsen ser kontinuerligt över föreningens utgifter. Under 2011 har vi
bland annat bytt städfirma och även valt att inte göra den tilltänkta cykelparkeringen på framsidan
för att hålla kostnaderna nere.
Beslutet om höjning är taget på rekommendation av vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna,
som hjälper oss med budgetarbetet.
Vid frågor kontakta Göran Oettinger (070-975 75 23) eller Linda Nörle (073-953 92 05).
Med vänlig hälsning
Styrelsen, brf Stengodset 6